headerimg

3-jarige HART Therapeuten Opleiding 3e jaar


Agenda:

Momenteel is er nog geen workshop datum bekend.

Derde jaar van de HART Therapeuten Opleiding

Derde jaar van de HART Therapeuten Opleiding

Alle data van het 3e jaar op een rijtje:
2017: 8-10 september, 3-5 november, 2018: 9-11 februari, 16-18 maart, 6-10 juni slot 4-daagse.

NB Deze informatie is bedoeld voor de laatste, nu lopende opleidingsgroep. De 3-jarige opleiding wordt niet meer aangeboden.
Wel wordt er vanaf september 2018 een intensieve 1-jarige vorm van de HART Opleiding aangeboden.

Ook het derde jaar kan puur voor het persoonlijke groeiproces worden gedaan.
Tijdens het derde jaar spelen de karakterstructuren en de bio-energetica van Reich/Lowen een belangrijke rol.

Een kind wordt geboren met natuurlijke behoeften en verlangens: behoeften als gezien te worden, gekoesterd worden, jezelf te mogen zijn, eerlijk behandeld te worden e.d. Bij de meeste kinderen ontspoort er wel iets waardoor zij zich niet harmonieus kunnen ontwikkelen.

Was je bijvoorbeeld niet of weinig gewenst als kind , dan blijf je in je volwassen leven daarmee worstelen. “Wil mijn partner mij wel?” of “Waarderen mijn collega’s mij wel echt?” kan dan een voortdurend terugkerende, kwellende gedachte zijn. De positieve bevestigingen van partner of collega’s lijken dan in een bodemloze put terecht te komen.

“Stond jouw wil achter de deur” , d.w.z. had jij als kind niets in te brengen en werd je ingelijfd bij de wil van je moeder/vader, dan heb je als kind je eigen autonomie onvoldoende kunnen ontwikkelen.

Deze jeugdervaringen laten diepe sporen na die het volwassen leven van iemand vaak grotendeels kunnen bepalen. Ze zijn zelfs zichtbaar in het lichaam in de vorm van spierspanningen en verkrampingen en kunnen zowel psychologisch als bio-energetisch (door lichaamsoefeningen) worden aangepakt.

De fascinerende kennis van de karakterstructuren en de lijfelijke aanpak van de bio-energetica maken de HART opleiding af. Je maakt je niet alleen de kennis eigen maar doet ook mee aan talloze boeiende ervaringsprocessen waardoor de kennis bijzonder levendig wordt.

Naast het bovenstaande wordt er aandacht besteed aan wat je tegen kunt komen in je relatie met je cliënten en hoe je daar mee om kunt gaan. Je verdiept je ervaring met Voice Dialogue verder en leert sessies geven met het Ware Zelf, Lagere Zelf en Maskerzelf – een bijzonder zinvolle aanpak uit de core-energetica van John Pierrakos.

De onderwerpen van het 3e jaar per weekend: Weekend 1: het recht om er te zijn

Reikibehandelingen uitwisselen
Liefde in Wonderland: overdracht in de therapeutische relatie (ofwel: ziet de cliënt bijvoorbeeld zijn vader/moeder in jou en zoekt hij bij jou wat hij nooit van zijn ouders kreeg? Hoe ga je daarmee om?)
De schizoïde structuur en het recht om er te zijn:
College en ervaringsprocesen
Bio-energetica oefeningen voor deze structuur
Voice Dialogue verdiepen

Weekend 2: het recht om te verlangen en uit te reiken

Reikibehandelingen uitwisselen
Reiki: behandelen van energieblokkades (byosen) volgens Dr. Hayashi: de detox behandeling
Mogelijke positieve en negatieve projecties van de therapeut op de cliënt
Verschillende helperstypen: herken jij jezelf?
De orale karakterstructuur en het recht om te voelen, te verlangen en uit te reiken
De symbiotische karakterstructuur: interactieve les en ervaringsprocessen
Bio-energetica oefeningen voor deze structuur
Voice Dialogue: werken met verstoten ikken, met name met het Innerlijke Kind

Weekend 3: het recht op autonomie

Reikibehandelingen uitwisselen
Wat je kunt tegenkomen in Reikibehandelingen
De masochistische karakterstructuur en het recht op autonomie:interactieve les en ervaringsprocessen
Bio-energetica oefeningen voor deze structuur
College: Ware Zelf, Maskerzelf en Lager Zelf
Werken met deze zelven

Weekend 4: het recht om de waarheid te spreken en te horen te krijgen

Reikibehandelingen uitwisselen
College: Hoe ga je om met negatieve tegenoverdracht en ruzie
De psychopathische karakterstructuur en het recht om de waarheid te spreken en te horen te krijgen: interactieve les en ervaringsprocessen
Bio-energetica oefeningen voor deze structuur
Voice Dialogue: focus op de Innerlijke Criticus

4-daagse: het recht om te beminnen en bemind te worden

Eindexamen
Reikibehandelingen uitwisselen
De rigide karakterstructuur en het recht om te beminnen en bemind te worden: interactieve les en ervaringsprocessen
Bio-energetica oefeningen
De logica van het HART
Wat zet je wanneer in? Een totaaloverzicht.
Buddha Mind, Buddha Heart deel 2 (groepssessie Voice Dialogue)
Diploma-uitreiking
Integrity Walk

Structuur

Structuur

Het 3e jaar bestaat uit 4 weekenden en een 4-daagse. Tussendoor zijn er 4 regionaal georganiseerde huiswerkdagen waarin je elkaar ondersteunt en de geleerde technieken met elkaar oefent. Hierdoor houd je goed contact met de energie van de opleiding en wat die jou en je groepsgenoten brengt.
In het 3e jaar krijg je twee supervisiedagen aangeboden.
Thuis doe je tussen de weekenden door steeds 3 Reikibehandelingen en 3 therapeutische sessies. Ook lees je in de verplichte literatuur en beantwoord je vragen hierover. De studiebelasting is ca. 3 uur per week.

Kosten

Kosten Groep 12.3 (2017-2018): € 1725,- (bij een minimum aantal van 10 deelnemers) incl. map met alle benodigde cursusmaterialen, incl. een 5-CD-serie met bio-energetische oefeningen, ook inclusief alle maaltijden en overnachtingen, maar excl. de kosten voor 2 supervisiedagen (€ 60,- per supervisiedag) en exlusief de kosten voor het schriftelijke eindexamen van € 60,-. Aanbetaling bij aanmelding: € 100,-.
Een mondeling herexamen kost € 60,-.
Hierbij komen de kosten voor de studieboeken. Onderaan deze pagina vind je de boekenlijst.

Verstrekt studiemateriaal

Tijdens het 1e weekend ontvang je een opleidingsmap die gedurende het jaar gevuld wordt met cursusmaterialen.
Je ontvangt ook 5 CD's met bio-energetische oefeningen.

Supervisie

Tijdens het 3e jaar geef je twee sessies onder supervisie waarvan het resultaat meetelt om te slagen voor het jaar. Supervisiedagen zijn niet inbegrepen in het cursusbedrag. Ze kosten € 60,- per dag. De supervisiedagen zijn rijke leerervaringen waar je vakkundige feedback krijgt op de sessie die je zelf geeft.
Wanneer je zakt voor je supervisiesessie krijg je de kans de sessie over te doen. Kosten: € 60,-.

Eindtoets

Tijdens de afsluitende 4-daagse doe je een schriftelijk eindtoets over alle stof van het jaar. Wanneer een student niet slaagt, kan een mondeling herexamen worden gedaan.
Om het einddiploma te behalen dient de HART-student alle literatuurvragen en sessieverslagen te hebben ingeleverd en te zijn geslaagd voor zowel de supervisiesessies als de eindtoets.

Wat kun je na het 3e jaar verwachten?

* je kennis en ervaring van Reiki heeft zich nog verder verdiept: je bent een zeer ervaren Reikibehandelaar geworden.
* Je hebt nu een duidelijk beeld wat je in het contact met cliënten kunt tegenkomen en hoe je ermee om kunt gaan.
* Je hebt goede kennis van de Karakterstructuren van de Bio-energetica en hebt ze in jezelf ervaren.
* Je kunt je cliënt de specifieke bio-energetische oefeningen leren doen die goed voor ze zijn.
* Je hebt nu ook lastiger situaties leren aanpakken met Voice Dialogue.
* Je kunt het nuttige onderscheid maken tussen het ware zelf, lagere zelf en maskerzelf.
* Je hebt je 3 jaar intensief bezig gehouden met jezelf te leren kennen in al je aspecten en opereert de meeste tijd vanuit helderheid en vrije ruimte - niet meer vanuit kindconclusies zoals vroeger.
* Je leven is hoogstwaarschijnlijk vrediger, creatiever en warmer dan 3 jaar geleden, en zelfs al was je niet van plan therapeut te worden, je kunt het waarschijnlijk niet laten je rijkdom met anderen te delen...

Gegeven door:


Erkende 3-jarige opleiding
De HART Therapeuten Opleiding is een door Stichting KTNO geaccrediteerde opleiding op HBO-niveau. Afgestudeerde HART therapeuten kunnen lid worden van de beroepsvereniging BATC nadat zij ook de module Medische Basiskennis hebben gedaan. Hun cliënten kunnen dan, mits ze de juiste polis hebben, de behandelingen van de HART therapeut vergoed krijgen door hun zorgverzekeraar.
Afgestudeerde HART Therapeuten kunnen direct lid worden van de Reiki Ryoho Foundation als Reiki practitioner.
Helios Centrum Heerde en de HART Therapeuten Opleiding is ingeschreven in het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO), een register ingesteld door de overheid, en is op grond daarvan vrijgesteld van BTW. De opleiding heeft ook de wettelijk verplichte klachtenprocedure.
 

'HART in de Praktijk'-weekend
Je kunt, als je dat wilt, in het 3e jaar deelnemen aan het HART in de Praktijk-weekend dat onderdeel uitmaakt van de HART Therapeuten Opleiding en dat naar eigen keuze in één van de 3 opleidingsjaren dient te worden gevolgd. Je krijgt tijdens dit weekend ook alle beschikbare informatie over de beroepsvereniging en het HBO therapeutenregister waar je je bij kunt aanmelden na de HART Therapeuten Opleiding en het halen van je module Medische Basiskennis.
Klik hier voor info voor HART studenten over het HART in de Praktijk-weekend.


Heb je nog vragen?

Voel je vrij om te mailen naae Arianne Groeneveld als je nog vragen hebt over de inhoud van de opleiding e.d.
 

Boekenlijsten HART Opleiding 3e jaar
* Riekje Boswijk-Hummel: Liefde in Wonderland € 18,- (In gebruik vanaf 1e weekend)
* Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard en Henne Arnolt Verschuren: De Maskermaker (rechtstreeks bestellen op www.phoenixopleidingen.nl, niet op Helios verkrijgbaar!) € 48,50 (In gebruik vanaf 1e weekend)
* Hal & Sidra Stone: De innerlijke criticus ontmaskerd € 19,95 (In gebruik vanaf het 3e weekend)
* Set van 5 CD's met de tijdens het weekend geleerde bio-energetische oefeningen om thuis te gebruiken, voor iedere karakterstructuur een eigen set. De kosten zijn inclusief de cursusbijdrage. Je ontvangt ze tijdens het 1e weekend.
(In gebruik vanaf 1e weekend)

HART-studenten krijgen in de Helios boekwinkel 10% korting op bovenstaande verplichte boeken.
Uitzonderingen: 'De Maskermaker' (niet bij ons te koop).


* Lees hier praktische info over belastingaftrekbaarheid van de HART Opleiding
* Lees hier de Klachtenprocedure van de HART Opleiding (wettelijk verplicht)
* Ga naar HART Opleiding 1e jaar  In september 2015 begint weer een 3-jarige HART Opleiding.
* Ga naar HART Opleiding 2e jaar
 

HART Therapeuten in Nederland

Klik hier om de lijst van practiserende HART Therapeuten in Nederland te zien.

 


 

 


Helios Centrum Groep