headerimg

Vallei dag voor singles en paren


Agenda:

 zondag 22 juli 2018 10:00 - 17:00 uur Aanmelden

Dick Nijssen € 95.00 (Eigen lunch meenemen!)

 

 woensdag 5 september 2018 10:00 - 17:00 uur Aanmelden

Dick Nijssen € 95.00 (Eigen lunch meenemen!)

 

 woensdag 21 november 2018 10:00 - 17:00 uur Aanmelden

Dick Nijssen € 95.00 (Eigen lunch meenemen!)

 

Vallei-orgastische energie ervaringen opwekken

Vallei-orgastische energie ervaringen opwekken


Het menselijk energie systeem is als een fluit. Zitten onze ‘klankgaten’ deels verstopt dan is de expressie van onze klankkleur maar beperkt. De adem die door onze fluit heen blaast is levensenergie. Seksuele energie is niets anders dan levensenergie die een bepaalde toon of frequentie heeft.

Is er onvoldoende vrije energiedoorstroming, dan zie je, met name bij mannen, nogal eens dat de energie lokaal opgestuwd raakt, met als gevolg een dwangmatige neiging om de levensenergie te ontladen via de onderste ‘fluit-opening’. Hoeveel genot en opluchting zo’n piek-orgastische ervaring ons ook kortstondig kan schenken, we zullen op die manier nooit de volle reikwijdte van ons orgastisch vermogen ervaren.

Deze workshop gaat daar verandering in brengen. Je leert je ‘upper limit’ te verhogen. Dit is de bovengrens van hoe vredig, orgastisch en gelukzalig je jezelf kunt voelen. Dit doen we door op verschillende manieren je interne energiecirculatie te vergroten en te verfijnen.

Deze dag beginnen we met wat speelse, hart-openende kennismakingsoefeningen. In korte tijd scheppen we zo met elkaar een intieme, veilige setting.

Na een stukje theoretisch onderricht gaan we die ochtend vooral praktisch bezig met het opwekken van de levensenergie via (seksuele) qigong. Daarna oefenen we zowel op onszelf als in tweetallen de ‘micro-kosmische kringloop’ meditatie.

Op deze ochtend werken we vooral met ‘niet-opgewarmde chi’. We doorlopen de stappen van de ‘Big draw’ waarmee we de energie omhoog leren trekken.

In de middag werken we met ‘warme chi’.

Je krijgt een demonstratie van de Vallei-orgastische Meditatie, waarna je deze gaat oefenen in zowel een variant voor de vrouw als ook een voor de man.
De Vallei-orgastische Meditatie is een geritualiseerde vorm van Tantra massage waarin gedurende 3 keer 7 minuten een specifieke plek wordt gestimuleerd waardoor de seksuele chi gaat stromen.  

Door de energie die zo wordt opgewekt niet te ontladen maar deze, na telkens 7 minuten, via de Big Draw door je hele lijf heen in circulatie te brengen ontstaan er vallei-orgastische lichaamsbelevingen.

Het door de dag heen keer op keer opwekken van chi in zowel de ‘koele’ als de ‘opgewarmde’ vorm en dit via de Big Draw in circulatie brengen geeft een toenemende verhoging van je energie-niveau waardoor de vallei-orgastische lichaamsbeleving zich verdiept.

Voorwaarde om te kunnen deelnemen

Voorwaarde om te kunnen meedoen aan deze dag is dat je al ervaring hebt met Tantra en je al eerder (Tao)Tantra workshops hebt gevolgd en/of minimaal aan één Tantra massage avond op Helios hebt deelgenomen. Vermeld bij je aanmelding welke tantra workshops je in het verleden gevolgd hebt. Wij behouden ons het recht voor om, als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, je de toegang tot de workshop te weigeren.

M/v evenwicht

Wij streven naar een evenwicht tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke deelnemers. Wil je als man met een man werken of als vrouw met een vrouw, dan vragen we je samen met een oefenpartner te komen en bij de aanmelding dit te vermelden.

YouTube filmpje over Vallei orgasme

Onderaan deze pagina vind je een link naar een interview van Heino Jansen met Alma Timmer en Dick Nijssen over het Vallei orgasme.

Ervaring

‘Even een mailtje. Je hoort het natuurlijk vaak maar graag wil ik je laten weten dat ik me heerlijk voel na gisteren.
Een paar uurtjes eigenlijk maar, bezig zijn met massage geven en massage ontvangen, maakt dat ik heel veel energie heb, mij vrolijk voel en met veel plezier mijn werk doe (ook poetswerk gaat in een flow door). Jippie jeeeeee!!!! Dit gun ik iedereen!
Bedankt voor jouw pittige, zachte, veilige ZIJN en centrum. ‘
Warme knuffel, Marjanne

Gegeven door:

Dick Nijssen

Begeleider Dick  Nijssen

Sinds 1986 heb ik in mijn workshops, maar ook in privé-sessies, vele mensen mogen begeleiden in het tot stromen brengen van geblokkeerde energie. Het klinkt als een cliché, maar ik heb ontdekt dat alles begint bij het thuiskomen in een diepere liefde in jezelf. Van daaruit wordt genieten van intimiteit en seksualiteit een natuurlijk gegeven. Ik heb diverse trainingen gedaan bij o.a. Margo Anand, Mantak Chia en Daniel Odier op het gebied van Tantrische en Taoïstische seksualiteit. Van 2001-2007 heb ik op Helios Liefde, Seksualiteit & Essentie (tantra) weekenden en een tantra jaartraining gegeven. Daarna ben ik onder de noemer TaoTantra hiermee verder gegaan in een steeds verder uitdijend aanbod. Inmiddels heb ik ruim 1000 weekendworkshops en meerdaagses begeleid.

Door die jaren heen ben ik dieper thuis gekomen in een bron van liefde en vreugde die ik altijd in mij aanwezig voel, zelfs wanneer ik pijn en beperkingen tegenkom. Daarmee schep ik een energieveld waarbinnen je je al gauw welkom, gezien en geliefd voelt. De intimiteit die er zo ontstaat in en met jezelf is een belangrijke voorwaarde voor een natuurlijke intimiteit met anderen. Zo kan iedere deelnemer in mijn groepen tot bloei komen. Je leert je comfortzone te vergroten, nieuwe ervaringen op te doen, beperkende overtuigingen los te laten en diepere dimensies van genieten te ervaren.
Wat je ook verder nog aan kennis en vaardigheden in mijn workshops opdoet: het grootste geschenk waar je mee naar huis zult gaan is een diepere en meer liefdevolle verbinding met jezelf.
Helios Centrum Groep