headerimg

Loving Touch zomervijfdaagse


Agenda:

 dinsdag 13 juli 2021 20:00 uur - zondag 18 juli 2021 16:30 uur Aanmelden

Dick Nijssen, Anja Gijsbers € 630.00 inclusief volpension

Elkaar echt ontmoeten

Elkaar echt ontmoeten

In deze Loving Touch vijfdaagse brengen we de veiligheid en acceptatie van het Innerlijk Kindwerk, de spiritualiteit van Zijnsgerichte retraites en de intimiteit en het genieten van de Leven in Liefde workshops tezamen in een nieuwe vreugdevolle vorm. vorm.

Deze workshop heeft als thema (aan)raken en (aan)geraakt worden, in de breedste zin van het woord. We gaan deze dagen een helend contact aan met elkaar en via de ander ook weer met onszelf. Door uit te reiken en door de ander binnen te laten zullen we veel over onszelf leren.

In deze dagen draait het dus om contact maken: in een sfeer van respect voor jouw grenzen word je uitgenodigd om vertrouwde defensies los te laten. Dan wordt het mogelijk om een ander echt te ontmoeten. Dan kun je iemand zien en word je zelf gezien in de schoonheid van wie je bent. Als je je dan laat (aan)raken door de ander, dan is dat een helende aanraking.

Gedurende deze dagen doen we dat via Reiki, Quantum Touch, massage en lichamelijke oefeningen, via oogcontact, via het uitspreken van onze waarheid van dat moment, via verschillende dansvormen, free-style qigong, zang en geleide meditatie. In de ontmoetingen ligt een uitnodiging om alle vormen van “moeten” los te laten, om elkaar te ontmoeten vanuit wie we werkelijk zijn. Je hoeft voor deze workshop geen Reiki te hebben.

De wijsheid van het lichaam

De wijsheid van het lichaam

De subtiliteit van veel oefeningen vraagt je om contact te maken met de wijsheid van je lichaam. Tijdens deze dagen leer je o.a. om vanuit je intuïtie, vanuit de plek van ‘niet-weten’, aan te voelen wat voor jou of voor de ander helend en bevrijdend is. Vaak zijn we niet meer gewend om op onze intuïtie en onze impulsen te vertrouwen; daarom is er op deze dagen veel ruimte om hier in verschillende vormen mee te experimenteren. Uiteraard met respect voor elkaars grenzen. Het verwoorden van verlangens en grenzen en het op heldere maar liefdevolle manier feedback geven zijn daarin onmisbare onderdelen omdat liefde niet zonder waarheid kan.

Elke keer als we geraakt worden beweegt er iets in ons, er vindt een verschuiving plaats, er verandert iets in het contact. Sommige dingen openen ons, door andere dingen sluiten we. Op het moment dat we sluiten, kunnen we eigenlijk niet meer geraakt worden en gaan we uit contact. We verliezen contact met de ander en onszelf.

Deze dagen vormen een uitnodiging om steeds - in contact met de ander - te observeren wat er in en met je gebeurt. En misschien om erachter te komen wat jij kunt doen om je opnieuw weer te openen, naar jezelf en naar de buitenwereld, zodat je vrij kunt leven en verkrampingen kunt transformeren. Zo leer je voelen dat het leven je niet overkomt, maar dat je op elk moment een keus hebt. Hoe meer je je laat (aan)raken, hoe meer je kunt voelen.

Gegeven door:

Dick Nijssen

Begeleider Dick  Nijssen

Dick was in 1988 een van de eerste Reiki Masters in Nederland en heeft veel ervaring met diverse vormen van energiewerk. Ook is hij grondlegger van het Innerlijke Kind werk in Nederland en heeft daar jarenlang een therapeuten opleiding in gegeven. Als oprichter en docent van de vroegere Helios TaoTantra Massage Opleiding is hij ook een ervaren masseur. Deze vaardigheden komen allemaal tot uitdrukking in zijn Loving Touch workshops.

Dick over hemzelf: “Door die jaren heen ben ik dieper thuis gekomen in een bron van liefde en vreugde die ik altijd in mij aanwezig voel, zelfs wanneer ik pijn en beperkingen tegenkom. Daarmee schep ik een energieveld waarin je je al gauw welkom, gezien en geliefd voelt en het gemakkelijk voor je wordt om diep te ontspannen.”


Anja Gijsbers

Begeleider Anja  Gijsbers

Persoonlijke ontwikkeling en 'waarheidsvinding' hebben mij altijd mateloos geboeid. Ik wilde leren en weten en delen. Ik vond antwoorden bij uiteenlopende levensfilosofieën die ik vervolgens vertaalde naar mijn werk als coach en begeleider van groepen. 

Tegelijkertijd ontstonden er weer nieuwe vragen. Een voortdurend proces waarbij steeds meer 'niet-weten' leidt tot steeds meer 'niet-doen'. In de rust van de vrijgekomen ruimte ontstaan nieuwe keuzes. Soms tegenstrijdig aan mijn gewoontepatronen (en daardoor spanning opleverend) en soms direct inzicht gevend en bevrijdend. 

Samen met mijn partner Jan-Willem faciliteer ik bijeenkomsten waarbij we de kracht van de groep benutten voor bewustzijn vrijmakend onderzoek. Wij kiezen expliciet voor een praktische en fysieke aanpak om je lichaam te helpen openen en tot expressie te brengen. Je essentie verankert daardoor stevig in je lijf; het middel om je Zelf in deze realiteit uit te drukken. 

Met name de verstilde aanraking en het 'niet doen om te voelen, maar eerst voelen en dan pas doen' hebben voor mij verdiepend gewerkt. Het is fijn om mijn ervaring te delen samen met gelijkgestemde mensen, en Helios is daarvoor de perfecte plek!
Helios Centrum Groep