headerimg

IK Training


Agenda:

 vrijdag 27 september 2019 20:00 uur - zondag 10 mei 2020 16:00 uur Inschrijven

Lieke Defize, Eric Horn € 1695.00 (inclusief volpension)

 Door op 'Inschrijven' te klikken geef je je op voor de training. De genoemde cursusbijdrage is voor het 1e jaar.
Data eerste jaar (Groep 19): 27-29 september 2019, 15-17 november, 10-12 januari 2020, 6-8 maart, 8-10 mei.

Tweejarig traject

Als vervolg op de Innerlijk Kind basisweekenden wordt er op Helios ook de IK Training aangeboden, afkorting van de Innerlijk Kind Training. Dit is een tweejarig traject van 10 weekenden met een vaste groep deelnemers die 5 weekenden per jaar samenkomt.
De focus van de training ligt, naast de koestering van het gewonde innerlijke kind, op het ontwikkelen van een bewuste volwassen identiteit: een gezond, levenskrachtig IK waarbij het kind in ons de liefdevolle plek krijgt die precies passend is. De IK training wordt begeleid door Eric Horn en Lieke Defize.

Elk najaar start er een nieuwe IK Training.

Voor wie?

De IK Training is bedoeld voor mensen die een diep verlangen voelen om zich gedurende langere tijd te wijden aan hun eigen groeiproces. De groep biedt een stevige, warme en veilige bedding waarin nieuwe/diepere lagen onderzocht en verwerkt kunnen worden. In de IK Training onderzoek je je overlevingsstrategieën, hoe ze zijn ontstaan en hoe je ze los kunt laten en vervangen voor nieuwe, vruchtbaardere gedragspatronen. De thema's in je huidige leven gebruiken we daarvoor als uitgangspunt.

Aan een IK Training nemen mensen deel uit allerlei beroepsgroepen, van verschillende leeftijden en met veel of weinig ervaring met dit werk. Het samen zijn in een groep helpt je om je proces te intensiveren en te versnellen. De herkenning en de (liefdevolle) confrontatie van de anderen dragen bij aan het steeds meer thuis te komen in jezelf en in je dagelijks bestaan.
Bij de samenstelling van de groep vindt een zorgvuldige selectie plaats omdat we het belangrijk vinden dat iedereen gelukkig is met het tempo en de intensiteit van het werk.

Wat doen we in de Innerlijk Kind Training?

Wat doen we in de Innerlijk Kind Training?

Er is een afwisselend programma van ervaringsoefeningen, aandacht voor ieders individuele proces, praktische (psychologische) kennis en groepsdynamische processen. Daarnaast spelen genieten en plezier maken een belangrijke rol.
Ieder weekend heeft een eigen thema, gerangschikt in een zorgvuldige opbouw. We maken gebruik van de Innerlijk Kind procestechnieken en dialogen zoals deelnemers al kennen, aangevuld met een scala aan werkvormen die wij in de loop der jaren hebben geïntegreerd in ons werk.

Doordat er veel met elkaar geoefend wordt, in groepjes en in tweetallen, zullen er vaardigheden worden aangeleerd die door sommigen gebruikt kunnen worden in hun eigen werkveld. Ook geven we huiswerkopdrachten mee om het geoefende direct in het dagelijks leven toe te leren passen.

Het gaat in de IK Training vooral om het verlangen "JA!" te zeggen tegen alles wat er in je leeft en alles wat in beweging wil komen. Het gaat ook om de bereidheid (hoe spannend het ook is) om uitgedaagd te worden uit je 'comfort-zone' te stappen, en de regie en verantwoordelijkheid van je eigen leven in handen te nemen.

Tijdens de twee jaar leer je steeds beter onderscheid maken tussen je volwassen bewustzijn en je kindbewustzijn. Je ziet steeds duidelijker wanneer je geïdentificeerd bent met het 'gewonde kind' in jezelf en wanneer niet. Je leert hoe jij, als volwassene, je behoeftes kan herkennen, verwoorden en ook hulp kunt vragen aan mensen om je heen. Wil je meer gedetailleerde informatie over thema’s en werkvormen van de IK Training, klik dan op de link onder op deze pagina.

Essentie-werk

Naast het bevrijdende emotionele werk, werken we in de Jaartraining steeds meer met de innerlijke getuige en de bron van liefde en essentie in onszelf. Hierdoor wordt het gemakkelijker je patronen en identificaties te herkennen als iets dat je HEBT en niet BENT. Met de liefdeskracht van deze innerlijke bron leer je (kind-)ervaringen en gevoelens te dragen en er doorheen te ademen, zonder je erdoor te laten overspoelen, weg te lopen of ze simpelweg te onderdrukken.

Hierdoor zal je merken dat je je niet langer slachtoffer voelt van de omstandigheden, maar de schepper van een leven bent dat veel beter past bij wie je bent. Je gaat je rustiger, stabieler en voller voelen en bent steeds beter in staat (jezelf en anderen) oprecht lief te hebben.

Avontuur

Als je dit gelezen hebt en het spreekt je aan (én als je een Innerlijk Kind basisweekend bij ons hebt gedaan), nodigen wij je van harte uit om dit tweejarige avontuur met ons aan te gaan.
Aan het einde van de training ontvang je een officieel Certificaat van Deelname aan de IK Training.

De IK Training in de praktijk

Het initiatief voor de IK Trainingen ontstond in de zomer van 2007, als opvolging van de Innerlijk Kind Therapeuten Opleiding. We besloten mensen een kans te bieden zich helemaal te wijden aan hun eigen groeiproces zonder zich tegelijkertijd te moeten bekommeren om het halen van punten voor hun begeleiderschap. Voor veel deelnemers heeft dit zijn vruchten afgeworpen.

Inmiddels zijn er tien trainingen afgerond en is de elfde in volle gang. Wij (Eric en Lieke) kijken terug op elf succesvolle IK Trainingen waarin de dankbaarheid van de deelnemers ons nog steeds raakt. Tijdens de weekenden zijn wij regelmatig onder de indruk van de transformaties die plaats vinden en het schijnbare gemak waarmee dingen op hun plek vallen. Er worden veel inzichten opgedaan en oude overtuigingen worden vervangen door nieuwe, veel vruchtbaarder gedachtenpatronen. Schaamte maakt plaats voor openheid en expressie, en er worden stappen gezet die de deelnemers ook in hun dagelijks leven toepassen.

Velen ervaren daardoor een gevoel van bevrijding en zien dat hun leven geleidelijk een richting neemt die veel meer in overeenstemming is met hun diepere verlangens en met wie ze eigenlijk zijn. Het resultaat op langere termijn, dat we zien en horen op terugkom-dagen, motiveert ons om ieder jaar met enthousiasme een nieuwe groep te starten. Wij hopen dat nog veel mensen deze weg komen bewandelen!Data nu lopende groep 12

Data nu lopende groep 12

Data van het nu lopende eerste jaar (Groep 12): 28-30 september 2018, 30 november-2 december 2018, 25-27 januari 2019, 22-24 maart 2019, 31 mei-2 juni 2019.

Data tweede jaar van de nu lopende groep 12: 30 aug-1 september 2019, 25-27 oktober, 13-15 december, 7-9 februari 2020, 3-5 april.

Gegeven door:

Lieke Defize

Begeleider Lieke  Defize

Al sinds 1997 is Lieke Defize betrokken bij het Innerlijk Kindwerk op Helios. Sinds 2003 geeft zijn de innerlijk kind workshops samen met haar partner Eric. Lieke heeft een gevarieerde loopbaan achter de rug. Na haar universitaire opleiding in de Letterkunde is zij werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs. Omdat haar hart meer uit ging naar het begeleiden van kinderen met emotionele problemen, is zij gaan werken als groepsleidster in een therapeutisch gezinshuis. Daarnaast heeft Lieke zich bekwaamd in het begeleiden van volwassenen, waarbij met name het helen van het gewonde Innerlijke Kind een centrale plek inneemt.

Lieke heeft de gave om directe toegang te vinden tot de diepere emotionele lagen en de wezenskwaliteiten van de mensen met wie ze werkt. Haar therapeutische vaardigheden heeft zij ontwikkeld tijdens de vele trainingen die zij heeft gevolgd in haar eigen persoonlijke zoektocht. Zij is gecertificeerd essentiecoach en familieopsteller. Lieke heeft jarenlang een expressieve uitlaatklep gevonden als actrice en zangeres en gebruikt deze creativiteit ook in haar trainingen. Zij is moeder van een zoon (Aaron, 1999) en geeft individuele sessies en familie-opstellingen in haar praktijk in Amsterdam.


Eric Horn

Begeleider Eric  Horn

Eric heeft diverse opleidingen gevolgd op het vlak van management en personeelswerk en heeft 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt.
Al vanaf zijn jeugd had hij het besef dat de wereld groter is dan wat zich op het eerste gezicht laat zien.
Ook ontdekte hij dat hij diep geraakt werd als hij mensen ontmoette die, vaak door omstandigheden, niet meer in staat waren aan de eisen van de uiterlijke wereld te beantwoorden en zichtbaar werden als kwetsbaar mens.
 Sinds hij ervoor gekozen heeft dit besef centraal te stellen in zijn leven, heeft hij zich op laten leiden als coach, Innerlijk Kind therapeut en Healer.
 Eric is vader van een dochter (Charlotte, 1991) en heeft in Amsterdam een praktijk voor coaching en therapie.Enkele ervaringen van deelnemers van de Jaartraining:
Mijn oorspronkelijke doelstelling om met het Innerlijk Kind werk te beginnen was om mijn angsten de baas te kunnen, maar ik heb juist ontdekt dat ik geen angsten hoef te bestrijden omdat ik een krachtige bron in mijzelf blijk te hebben. Ik hoef het negatieve niet te onderdrukken, maar het positieve te omarmen.
De Jaartraining ervaar ik als een vertrouwde plek om mijn ‘bronnenstem’ te ontdekken. Een traject van twee jaar biedt rust en alle ontwikkelingen die in gang worden gezet kan ik delen met mensen die aan een half woord genoeg hebben gekregen.
Éen van de effecten van de Innerlijk Kind Jaartraining is dat ik, paradoxaal genoeg, uit mijn omgeving terug krijg dat ze in mij niet langer een meisje zien, maar een volwassen vrouw...
Christine

Lees hier meer ervaringen van deelnemers aan de Innerlijk Kind Jaartraining

Lees hier over de werkvormen en thema's van de Innerlijk Kind jaartraining
 


Helios Centrum Groep