headerimg

Het Absolute Nulpunt dagworkshop met Anja Gijsbers en Jan Willem Nierop


Agenda:

 zondag 16 december 2018 10:00 - 17:00 uur Aanmelden

Jan Willem Nierop, Anja Gijsbers € 65.00 Eigen lunch meenemen

 

Nulpuntveld

Nulpuntveld

Alles in het heelal is door een elektromagnetisch veld met elkaar verbonden. Het zogenaamde ‘Nulpuntveld’. Dit veld is de drager van alle informatie.

Wanneer het denken van de mind en de emoties tot rust komen, kun je dit even subtiele als krachtige veld, de absolute kern van wie je bent, ervaren.

Hoe meer we afgestemd zijn op dit veld, des te krachtiger onze spontane expressie en creatie-kracht. Het sterkst is ons creatie-potentieel als ook het hart erbij betrokken is en er een gezamenlijke tuning plaatsvindt: co-creatie.

Het Absolute Nulpunt is een dagworkshop gericht op het dieper verankeren van de oorspronkelijke kracht in je lijf. Dit doen we door middel van release oefeningen, co-creatie, zachte aanraakvormen en veel lichtheid en plezier.

Release oefeningen, co-creatie, verstilde aanraking

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

1: release oefeningen gericht op ontspanning van je lijf, zenuwstelsel en mind.

2: We creëren samen een collectief krachtveld. Deel zijn van dit krachtveld kan veel in beweging brengen.

3: Integratie door verstilde aanraking. Een verstilde hand op het hart, buik of plek naar keuze. We nodigen op deze manier de subtielere velden van onze essentie uit nog verder te openen.

Voor wie?

Deze dagen zijn vooral bedoeld voor mensen met een redelijk ontwikkeld zelfbewustzijn die niet gehecht zijn aan een bepaald doel of eindresultaat. De focus ligt bij het onderzoek zelf, van moment naar moment, in relatie met jezelf en in contact met de ander.

Wat hierin kan ontstaan is voor iedereen verschillend. Alles wat zich in jou wil openen, expressie geven, laten zien of delen mag er volledig zijn.

Een aantal voorbeelden hiervan kunnen zijn:

* Dieper inzicht en doorbreken van programma’s, scripts of overtuigingen vanuit de persoonlijkheid.

* Loslaten van spanning en toelaten van oorspronkelijke energie en bewustzijn.

* Inzicht krijgen en direct ervaren wie je werkelijk bent.

* Van te veel mind energie naar emotie, naar oorspronkelijke kracht en hartsvelden.


Gegeven door:

Jan Willem Nierop

Begeleider Jan Willem  Nierop

Ik begeleid mensen, vanuit oprechte betrokkenheid, bij levensvragen en transformationele processen.
De essentie van mijn therapeutschap is dat ik met aandacht aanwezig ben bij hetgeen er bij de ander gevoeld, gezien, gehoord of geuit wil worden.. 

Lichaamsgerichte Psychotherapie neemt het lichaam als startpunt van je onderzoek naar de thema's waar je meer helderheid over wilt krijgen. Waar het denken geneigd is om een ervaring na verloop van tijd een eigen kleur te geven, vertelt je lijf precies en onomwonden hoe je werkelijk iets beleeft hebt. Het vertelt je hoe je in het leven staat en hoe jouw ervaringen en overtuigingen je levenshouding bepalen en mogelijk beperken.
 
Door het toelaten en integreren van (emotionele) verkrampingen kan de natuurlijke levenskracht zijn plek innemen. Dit helpt je om weer in contact te komen met je essentie en bezieling. In de vrijgekomen ruimte kan de oorspronkelijke uitdrukking van je energie zijn eigen weg vinden.
Het zenuwstelsel en spieren ontspannen. Dit vergroot het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
Zo ontstaat een basis van waaruit je open en onvoorwaardelijk in het leven leert staan. Je ervaart meer contact met wat juist en wezenlijk voelt. Van daaruit leven geeft een gevoel van zelfvertrouwen, vervulling en vreugde. 


Anja Gijsbers

Begeleider Anja  Gijsbers

Persoonlijke ontwikkeling en 'waarheidsvinding' hebben mij altijd mateloos geboeid. Ik wilde leren en weten en delen. Ik vond antwoorden bij uiteenlopende levensfilosofieën die ik vervolgens vertaalde naar mijn werk als coach en begeleider van groepen.

Tegelijkertijd ontstonden er weer nieuwe vragen. Een voortdurend proces waarbij steeds meer 'niet-weten' leidt tot steeds meer 'niet-doen'. In de rust van de vrijgekomen ruimte ontstaan nieuwe keuzes. Soms tegenstrijdig aan mijn gewoontepatronen (en daardoor spanning opleverend) en soms direct inzicht gevend en bevrijdend.

Samen met mijn partner Jan-Willem faciliteer ik bijeenkomsten waarbij we de kracht van de groep benutten voor bewustzijn vrijmakend onderzoek. Wij kiezen expliciet voor een praktische en fysieke aanpak om je lichaam te helpen openen en tot expressie te brengen. Je essentie verankert daardoor stevig in je lijf; het middel om je Zelf in deze realiteit uit te drukken.

Met name de verstilde aanraking en het 'niet doen om te voelen, maar eerst voelen en dan pas doen' hebben voor mij verdiepend gewerkt. Het is fijn om mijn ervaring te delen samen met gelijkgestemde mensen, en Helios is daarvoor de perfecte plek!

Helios Centrum Groep