headerimg

Bij aanmelding verklaar je je akkoord met deze voorwaarden voor Helios avondworkshops, dagworkshops, weekendworkshops en meerdaagses:

Speciale annuleringsclausule i.v.m. de corona virus epidemie:
Mocht je onverhoopt ziekteverschijnselen krijgen vlak voor de week of in onbeschermd, nauw contact zijn geweest met een corona patient gedurende de 2 weken voor de start van de workshop en gevraagd zijn in quarantaine te gaan, dan moet je annuleren en kan het betaalde bedrag in zijn geheel, zonder administratiekosten, worden doorgeschoven naar een latere week of andere workshop(s) op Helios. De onderstaande annuleringsregels gelden dus niet voor afzeggen vanwege mogelijke besmetting met het corona virus!

Wanneer de overheid het door laten gaan van een worshop tijdelijk verbiedt in de kader van een corona bestrijdingsmaatregel, zijn wij uiteraard genoodzaakt deze te annuleren. Je betaling kan dan worden doorgeschoven naar een zelfde workshop in de toekomst of op je cursistenkaart worden genoteerd als corona krediet. Corona krediet kan gebruikt worden als betaling voor ieder aanbod van Dick of Arianne op Helios.

•  Betaling van avond- en dagworkshops onder € 150,-:
Bij workshops onder € 150,- dient het gehele bedrag bij aanmelding te worden betaald via iDeal. Workshopbedragen tot en met € 25,- worden bij annulering niet gerestitueerd of doorgeschoven.

* Annuleringsvoorwaarden avond- en dagworkshops boven € 25,- maar onder € 150,-:
Bij bedragen onder € 150,- is restitutie niet mogelijk.
Indien de avond- of dagworkshop langer dan 36 uur voor aanvang wordt geannuleerd, kan het bedrag worden doorgeschoven naar een latere workshop tegen betaling van € 25,- kosten. Het doorgeschoven bedrag moet in één keer en binnen 12 maanden worden gebruikt. Wanneer een dag- of avondworkshop korter dan 36 uur voor aanvang wordt geannuleerd, kan het daarvoor betaalde bedrag niet meer worden doorgeschoven.

• Betaling van workshops/trainingen boven € 150,-:
Bij aanmelding voor een workshop boven € 100,-  is € 50,-  inschrijfgeld via iDeal verschuldigd.  Je kunt er ook voor kiezen het gehele workshopbedrag in 1 keer via iDeal te betalen. Pas na de (aan)betaling ben je echt ingeschreven!
Betaal je € 50,- aan, dan dien je de rest van het bedrag uiterlijk 2 weken voor de workshop te betalen.


* Annuleringsregels voor workshops boven € 150,-:

Annuleren tot 2 weken voor aanvang van het weekend/de meerdaagse workshop:
* Optie 1: de € 50,- aanbetaling wordt niet terugbetaald, de rest van het overgemaakte bedrag wordt op jouw verzoek gewoon door ons teruggestort.
* Optie 2: je kunt er voor kiezen een geheel betaald workshopbedrag door te laten schuiven naar een workshop van later datum. Het bedrag moet binnen 12 maanden en in één keer geheel worden gebruikt. Je kunt een cursusbedrag slechts 1 keer en alleen in zijn geheel doorschuiven. Zeg je dan weer af, dan vervalt het bedrag.
Aan omboeken zijn kosten verbonden: € 25,- per omboeking.
NB Je kunt een aanbetaling niet doorschuiven. Wel kun je de aanbetaling aanvullen tot het totale cursusbedrag en dat doorschuiven.

Annuleren korter dan 2 weken voor het weekend/de meerdaagse workshop:
Zo kort tevoren wordt het cursusbedrag niet meer terugbetaald. Er zijn wel mogelijkheden om een volledig betaald worrkshopbedrag door te schuiven:

* Afzegging van weekend/de meerdaagse workshop korter dan 2 weken maar meer dan 48 uur tevoren:
Je kunt een geheel betaald cursusbedrag laten doorschuiven naar een Helios workshop op een later tijdstip (niet later dan 12 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum).
Aan omboeken zijn kosten verbonden:  € 25,- per omboeking.  Je kunt een cursusbedrag slechts 1 keer en alleen in zijn geheel doorschuiven. Zeg je dan weer af, dan vervalt het gehele bedrag.
NB Alleen volledige workshopbedragen kunnen worden doorgeschoven, niet de aanbetaling alleen. Wil je die niet helemaal verliezen, dan kun je ervoor kiezen de tweede betaling ook te doen en het gehele workshopbedrag door te schuiven naar een latere datum.

* Afzegging van weekend/de meerdaagse workshop minder dan 48 uur tevoren: 
Je kunt je cursusbedrag minus het volpensionbedrag laten doorschuiven naar een Helios workshop op een later tijdstip (niet later dan 12 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum). Je kunt een cursusbedrag slechts 1 keer en alleen in zijn geheel doorschuiven.  Zeg je dan weer af, dan vervalt het bedrag.
Aan omboeken zijn kosten verbonden: € 25,-  per omboeking.
NB Alleen volledige workshopbedragen kunnen worden doorgeschoven, niet de aanbetaling alleen. Wil je die niet helemaal verliezen, dan kun je ervoor kiezen de tweede betaling ook te doen en het geheel door te schuiven naar een latere datum.

* Zonder afzegging niet verschijnen op het weekend/de meerdaagse workshop: geen restitutie, geen doorschuiven van enig deel van het cursusbedrag mogelijk.

Wanneer je annuleert en gebruik wilt maken van de mogelijkheid om om te boeken, mail ons dan altijd persoonlijk op info@helioscentrum.nl.


Helios Centrum Groep