headerimg

Tiendaagse Vipassana Stilte Retraite met Hans Kloosterman


Agenda:

 dinsdag 31 december 2019 14:00 uur - vrijdag 10 januari 2020 16:00 uur Inschrijven

Hans Kloosterman € 1395.00 Inclusief volpension

 

Over deze retraite

Over deze retraite


Deze klassieke 10 daagse vipassana meditatie retraite is in het Hindoeïsme en Boeddhisme ontwikkeld om je geest eerst te leren verstillen om vervolgens door zelfonderzoek je zelfkennis van de 4 lichamen te vergroten: fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch. Er zit geen verschil in de Hindoeïstische en Boeddhistische methode. Deze retraite zal je helpen in je meesterschap bij de beproevingen die je moet doorstaan op je levenspad. 
Je verlaat de retraite als een nieuw mens!

Mijn eerste leraar Lama Karta heeft een prachtig boekje geschreven: de weg van vertrouwen. De wakkere of verlichte boeddhastaat wordt door hem als volgt omschreven: “Elk spoor van negativisme als onwetendheid en verstorende emoties zijn weggewerkt en alle inherente positieve kwaliteiten zijn maximaal ontwikkeld”. Verstorende emoties zijn onwetendheid, angsten, twijfel, hoogmoed en jaloezie. Positieve kwaliteiten in de geest zijn: liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid.

Externe vijanden zijn soms makkelijk te ontwijken maar interne vijanden niet. Het is daarom raadzaam om eens de tijd te nemen om het volgende te overdenken: net als ik willen alle levende wezens gelukkig zijn en ook proberen alle levens wezens elke vorm van lijden op te heffen.

Meditatie is een methode om bepaalde denk, emotie en gedragspatronen te cultiveren en andere weer af te leren. Er ontstaat een heldere en stabiele geest en een fundamenteel positieve levenshouding. Je karma ontwikkelt zich positief als je het denken en het handelen in elk moment positief inzet voor jezelf en anderen. De buitenwereld is een projectie van onszelf. Verandert je binnenwereld dan verandert ook je buitenwereld. Dit vraagt om actie!

Je zult tijdens de retraite o.a. uitleg krijgen over de 3 meditatievormen: shamatha, vipassana en dzogchen en je krijgt ook een teaching over zuiverheid en onzuiverheid en het moreel gedrag gedurende deze vipassana retraite:

- Onthouden van het doden van welk levend wezen dan ook
- Onthouden van stelen
- Onthouden van alle seksuele activiteiten
- Onthouden van liegen

Wat levert dat je op?

Wat levert dat je op?


* In contact komen met je innerlijke vreugdevolle stilte
* Vergroting van je bewustzijn, evenwicht en inzicht
* Groter gevoel van balans tussen je fysieke, emotionele en mentale lichaam
* Methoden om onprettige gewaarwordingen om te buigen naar neutraal en vervolgens naar prettig

Het geheel wordt ondersteund met een overheerlijke vegetarische keuken, wandelingen in de natuur, gedichten, boeddhistische filosofie, rebalancing massages, zingen van mantra’s en veel humor.

In de yogazaal zijn de yogamatjes, kussens etc. al aanwezig.
Maximaal 18 deelnemers op basis van volpension en voor iedereen een 1-persoonskamer.

Het Programma


We beginnen op dinsdag 31 december:
14.00 Aankomst + Kamerverdeling
15.00 Kennismakingrondje, uitleg programma, vragen aan de leraar
16.00 Chi Kong + yin yoga
17.30 Snack
18.30–19.30 Vegetarisch diner
20.00–21.00 Klassieke stilte boeddha meditatie van 1 uur + zuiveringsritueel Dordjee Sempa + zegening + eindontspanning
Ingang stilte 
21.00-21.30 Welterusten

Het tijdschema op de 1e t/m 9 januari

Het tijdschema op de 1e t/m 9 januari


04.00-04.30 - Gong, opstaan
04.30-06.30 - Meditatie op je kamer of in de tempel
06.30-07.30 - Yoga
07.30-08.00 - Ontbijt en rustpauze
08.00-09.00 - Wandelen in de natuur
09.00-11.00 - Meditatie in de tempel
11.00-12.00 - Rust of vragen aan de leraar
12.00-13.00 - Vegetarische warme Lunch
13.00-15.00 - Meditatie op je kamer of in de tempel
15.00-16.00 - Thee pauze - wandelen in de natuur
16.00-18.00 - Meditatie in hal of op eigen kamer
18.00-19.00 - Lichte maaltijd soep
19.00-21.00 - Teaching + meditatie in de tempel
21.00-21.30 – Welterusten

De 10e dag


De 10e dag zullen we weer gaan spreken om je weer geleidelijk te laten
wennen om contact met de buitenwereld te hebben.

04.00-04.30 - Gong, opstaan
04.30-06.30 - Meditatie op je kamer of in de tempel
06.30-07.30 - Yoga
07.30-08.00 - Ontbijt en rustpauze
08.00-09.00 - Kamers worden schoongemaakt dus spullen alvast in de auto zetten.
09.00-10.00 - Wandelen in de natuur
10.00-11.00 - Meditatie in de tempel
11.00-12.00 - Rust of vragen aan de leraar
12.00-13.00 - Vegetarische warme Lunch
13.00-14.30 - Meditatie in de tempel
14.30-15.30 - Kring gesprek/delen
15.30-16.00 - Klankschalenconcert + ontspanning
16.00             Thee en bye bye

Extra Info - Vragen & Antwoorden

Extra Info - Vragen & Antwoorden


Waarom duurt de cursus tien dagen?

Eigenlijk is de 10-daagse cursus het minimum; een 10-daagse cursus verschaft een essentiële introductie en de basis van de techniek. Het ontwikkelen in de beoefening van de techniek is een levenslange taak. Ervaring door generaties heen heeft aangetoond dat wanneer Vipassana wordt onderwezen in periodes korter dan tien dagen, de student dan niet voldoende ervaring kan opdoen om de techniek te leren. Traditioneel werd Vipassana onderwezen in retraites van zeven weken.
Aan het begin van de 20ste eeuw begonnen de leraren van deze traditie te experimenteren met kortere periodes om aan te sluiten bij het versnellend levenstempo. Ze probeerdendertig dagen, twee weken, tien dagen, dan zeven dagen – en ze merkten dat minder dan tien dagen niet lang genoeg is voor de geest om tot rust te komen en diepgaand te werken met het lichaam-geest verschijnsel.

Hoeveel uur per dag zal ik mediteren?

De dag begint om 4:00 uur ‘s ochtends met een gong om gewekt te worden en duurt tot 21:00 uur. Er zijn ongeveer tien meditatie-uren per dag, afgewisseld met regelmatige pauzes en rustperiodes. Iedere avond om 19:00 uur is er een lezing van de leraar, die de mediteerders een context verschaft om hun ervaringen van de dag te begrijpen. Dit tijdschema is werkbaar en nuttig gebleken voor honderdduizenden mensen gedurende decennia.

In welke taal wordt de cursus gegeven?

Het onderricht wordt gegeven in het Nederlands.

Ik kan niet met gekruiste benen zitten. Kan ik toch mediteren?

Zeker. Er zijn stoelen beschikbaar voor degenen die niet comfortabel op de vloer kunnen zitten vanwege hun leeftijd of een lichamelijk probleem.

Kunnen zwangere vrouwen de cursus bijwonen? Zijn er speciale regelingen of instructies voor hen?

Zwangere vrouwen kunnen zeker deelnemen, en veel vrouwen komen juist tijdens de zwangerschapsperiode om baat te vinden bij de gelegenheid om diepgaand en in stilte te werken gedurende deze bijzondere periode. Alvorens zich in te schrijven dienen zwangere vrouwen er voldoende op te vertrouwen dat hun zwangerschap stabiel is. We zorgen voor het extra voedsel dat ze nodig hebben en vragen hen op een ontspannen manier te werken.

Waarom wordt een cursus in stilte gegeven?

Alle deelnemende studenten nemen ‘edele stilte’ in acht, - dat betekent stilte van lichaam, spraak en geest. Ze gaan ermee akkoord zich te onthouden van communicatie met hun mede-mediteerders. Studenten mogen wel contact hebben met het management betreffende hun materiële behoeften en ze kunnen ook met de leraar spreken. Stilte wordt in acht genomen gedurende de eerste negen volle dagen. Op de tiende dag wordt het spreken hervat, als een manier van terugkeren naar het normale patroon van het dagelijkse leven.
Continuïteit in de beoefening is het geheim van succes in deze cursus; stilte is een wezenlijk onderdeel van het in stand houden van deze continuïteit.

Hoe kan ik zeker weten dat ik in staat ben de meditatie te doen?

Voor een persoon in redelijk fysieke en geestelijke gezondheid die echt geïnteresseerd is en oprecht moeite wil doen, is meditatie (met inbegrip van ‘edele stilte’) niet moeilijk. Als u in staat bent de instructies geduldig en ijverig te volgen, kunt u zeker zijn van tastbare resultaten. Hoewel het overweldigend kan lijken is het dagschema noch te zwaar noch te ontspannen.
Bovendien is de aanwezigheid van andere studenten die nauwgezet oefenen in een vredige en stimulerende atmosfeer, enorm ondersteunend voor iemands inspanningen.

Wie zou niet moeten meedoen aan een cursus?

Het is duidelijk dat iemand die lichamelijk te zwak is om het schema te volgen geen baat bij de cursus zal hebben. Hetzelfde geldt voor iemand die lijdt aan psychiatrische problemen, of iemand die zich in een toestand van emotionele ontreddering bevindt. Via een proces van vragen en antwoorden kunnen we u helpen van tevoren duidelijk te beslissen of u volledig voordeel haalt uit de cursus. In sommige gevallen wordt gevraagd aan degene die zich inschrijft om toestemming van hun arts te vragen voordat ze toegelaten kunnen worden.

Kan Vipassana lichamelijke of geestelijke ziektes genezen?

Veel ziektes worden veroorzaakt door onze innerlijke onrust. Als de onrust wordt verwijderd kan de ziekte verminderen of verdwijnen. Echter het leren van Vipassana met de bedoeling een ziekte te genezen is een fout die nooit werkt. Mensen die dit proberen te doen, verspillen hun tijd omdat zij zich focussen op het verkeerde doel. Het kan zelfs nadelig zijn voor henzelf. Ze zullen noch de meditatie goed begrijpen, noch er in slagen de ziekte kwijt te raken.

En depressiviteit? Kan Vipassana dat beter maken?

Nogmaals, het doel van Vipassana is niet het genezen van ziektes. Iemand die werkelijk Vipassana beoefent, leert gelukkig en evenwichtig te zijn in alle omstandigheden. Maar iemand met een achtergrond van ernstige depressie kan misschien de techniek niet juist toepassen en krijgt mogelijk niet de gewenste resultaten. Het beste voor zo iemand is te werken met een professional uit de gezondheidszorg. Vipassana leraren zijn specialisten in meditatie, geen psychotherapeuten.

Kan Vipassana mensen geestelijk uit balans brengen?

Nee. Vipassana leert u bewust en gelijkmoedig te zijn, dat betekent, in evenwicht ondanks alle hoogte- en dieptepunten van het leven. Maar als iemand naar een cursus komt en ernstige emotionele problemen verhult, kan die persoon mogelijk niet in staat zijn de techniek te begrijpen of goed toe te passen om de gewenste resultaten te krijgen. Daarom is het belangrijk ons uw geschiedenis te laten weten zodat we kunnen beoordelen of u baat kunt hebben bij een cursus.

Moet ik een Boeddhist zijn om Vipassana te beoefenen?

Mensen van vele godsdiensten en zonder godsdienst hebben de meditatiecursus als nuttig en waardevol ervaren. Vipassana is een levenskunst, een manier van leven. Hoewel het de essentie is van wat de Boeddha onderwees, is het geen godsdienst; het is eerder het cultiveren van menselijke waarden wat leidt tot een leven dat goed is voor onszelf en voor anderen.

Waarom moet ik de volledige tien dagen blijven?

Vipassana wordt stap voor stap onderwezen, elke dag wordt weer een nieuwe stap toegevoegd tot aan het eind van de cursus. Als u voortijdig vertrekt, krijgt u niet het volledige onderricht en geeft u de techniek niet de kans voor u te werken. Door intensief te mediteren zet de cursist bovendien een proces in werking dat voldoening oplevert bij het voltooien van de cursus.
Onderbreking van het proces voor het voltooid is, is niet aan te raden.

Is het gevaarlijk de cursus voortijdig te verlaten?

Waar het om gaat is dat u met voortijdig vertrek uzelf tekort doet. U geeft uzelf niet de kans de volledige techniek te leren en daarom zult u het niet met succes kunnen toepassen in het dagelijks leven. Ook onderbreekt u het proces middenin in plaats van het tot de juiste afronding te laten komen.
Door een of twee dagen eerder naar huis te gaan, verspilt u alle door u geïnvesteerde tijd.

En op de tiende dag, wanneer spreken weer is toegestaan en serieuze meditatie stopt? Kan ik dan vertrekken?

De tiende dag is een hele belangrijke overgang naar het normale leven. Het is niet toegestaan op die dag voor het einde te vertrekken.


Een ervaring van een Vipassana 10-daagse


Het is nu precies een week geleden dat ik terugkwam van mijn 10- daagse stilte vipassana mediatie retraite. Woorden als seks, helse pijn, heerlijkheid, rust en een paar kilo lichter omschrijven mijn ervaring aardig. Aangezien ik nog midden in de retraite blues zit, een mooi moment om mijn ervaring te delen.

Achtergrond Vipassana Meditatie

Voor dat ik inga op mijn eigen ervaring deel ik graag wat achtergrond informatie met jullie. Vipassana betekent letterlijk ‘de dingen zien zoals ze werkelijk zijn’, het is een van India’s oudste meditatietechnieken. Meer dan 2500 jaar geleden werd het herontdekt door Gautama de Boeddha. Het werd door hem onderwezen als een universele remedie voor universele kwalen, als
*de kunst om te leven*. Deze niet-sektarische techniek heeft als doel de totale eliminering van mentale onzuiverheden en het resulterende hoogste geluk van volledige bevrijding. Genezing – niet enkel het genezen van ziektes, maar het wezenlijk genezen van al het menselijk lijden, is het doel ervan. Je kunt het dus echt zien als een cursus om veel meer focus te creëren en in het nu te leven. Deze cursus kan door iedereen met elke
religieuze achtergrond gevolgd worden.

Mijn ervaring

Eenmaal aangekomen bij een prachtige rustige locatie moesten we inchecken.
Het viel me op dat er weer duidelijk gevraagd werd om niet binnen de 10 dagen te vertrekken. Dit was bij het online inschrijven ook het geval maar afijn zo moeilijk kon het toch niet wezen. Na het spullen plaatsen op de kamer kwam de introductie meeting waar we nog mochten praten. Na de start van de opleiding diende we ons aan de volgende voorschriften te houden:

Onthouden van het doden van welk levend wezen dan ook
Onthouden van stelen
Onthouden van alle seksuele activiteiten
Onthouden van liegen
Onthouden van alcohol en drugs

Daarnaast was edele stilte van toepassing wat inhield 10 dagen niet communiceren. Dus niet praten, elkaar aankijken, schrijven, lezen etc.Uiteindelijk was dat nog het meest makkelijke van de hele cursus.

Onze dagen bestonden uit een strikt dagelijks schema.

Dag 1 ging de gong voor het eerst om 04.00. Pff dat is even wennen zeg, maar gelukkig ben ik een ochtendmens dus vond ik dat niet echt een probleem.
Verzamelen in de meditatie hal en we moesten een aantal zaken herhalen waar we ons aan zouden moeten houden om het meest te halen uit deze cursus. Wijlen onze leraar de heer Goenka sprak tot ons via een dvd en noemde naast de cursus ook de techniek. En weer herhalen dat we niet zouden vertrekken binnen die 10 dagen. Mmmm toch bijzonder.

Bij de start van dag 2 begreep ik waarom ze ons drie keer lieten beloven niet weg te gaan. De eerste dag vipassana meditatie veroorzaakte zo ongelofelijk veel fysieke pijn dat je op het eind van dag 2 nog maar 1 ding wil: vertrekken. Daarnaast merk je dat het zo lastig is te focussen op je ademhaling omdat je gedachten constant alle kanten opgaan. En de dagen lijken door het schema zo ontzettend lang te duren. Slapen, mediteren, eten
etc etc.

Dag 3 was de start van een bijzondere ervaring. Vanaf dat moment heb ik 2.5 dag constant aan seks lopen denken. Bij andere opleidingen heb ik wel eens gehoord dat wanneer je seks met iemand hebt dat je drie jaar lang een energetische band met iemand hebt. Dan denk je mmm zou kunnen. Nou in zo’n
10 daagse komt je hele seksleven van de afgelopen 3 jaar voorbij.

Hetzelfde geldt voor films: je mixt alles in gedachten constant door mekaar. Een nterview met de leraar gaf inzicht. Hij vertelde dat je lichaam als een harde schijf werkt. Alles wat je doet, kijkt, communiceert, wordt opgeslagen.
Wanneer je zoals bij zo’n 10 daagse geen nieuwe input opslaat komt alles naar boven. Ik hou van zulke simpele vergelijkingen.

Dag 4 was de start van de Adhitthana zittingen. Dit worden ook wel zitting met sterke vastberadenheid genoemd. Dit hield in dat je een uur lang volledig stil moest zitten. Een flinke uitdaging want na een half uur wil je eigenlijk je been, voet of iets anders verplaatsen. Het doel van deze zittingen is het creëren van meer vastberadenheid en scherpte van de geest.

Dagelijks waren er 3 van deze zittingen. Als je het zo leest klinkt het heftig, echter ik vond het de meeste fijne zittingen op een dag. Het zorgde er echt voor dat je diep in de meditatie kon gaan en minder afgeleid was door gedachtes.

Vanaf dag 5/6 merkte ik dat ik steeds meer in het ritme kwam. Daarnaast nam de chaos van constante gedachtes af en werd ik scherper waardoor ik de sensaties kon ervaren.
Als ik het vertel aan anderen vind ik het zelf raar klinken. Wat er bij mij gebeurde was dat ik met mijn geest als een barcode scanner over mijn lichaam kon gaan waarbij ik allemaal sensaties kon waarnemen.

Belangrijk hierbij is om gelijkmoedig te blijven. Dus niet hechten aan de prettige sensaties en geen afkeer creëren tegen de pijnlijke sensaties. Zoals alles in het leven komen dingen en ze gaan. Die fijne sensaties kun je ook vergelijken met lichte schokjes over je lichaam. Anderen die ik sprak gaven aan helemaal via hun ruggenmerg tot aan hun hersens te gunnen gaan. Ik weet het, klinkt wazig allemaal maar realiseer je dat ik op dit gebied best nuchter ben. Ik zie mezelf als onderzoeker en probeer nuchter en neutraal tegen dit soort zaken aan te kijken.

De overige dagen kom je steeds meer in het ritme en steeds dieper in je vipassana mediatie omdat de focus steeds beter wordt. De rust in je hoofd en het heerlijke strakke regime werkte voor mij enigszins verslavend. Op dag 10 mag er weer gepraat worden zodat men geleidelijk weer kan wennen aan het ‘echte leven’. Pff dat viel me zwaar. Verdwaasd stond ik afgezonderd naar de
wolken te kijken. Toen sprak iemand me aan met “Hoe heb jij het gehad?” en dan kom je steeds meer terug en ga je ervaringen delen met elkaar. Wat grappig is dat veel ervaringen waarvan je dacht dat je gek was overeen kwamen met die van anderen.

Conclusie

Een fantastische ervaring die zeker voor herhaling vastbaar is. Ja, je ervaart onprettige sensaties echter het creëren van zoveel focus en rust is iets wat vraagt om meer. Naast mijn dagelijkse beoefening van Mindfulness meditatie zet ik ook weer technieken uit deze ervaring in. Of het voor iedereen geschikt is dat weet ik niet. Als je het me eerlijk vraagt, denk ik dat sommige dusdanig in hun hoofd zitten dat mindfulness meditatie toegankelijker is.


Gegeven door:

Hans Kloosterman

Begeleider Hans  Kloosterman

Hans Kloosterman is een Tibetaanse boeddhist en studeert aan het Tibetaanse Kagyu Vasjrayana instituut in het Belgische Huy, dat een kleine kloostergemeenschap heeft met enkele lama’s, monniken en nonnen. Hij heeft zes jaar geleefd als monnik in opleiding en bestudeerde vanaf 2000 het Hindoeisme en sinds 2005 het boeddhisme. Hij geeft les in hatha yoga, Chi Kong en meditatie.

In mindfulnesstrainingen leert hij mensen volledig in het moment aanwezig te zijn bij alles wat ze doen en zich bewust te worden op drie niveaus: fysiek, emotioneel en mentaal.

Hans is de auteur van het onlangs verschenen autobiografische boek ‘Van snob tot monnik’. Zijn roeping is: Creating Awareness. Zie ook op www.hanskloosterman.com.
Helios Centrum Groep