helios
headerimg

Innerlijk Kind weekend

Voor aanmelding ga naar www.elckerliek.nlAanmelden voor een Innerlijk Kind weekend

Wanneer je de onderstaande info over het Innerlijk Kindweekend op Helios hebt gelezen en deel wilt nemen, geef je dan op via bovenstaande aanmeldingslink.

Je kunt dan kiezen uit de volgende weekenden:

28-30 juni
20-22 september
18-20 oktober
22-24 november

Het weekend begint op de vrijdagavond om 19.30 uur en eindigt op zondagmiddag om ca 16.00 uur.

Voor meer data en de kosten verwijzen wij je naar de Elckerliek website.

Het Kind in ons

Het Kind in ons

Hoewel we er ons daar meestal niet zo van bewust zijn, leven we als mens gelijktijdig in twee belevingswerelden. We hebben enerzijds de belevingswereld van de volwassene en anderzijds die belevingswereld van het kind in ons. Op deze pagina kun je lezen hoe de veelal vervormde belevingswereld van dit kind je volwassen leven beïnvloedt en hoe noodzakelijk het bewust worden en integreren van dit innerlijke kind is voor je totale welzijn.

Velen van ons zijn opgegroeid in niet optimaal of zelfs gebrekkig functionerende gezinnen. Je ouders hadden het misschien al moeilijk genoeg met zichzelf en waren daardoor niet voldoende in staat jou de specifieke zorg en aandacht te geven die jij nodig had. Als ouders konden ze jou mogelijk niet voldoende liefhebben en steunen in jouw unieke eigenheid. Je moest misschien een bepaalde rol spelen, of je moest compenseren wat je vader en moeder elkaar niet konden geven.

Dit zijn vormen van emotioneel misbruik of verwaarlozing die behoren tot de 'normale' omstandigheden waarbinnen de meesten van ons zijn opgegroeid. Omstandigheden die, ook in milde vorm, op den duur traumatiserend kunnen zijn. We kunnen er als kind emotioneel en gedragsmatig door 'bevroren' zijn geraakt. Je merkt dat bijvoorbeeld als je plotseling emotioneel reageert als een vijfjarige in een situatie die lijkt op een traumatische situatie die je ooit als kleuter meemaakte. Op zo'n moment reageer je niet meer vanuit een volwassen bewustzijn, maar neemt het gekwetste kind het over.

Innerlijk Kindwerk geeft je een vocabulaire voor het begrijpen en het kunnen plaatsen van je angsten en onvermogens. De zachtheid en gevoeligheid van de innerlijk kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die begraven hebben gelegen en die moeilijk aan de oppervlakte kunnen komen in andere therapieën.

Een 'gewond' Kind verstoort je leven

Hoe gewond jouw innerlijk kind nog steeds is, kun je zien aan de mate waarin je last hebt van contactproblemen, van minderwaardigheidsgevoelens, van ontevredenheid, gevoelens van leegte of chronische boosheid naar jezelf of anderen. Wat voor onbevredigend en pijnlijk gedrag je ook vertoont, het blijkt vrijwel altijd een overlevingsstrategie te zijn die je als kind hebt ontwikkeld. Zo'n overlevingsstrategie is gebaseerd op de beperkte ervaringen en overtuigingen waarover je toen beschikte. Die strategieën waren er oorspronkelijk altijd op gericht om je pijn te besparen. Het trieste is dat, wat toen tot op zekere hoogte voor je werkte, je nu in je volwassen leven meestal alleen maar meer pijn oplevert.

Zo kun je bijvoorbeeld als kind zijn opgegroeid bij twee kritische ouders. Om die situatie te 'overleven' kan het zijn, dat je de strategie ontwikkelde om jezelf maar alvast onderuit te halen met je eigen, innerlijke kritiek voordat je ouders dat konden doen, vanuit de hoop dat dat minder zeer zou doen. Een andere strategie kan zijn, dat je bent gaan uithalen naar anderen onder het motto "Aanval is de beste verdediging." Vaak is het zo dat we nu weer eens het ene, dan weer eens het andere gedrag vertoonden en tot op de dag van vandaag nog steeds vertonen.

Een belangrijk aspect van het Innerlijk Kindwerk is dat het je helpt los te komen uit de 'kindhypnose' waarin je leeft. In ons hierboven genoemde voorbeeld heet die hypnose 'niet goed genoeg zijn'. Zo zijn er vele soorten hypnoses. Hier volgen er nog een paar: "Als ik maar alles voor hem doe, dan is hij wel lief voor mij" of "Als ik maar niet voel, dan red ik het wel". Zo'n stukje zelfhypnose wordt meestal onbewust door allerlei kleine voorvallen gedurende de dag geactiveerd. Je blijft er dus keer op keer in terugvallen, tenzij je deze kindpatronen gaat herkennen, gaat doorvoelen en los gaat laten. Heb je je eenmaal bevrijd uit je eigen hypnoses, dan kun je ook de vicieuze cirkel doorbreken waarin, generatie na generatie, kinderen worden opgezadeld met de hypnoses van hun ouders.

Je 'gewonde' Kind genezen

Je 'gewonde' Kind genezen

In onze Innerlijk Kind workshops scheppen wij een warme en veilige plek voor je kind om er weer te mogen zijn. Op allerlei afwisselende manieren nodigen wij jouw kind uit om weer tevoorschijn te komen: in het helende contact met je begeleider(s), via visualisaties, door groepsprocessen en in het werken in tweetallen. In contact met het kind kan er een stuk rouwverwerking plaatsvinden, rouw om alles wat er niet was en rouw om gebeurtenissen die pijnlijk waren. Onverwerkte boosheid en wrok krijgen op een veilige manier de ruimte om geuit worden.

Het kind kan gaan ontspannen, mag gaan genieten en zich laten koesteren in menselijke warmte en woorden. Ook zul je alsnog de lieve woorden én verontschuldigingen horen die je kunnen helpen los te laten en te vergeven. Deze workshop wordt vaak ervaren als de terugkeer van de verloren zoon/dochter in jezelf. Er kan een stuk bevrijding plaatsvinden, waardoor je meer ruimte en vrijheid als volwassene krijgt. Je ontwikkelt inzicht in de behoeften van je eigen innerlijke kind maar ook in die van de mensen om je heen.

Door de verworven inzichten zul je verbaasd staan van de verbeteringen in de relatiesfeer. In de mate dat je je gewonde kind geneest en integreert, zal het ophouden je volwassen leven te verstoren. Je zult het kind in jezelf meer gaan ervaren als een trouwe bondgenoot.

Want onder de pijn van het verwonde kind ontdekken velen van ons een heel ander kind, een kind dat ongeschonden is en dat we wel het magische kind noemen.
Dit is het deel van ons dat verbonden is met creativiteit, vitaliteit en innerlijke veerkracht.

Het is speels, inventief, heeft onvoorwaardelijk lief en heeft directe toegang tot een innerlijke wijsheid.

Wanneer je dit kind leert kennen kan er een wereld voor je opengaan van genieten en vreugdevol in het hier-en-nu leven.

Voorbij het intellect

Innerlijk Kindwerk is één van de meest simpele, directe en doeltreffende vormen van therapie. Het passeert de defensiemechanismen van ons intellect door direct contact te maken met het deel van ons dat het meest kwetsbaar is, maar ook het meest verbonden met onze Oorspronkelijke Natuur: het innerlijke kind.

Het Innerlijk Kind basisweekend

Wanneer je geraakt bent door wat je hierboven gelezen hebt over het Innerlijk Kind werk, of wanneer je op de een of andere manier voelt dat dit een goede volgende stap in jouw groeiproces zou kunnen zijn, kun je je opgeven voor het IK basisweekend. Dit weekend vormt (sinds 1989!) de basis van al het Innerlijk Kind werk op Helios en is ook geschikt voor mensen die al veel ervaring hebben met werken aan zichzelf.

Er worden op Helios regelmatig Innerlijk Kind basisweekenden gegeven door Lieke Defize en Eric Horn. Heb je persoonlijke vragen over het Innerlijk Kindwerk, dan kun je Lieke bellen op 020-6685211 en Eric op 06-123 179 19. 

Lieke Defize

Lieke Defize

Al sinds 1997 is Lieke Defize betrokken bij het Innerlijk Kindwerk op Helios. Sinds 2003 geeft zijn de innerlijk kind workshops samen met haar partner Eric. Lieke heeft een gevarieerde loopbaan achter de rug. Na haar universitaire opleiding in de Letterkunde is zij werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs. Omdat haar hart meer uit ging naar het begeleiden van kinderen met emotionele problemen, is zij gaan werken als groepsleidster in een therapeutisch gezinshuis. Daarnaast heeft Lieke zich bekwaamd in het begeleiden van volwassenen, waarbij met name het helen van het gewonde Innerlijke Kind een centrale plek inneemt.

Lieke heeft de gave om directe toegang te vinden tot de diepere emotionele lagen en de wezenskwaliteiten van de mensen met wie ze werkt. Haar therapeutische vaardigheden heeft zij ontwikkeld tijdens de vele trainingen die zij heeft gevolgd in haar eigen persoonlijke zoektocht. Zij is gecertificeerd essentiecoach en familieopsteller. Lieke heeft jarenlang een expressieve uitlaatklep gevonden als actrice en zangeres en gebruikt deze creativiteit ook in haar trainingen. Zij is moeder van een zoon (Aaron, 1999) en geeft individuele sessies en familie-opstellingen in haar praktijk in Amsterdam.Eric Horn

Eric Horn

Eric heeft diverse opleidingen gevolgd op het vlak van management en personeelswerk en heeft 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt.

Al vanaf zijn jeugd had hij het besef dat de wereld groter is dan wat zich op het eerste gezicht laat zien.
Ook ontdekte hij dat hij diep geraakt werd als hij mensen ontmoette die, vaak door omstandigheden, niet meer in staat waren aan de eisen van de uiterlijke wereld te beantwoorden en zichtbaar werden als kwetsbaar mens.

Sinds hij ervoor gekozen heeft dit besef centraal te stellen in zijn leven, heeft hij zich op laten leiden als coach, Innerlijk Kind therapeut en Healer.

Eric is vader van een dochter (Charlotte, 1991) en heeft in Amsterdam een praktijk voor coaching en therapie.

Gegeven door:Helios Centrum Groep