headerimg

Artikelenselectie Gezondheid en milieu

 

 Verder kijken dan je kwaal lang is   Aqua-Wellness 
 Trouw aan jezelf gezond   Reiki in actie 
 Korte-termijn bevrediging of je duurzaam goed voelen?   Heb jij soms HPU 
 De vleesindustrie is de grootste boosdoener   Voeding en Gezondheid 
 De zin van ziek zijn    


De zin van ziek zijn
(Arianne Groeneveld, 2010)

Wil je mij echt op de kast jagen, dan moet je, als ik een klacht heb, zo'n 'Zin van ziek zijn' boek openslaan en mij de zin van mijn klacht voorlezen. Niet dat ik niet denk dat ziekte zin heeft! Het leven heeft mij de afgelopen maanden, zoals jullie wel weten dank zij Dicks stukje in deze Nieuwsbrief over mijn val, voldoende stof aangeleverd......

Die smak van mij op Amerikaanse bodem, waardoor mijn arm uit de kom schoot en ook nog eens brak, had niet 1 zin, die leverde een mega hoeveelheid zinnen op, en het houdt nog steeds niet op!

Waarom ik zo geïrriteerd wordt door 'Zin van Ziek zijn' boeken is, denk ik, omdat de schrijvers pretenderen te weten wat die ene oorzaak van mijn kwaal zou zijn terwijl ik zelf de zin als een groot mysterie ervaar dat zich door de tijd heen in je leven ontvouwt. Een berg geschenken waarvan er de eerste weken heel veel worden afgeleverd, en daarna blijft het geschenken doordruppelen.

Wil je een paar van mijn geschenken horen?

* totaal controleverlies , in 1 klap in een totaal andere werkelijkheid terecht komen
* onmiddellijk veel liefdevolle ondersteuning
* totale toewijding van Dick in verzorging en steun
* ontdekken dat een mens ook met veel pijn en op haar rug kan slapen, maar vaak ook niet
* verlies van identificatie met het lekkere gevoel van gezondheid en vrijheid van beweging, en dat op vakantie
* Reiki gaat bijna niet meer en doet vooral pijn;
* hoe kun je nog vrijen als je in iedere positie krampaanvallen in je arm en schouder krijgt?
* veel meer begrip krijgen voor anderen die (soms blijvend) met pijn en beperkingen moeten leven
* (ik begrijp nu eindelijk hoe moeilijk het kan zijn je armen even omhoog te houden tijdens Reiki inwijdingen – sorry jongens, als ik te weinig begrip had.....)
* eindelijk een excuus om niet steeds hennetje de voorste te zijn en alles wel even op te knappen
* steeds kunnen zeggen: 'sorry, dat kan ik nog niet' en er ook nog van genieten omdat je al jaren chronisch te veel kon en deed
* merken dat je lekker uitgerust raakt en veel relaxter in het leven komt te staan
* bedenken dat je eigenlijk niet meer terug hoeft naar hennetje de voorste zijn.....


en oneindig veel meer................

Inmiddels ben ik al druk bezig met fysiotherapie en herwin ik met veel pijn en moeite de vermogens van mijn arm die ik altijd voor lief nam. Wat een vreugde, die eerste keer dat het lukte op mijn zij te slapen!!!!! Zoveel knusser! Zelf je weer te kunnen aankleden, je richtingaanwijzer met je linkerhand te kunnen bedienen in plaats van door het stuur heen met rechts..... Weer helemaal te kunnen genieten van Reiki, van seks, van een lichaam dat soms zo maar een uurtje of wat helemaal pijnvrij is! Ik voel me net een peuter die steeds weer wat meer kan en daar weer heel blij en opgetogen over kan zijn.

Was dit trouwens een stukje over de zin van mijn ziek zijn?!!!! Schijnbaar mag alleen ik mezelf vertellen wat de zin zou kunnen zijn. Hm, is de controle ook weer terug van weggeweest???

 

 Index Artikelenselectie Korte-termijn bevrediging of je duurzaam goed voelen? (2011)

Gisteren hoorde ik op de radio dat met het huidige voedingspatroon in 2050 minstens een derde van de mensen diabetes type II (wat vroeger ouderdomssuiker genoemd werd) zal hebben. Het deed mij denken aan hoe pijnlijk ik het vind als ik in de supermarkt een zwaarlijvig gezin hun karretje zie volladen met 2 literflessen coke en allerlei junkfood. Inmiddels is ook bekend dat 50% van alle kanker vermijdbaar is als mensen in staat zijn tot een ander leef- en voedingspatroon.

Dat klinkt eenvoudig, een ander leef- en voedingspatroon, maar zit niet daar juist het probleem: zijn we überhaupt wel in staat onze korte-termijn-bevrediging op te geven voor ons duurzaam goed voelen? Ik moet dan denken aan de experimenten die met kleine kinderen zijn gedaan waarbij ze meer snoepjes (!) in het vooruitzicht werden gesteld als ze één uurtje van het ene snoepje konden afblijven. Jaren later bleek dat de kinderen die hun bevrediging konden uitstellen later in hun leven succesvoller en gelukkiger waren dan de kinderen die zich niet konden beheersen.

De duizenden uren reclameboodschappen die we in de loop van ons leven over ons krijgen uitgestort, suggereren heel wat anders: dat het geluk ligt in instante behoeftenbevrediging. Dat is een van de grote illusies van onze tijd.

Mijn ervaring is dat een zekere discipline en de weg van de grotere weerstand mij vaak meer bevrediging en echte vreugde oplevert dan de weg van de minste weerstand en het korte termijngenot. We blijken een zekere disciple nodig te hebben om wat van ons leven te kunnen maken!
Ikzelf heb ervaren dat je discipline kunt oefenen. Hieronder volgen een aantal van de momenten in een dag waarop ik tot discipline wordt uitgedaagd en waar de voor mij juiste keuze veel voldoening geeft:

1. Stort ik mij bij het opstaan in de waan van de dag, door bijvoorbeeld mijn laptop te openen en de mailtjes te gaan lezen die er dan binnenrollen, waarna ik er in mijn hoofd al mee aan de gang ga? Of kies ik ervoor om de buitenwereld nog even buiten te sluiten en de tijd te nemen voor qigong en meditatie waardoor ik de rest van de dag met meer rust en helderheid tegemoet kan treden?
2. Ga ik naar de buurtsuper en koop ik de Spaanse gif-komkommers en idem aubergines of ben ik bereid helemaal naar de biologische supermarkt in Zwolle te rijden om voor meer geld onbespoten biologische groente te kopen? Koop ik plofkippenvlees uit de bio-industrie of koop ik alleen vlees van dieren die een dierwaardig bestaan hebben gehad, zonder antibiotica?
3. Rust ik wanneer dat nodig is, of ga ik te lang door en raak dan gemakkelijk geïrriteerd naar mijn partner?
4. Lees ik een inspirerend boek of kijk ik naar een gewelddadige film op TV?
5. Reik ik uit voor een verdiepend contact met mijn geliefde of trek ik mij terug in mijn vertrouwde, wat autistische comfortzone?
6. Kies ik in het liefdesspel voor een kortstondige climax met daarna een dip in energie of zie ik daar van af en kies ik ervoor mijn energie en opwinding door mijn lijf te laten circuleren, zoals de Tantra ons dat leert?

Zo maken we allemaal, bewust of onbewust, onze keuzes. Alle keuzes bij elkaar opgeteld bepalen uiteindelijk onze toekomst en ons lot. Het goede nieuws is dat wat eerst nog discipline nodig had op den duur een gewoonte wordt. Daardoor voelt het niet meer als discipline, maar als vreugdevolle zorg voor jezelf en anderen.
Dick


Trouw aan jezelf gezond (1995)

In de Koörddanser van september lazen wij in een artikel over een psychologisch onderzoek naar datgene, wat mensen die spontaan van kanker genazen, overeenkomstig bleken te hebben: "Keer op keer stuitten we (de onderzoekers) op een bepaalde eigenschap die we begonnen te omschrijven als congruentie : de indruk dat deze (spontaan van kanker genezen) mensen gedurende hun levenscrisis een manier hadden gevonden om zichzelf volledig trouw te blijven en een gedragspatroon te manifesteren dat uit de kern van hun wezen voortsproot."

Al jaren is onze diepste overtuiging, dat jezelf vinden en trouw aan jezelf je de optimale gezondheidskansen geeft, en dat Reiki je daar enorm bij ondersteunt. De Reiki-afstemmingen, en daarna het zelf beoefenen van Reiki, stimuleren deze "congruentie", dit samenvallen met de kern van je wezen totaal.

Leuk datgene, wat we al jaren enthousiast op onze info-avonden betogen, nu enigszins "wetenschappelijk onderbouwd" te zien.
 

 Index Artikelenselectie Verder kijken dan je kwaal lang is (1996)

Dick Nijssen

Binnen het holistische denken waartoe Reiki ons uitnodigt, gaan we ervan uit dat er geen toeval bestaat. Alle uiterlijke verschijnselen dragen een diepere boodschap in zich. Niets overkomt ons zomaar. Wij creëren onze eigen werkelijkheid.

En dan volgt de grote uitdaging: hoe kunnen we op een goede manier met deze waarheden omgaan in de vaak pijnlijke werkelijkheid van alledag? Waar velen van ons, ondanks alle kennis over psychische achtergronden van ziekten, nog steeds geplaagd worden door ziekte. Waar ondanks je Reiki, ondanks alle kennis die er via je New Age boeken en je groeimaatjes zo overvloedig wordt aangereikt, je er nog steeds niet in geslaagd bent je kwaal (definitief?) te overwinnen.

Zoals bij verreweg de meeste problemen in ons leven, ligt ook hier de oplossing in het in evenwicht brengen van het hoofd met het hart. Als ons intellect op de loop gaat met deze holistische theorieën, terwijl we de waarheid ervan niet of niet voldoende met ons hart, met ons wezen, ervaren hebben, dan zijn we op een mentale (dus niet holistische) manier met holistische denkbeelden bezig. Het is niet voor niets dat holistische kennis van oudsher esoterische kennis wordt genoemd. Volgens de dikke Van Dale is dat kennis die alleen bestemd is voor ingewijden. Met dit soort kennis kun je alleen goed omgaan in de mate dat je je op een spiritueel pad van groei, van inwijding bevindt, een pad waarop begrip van de samenhang tussen de dingen gelijke tred houdt met de groei van liefde en mededogen.

Is die balans er niet dan neigen we tot betweterigheid naar anderen of gaan we, als het onszelf betreft, te (zwarte kousen) domineesachtig om met de psychische achtergronden van ziek zijn. Dan lokken we ook terecht kritiek van de buitenwereld uit, zoals blijkt uit het etiket "orenmaffia". Holistisch denken blijkt alleen te pruimen als we het kunnen doorstromen met liefde.

Onze lichamelijke symptomen zijn een uitdrukking van processen die in omvang en diepgang het intellect ver overstijgen. Vandaar dat intellectueel inzicht alleen nooit genezing brengt. Dat kan iedereen beamen die het hoofdstuk over zijn klachten heeft gelezen in "De zin van ziek zijn" van Dethlefsen & Dahlke.

Ons denken, ons intellect, is slechts een eilandje in de zee van wie wij in wezen zijn. Blijven wij op ons eiland, dan leren we nooit de zee kennen. Onze lichamelijke symptomen zijn de uitdrukking, misschien zelfs wel de noodkreet van onze ziel die ons uitnodigt om contact te maken met de zee van nog onbewuste, ontkende en niet geleefde gevoelens in onszelf.

Lichamelijke problemen vertellen je niet zozeer, hoe ver je bent in je spirituele ontwikkeling. Ze zeggen wel iets over de druk die jouw ziel op je uitoefent om volgende stappen te zetten. Bedenk daarbij dat je in goed gezelschap verkeert: er zijn vele grote heiligen geweest die allerlei zware ziektebeelden hadden.

Ieder mens blijkt in zijn leven symptomen te ontwikkelen. Symptomen kun je in mijn visie het beste zien als uitdagingen in je leven. De een komt zijn uitdagingen misschien vooral tegen op lichamelijk gebied, de ander komt ze tegen in zijn relaties of in zijn maatschappelijke leven. De meesten van ons komen ze in al deze gebieden tegen. Het maakt niet uit. Wat van ons gevraagd wordt is ze met zoveel mogelijk bewustzijn tegemoet te treden. Bewustzijn in de vorm van o.a. moed, liefde, acceptatie en eerlijkheid. Reiki ondersteunt ons in het mobiliseren van deze bewustzijnskwaliteiten.

Hoezeer we echter ook groeien in bewustzijn, het vertaalt zich niet altijd terug in lichamelijke genezing. Ook een ziekte als kanker geneest niet altijd, hoezeer iemand zichzelf ook van binnen heelt. Ook kan een diepzittende ziekte een hoeveelheid karma* vertegenwoordigen die je soms onmogelijk in één leven kan oplossen. Het heeft dus geen zin om je te schamen of jezelf te veroordelen over de klachten en problemen waarmee je (nog steeds) wordt geconfronteerd. Het kan wel eens zijn dat jij veel harder groeit dan die buurman die ogenschijnlijk alles voor de wind gaat.

De aanleiding voor mijn persoonlijke, jarenlange worsteling met mijn gezondheid begon met het eten van een ijsje in een Indiase trein op mijn 22e jaar. Met bloedende, bijna geperforeerde darmen kwam ik na 6 weken uit India terug. In de jaren daarna is mij veel duidelijk geworden, waarom mij dit overkwam en wat voor boodschappen er allemaal verscholen lagen in mijn spijsverteringsproblematiek. Heel geleidelijk, over vele jaren heen is mijn spijsvertering verbeterd. Toch blijft het, ondanks Reiki en al mijn inzichten, mijn zwakke plek. Mijn spijsvertering daagt mij nog steeds uit zorgvuldig te zijn in wat ik tot mij neem. Ik ben gaan inzien (en mondjesmaat) meer gaan waarderen dat mijn spijsvertering de taak op zich heeft genomen mij te leren over grenzen en beperkingen.

*Karma: de effecten van alle handelingen en houdingen uit vooral vorige levens op het hier en nu.
 

 Index Artikelenselectie Reiki in actie (1998)

Dick Nijssen

Alvorens verder te lezen, wil ik je hierbij alvast waarschuwen. Dit is misschien geen prettig stukje om te lezen. Het lijkt op het eerste gezicht ook nog weinig met Reiki te maken te hebben. Ik wil het hebben over een stuk pijn en de wanhoop die ik soms zo kan voelen als ik kijk naar de wereld om mij heen. Wanhoop over het feit dat ik leef in een wereld waarin mensen op grote schaal dingen doen waarmee ik het niet eens ben, maar die wél van grote invloed zijn op de kwaliteit van mijn leven.

Bij de oude Indianen in Amerika ging men ervan uit dat besluiten die door de stam werden genomen, ook nog goed moesten zijn voor de zevende generatie die na hen zou komen. In onze cultuur worden de meest ingrijpende beslissingen genomen, niet met het oog op het algemeen welzijn, maar op het op korte termijn omhoogkrikken van bedrijfsresultaten. De ellende die daaruit voortkomt, hebben we het afgelopen jaar o.a. in de varkenssector kunnen zien.

Wat mij het meest hieraan frustreert, is dat vaak al lang bekend is wat een ellende vanuit die mentaliteit veroorzaakt wordt, maar dat die confronterende informatie uit economische (lees: hebzuchtige) motieven door belanghebbenden gewoon genegeerd wordt.

Om een paar misstanden te noemen: wist je dat meer dan 80% van alle antibiotica die er in de wereld wordt geproduceerd, in de intensieve veeteelt bijgemengd wordt in het voer? Het heet dan alleen geen antibiotica meer, maar "groeiverbeteraar". Zelfs als je een zalm koopt, is de kans groot dat die is opgegroeid in een kweekvijver waaraan ook antibiotica wordt toegevoegd. Wist je dat door die antibiotica allerlei darmbacteriën in deze dieren versneld immuun worden en dat deze resistente bacteriën ook in de mens terechtkomen, zelfs als je vegetarisch eet? Dat betekent dat er de komende jaren in toenemende mate bacteriële infecties zullen ontstaan, die niet meer met antibiotica te verhelpen zijn. Zo is op dit moment bijv. TBC aan een grote opmars bezig, doordat deze ziekte bijna niet meer met antibiotica te bestrijden is. Door de toevoegingen van antibiotica in de veeteelt, maar ook door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en allerlei kunstmatige toevoegingen in het voedsel, wordt ons afweersysteem zo ondermijnd, dat het aantal mensen met allergieën explosief toeneemt.

Wist je dat er een aantal weggemoffelde onderzoekingen zijn waaruit blijkt dat de kunstmatige zoetstof aspartaan, die je in allerlei "light" producten vindt, zwaar kankerverwekkend is?

Wil je van mij aannemen dat, als je werkelijk alle informatie had die er op dit moment beschikbaar is over vaccinatie, je je wel drie keer zou bedenken voordat je je kinderen zou blootstellen aan vaccinatie?

Wist je dat de genetisch gemanipuleerde soya, waarmee Europa overspoeld wordt en die in heel veel supermarktproducten is terug te vinden, door een Amerikaanse pesticidefima is ontwikkeld, domweg om meer bestrijdingsmiddelen te kunnen verkopen? We staan nog maar aan het begin van een tijdperk van genetische manipulatie, waarin de "tovenaarsleerlingen" uit de moderne wetenschap op grote schaal gaan sleutelen aan de schepping, zonder ook maar enig contact te hebben met het Goddelijke wijsheidsbeginsel dat aan onze schepping ten grondslag ligt.

Wist je dat Aids en BSE (gekkekoeienziekte) door toedoen van menselijke handelingen vanuit het dierenrijk op de mens zijn overgesprongen? Wist je ook dat er binnen afzienbare tijd door transplantaties van dierlijke organen naar de mens in de toekomst misschien nog wel ergere ziekten kunnen opduiken - ziekten waartegen we machteloos staan, omdat voor een dier onschuldige virussen bij overgang naar de mens heel kwaadaardig kunnen worden?

Zo zijn er nog veel meer praktijken uit de bio-industrie en de medische industrie waartegen ik mij in opstand voel, maar die ik onmogelijk allemaal in deze nieuwsbrief kan beschrijven.

Dan is er dichter bij huis nog iets waar ik nogal tegenaan loop en waarover ik hier mijn hart wil luchten, hoewel ik het risico loop een groot deel van mijn lezerspubliek te provoceren. Ik vind het namelijk bij elke cursus die ik geef weer pijnlijk om te zien hoe een aantal rokers in het gezelschap het moment nauwelijks kunnen afwachten tot het weer pauze is. Gauw worden de (onlust)gevoelens weer afgedempt via een teer- en nicotineshot, die ze zichzelf toedienen door het opsteken van een sigaretje. Sta ik dan later met een leuke cursiste te praten, dan is het net alsof ik een klap in mijn gezicht krijg als haar rookadem mijn kant op komt.

Dan komt bij mij de herinnering weer boven aan dierbare mensen die ik heb gekend die zich letterlijk het graf in hebben gerookt.

Waarom noem ik dit allemaal? Omdat ik uit mijn machteloosheid hierover wil treden door via dit stukje een daad te stellen. Die daad is, dat ik jullie wil oproepen nog actiever te gaan staan voor dat waarvan je weet dat het goed is en door te weigeren nog langer medeplichtig te zijn aan de instandhouding van dat wat niet klopt. Dat je gaat leven naar dat wat je eigenlijk al weet*. Dat je kritischer gaat worden naar dat wat je tot je neemt aan voeding, informatie en energieën.

Concreet zou dat kunnen betekenen dat je je niet langer medeplichtig maakt aan de instandhouding van de bio-industrie door biologische producten te kopen. Dat kost je nu nog wat meer geld, maar naarmate meer mensen deze producten kopen wordt de voedingsindustrie gedwongen om te schakelen en worden ze vanzelf goedkoper. Sinds kort kun je zelfs al biologische producten (waar geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen) kopen bij Albert Heijn. Al zou je daar alleen maar biologische yoghurt kopen, dan zou dat al fantastisch zijn. Je kunt bijv. ook een ODIN groente-abonnement nemen, waardoor je elke week verse biologische groenten krijgt. Als je toch vlees wilt blijven eten, ga dan naar een slager van de Groene Weg, zodat je weet dat het dier dat je eet een dierwaardig bestaan heeft gehad.

Inmiddels kan zelfs de kankerstichting er niet meer omheen dat verkeerde voeding een van de belangrijkste factoren in het ontstaan van kanker is. Vleeseters lopen een veel groter risico op het krijgen van kanker dan vegetariërs. Stel je op de hoogte van een anti-kankerdiëet en wacht niet tot je het hebt. Preventie van ziekte zet veel meer zoden aan de dijk dan bestrijding ervan als je al ziek bent.

Wij bij Helios hebben een (duurder) natuurstroom abonnement genomen. Ons Gelderse energiebedrijf garandeert hiermee dat de energie die wij aangeleverd krijgen uit duurzame hulpbronnen afkomstig is (wind- en zonne-energie).

Heb je gezondheidsproblemen? Misschien kun je met Reiki en met de hulp van een goede homeopaat en/of diëet je ziekte overwinnen, zodat je afweersysteem krachtiger wordt, in plaats van naar pillen te grijpen die je afweersysteem ondermijnen.

Wat betreft het roken: er schijnen daarboven miljoenen zielen te zijn die op de wachtlijst staan voor een menselijk lichaam. Waarom zou je, dit beseffende, deze tempel van de Ziel bezoedelen met rook en andere drugs? Als je je lichaam zuiver houdt en het traint in het toelaten van Goddelijke energieën zoals Reiki, zul je in toenemende mate geluksgevoelens gaan ervaren. Er wordt zelfs gezegd dat wij de enige wezens op deze planeet zijn waarvan het zenuwstelsel verfijnd genoeg is om er God mee te kunnen ervaren. Wat een voorrecht!

De moraal van dit verhaal is dat we allemaal op onze eigen, bescheiden manier onze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een betere gezondheid en een beter milieu. Dat is wat ik Reiki in actie noem! 

 Index Artikelenselectie Aqua-Wellness (1999)

Dick Nijssen

Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief bij je in de bus gevallen is, zal ik in een Oost-Duits kuuroord mijn opleiding tot Aqua-Wellness bodyworker voltooid hebben. Ik ervaar deze vorm van "bodywork" als een prachtige aanvulling op het bestaande Innerlijk Kindwerk. Vooral als er in de ontwikkeling van een kind in de eerste 2 jaar van het leven dingen fout gegaan zijn, kan dit werk wonderen doen. Ik denk hierbij aan het voor een zuigeling noodzakelijke proces van symbiose en hechting aan de moeder. Als dat niet goed heeft kunnen plaatsvinden dan kan het kind in de peutertijd (de beruchte koppigheidsfase) niet echt op een gezonde manier uit de symbiose met de moeder treden, waardoor er op volwassen leeftijd nog steeds problemen zullen zijn op het gebied van hechting en intimiteit. Dat betekent dat van nu af aan Aqua-Wellness een eigen plek gaat krijgen binnen het Innerlijk Kindwerk, maar dat er ook losse "aqua-verwendagen" gepland zijn waar je je voor kunt aanmelden.

Wat is Aqua-Wellness?
Aqua-Wellness is een vorm van zacht lichaamswerk in warm water. Elementen zoals rek- en strekoefeningen, massage, het soepel maken van de gewrichten, adem- en energiewerk worden op een unieke manier gecombineerd zowel boven als onder het wateroppervlak. In wat er uit kan zien als een vorm van waterballet, brengen speciaal ontworpen oefeningen je ruggengraat in (golf)beweging waardoor je energie beter gaat doorstromen. Je hele lichaam kan op een nieuwe manier bewegen vanwege de gewichtloosheid in het water. Aqua-Wellness maakt het mogelijk dat je dieper thuiskomt in je lichaam en er meer van leert te genieten. Mijn ervaring is, dat je door Aqua-Wellness in een toestand van zo'n diepe ontspanning en overgave kunt komen, dat zelfs de angsten die tot op het celniveau van ons lichaam zijn doorgedrongen, kunnen worden losgelaten. Verder zien we emotionele spanningen wegvloeien en chronische pijn verdwijnen, met name bij fibromyalgie. 

 Index Artikelenselectie 


Wat Ik Je Over Voeding En Gezondheid Had Willen Vertellen,
Maar Waar Ik Tijdens Mijn Cursussen Nooit Aan Toekwam


- door Dick Nijssen

Zonder te pretenderen dat ik kan weten wat goed voor jou is, wil ik via deze nieuwsbrief je een aantal in mijn ogen nuttige tips en informatie geven, waar ik zelf veel aan heb gehad:

Vitamine C: Een heel krachtige manier, naast Reiki, om je immuunsysteem op te peppen is het slikken van vitamine C. Megadoses vitamine C zijn misschien wel de effectiefste manier om acute infecties van wat voor aard dan ook te overwinnen. Je kunt bij infecties, of dat nu griep, verkoudheid of AIDS is, ieder uur 1000 mg vitamine C nemen. Als dat tot een milde vorm van diarree leidt kun je de dosis iets verlagen. Ook als je verhoogde kans loopt op infectie doordat bijvoorbeeld je partner verkouden is, of omdat je een vliegreis moet maken, neem dan hoge dosis vitamine C, eventueel aangevuld met vit. B en zink.

Zink: Met name bij keelinfecties is de combinatie van vitamine C en zink (binnen de toelaatbare dosis) ideaal. Daarnaast kun je ook nog Echinacea slikken en op Propolis tabletten zuigen. Vaccinaties: Over vaccinaties zijn de meeste mensen zeer eenzijdig voorgelicht. Zeker als je op het punt staat je kind bloot te stellen aan een vaccinatie met een dosis toxinen waar een volwassene aan zou overlijden als je de dosis zou aanpassen naar lichaamsgewicht, dan is het goed om eerst het artikel "Vaccinaties - het failliet van een mythe" (10 blz.) van Desirée Röver, medisch journaliste, te lezen. Je kunt het bij ons bestellen door 5 postzegels van 39 cent in een envelop met jouw adres aan ons op te sturen.

Magnetron: De microgolven van de magnetron tasten de celstructuur van het voedsel aan dat erin bereid wordt. Met name melk voor babies kan beter niet in een magnetron opgewarmd worden.

Bio-industrie: houd je ervan regelmatig een lapje vlees uit de supermarkt te verorberen dan draag je actief bij aan het in stand houden van een heleboel dier- en mensonwaardige toestanden. Zo wordt een melkkoe in Nederland meestal al voor het derde levensjaar geslacht omdat hij door de absurd hoge melkproductie al uitputtingsverschijnselen vertoont. Een varken wordt in de bio-industrie niet ouder dan 6 maanden, een kuiken niet ouder dan 6 weken als zijn hart het al niet eerder begeven heeft omdat hij zich letterlijk doodgroeit. Die ellende krijg je door dit vlees te eten letterlijk binnen, onder andere in de vorm van stresshormonen en antibiotica-resten. Kies daarom liever voor vlees van de "Groene Weg" en kies voor biologische melk. Wij kiezen er op het centrum bewust voor om zoveel mogelijk biologische kwaliteitsproducten te serveren, ondanks de hogere kosten die daaraan vastzitten.

Kanker: vegetariërs hebben statistisch gezien 50% minder kans om kanker te krijgen. Dit komt o.a. omdat ze meer vezelrijk voedsel eten, gezondere vetten gebruiken en ook omdat ze meestal meer groenten eten die een kankerbestrijdende werking hebben zoals met name broccoli.

Olijfolie: Als je gaat bakken gebruik dan alleen olijfolie (de "vierge" olijfolie alleen voor salades gebruiken). Het is de enige olie die geen schadelijke veranderingen ondergaat als ze verhit wordt. Daarom zie je rond de Middelandse Zee relatief minder hart- en vaatziekten.

Omega-3 en Omega-6: Het lichaam heeft de juiste vetten in de voeding nodig om met name het zenuwweefsel op te bouwen en in goede staat te houden. Uit diverse onderzoekingen blijkt dat het ontstaan van ADHD, autisme, dyslexie en hyperactiviteit, depressie en agressief gedrag nauw samenhangt met een gebrek aan gezonde vetzuren in de voeding. In plaats van kinderen ritalin (een cocaïne-achtige harddrug) te geven kan een diëet met de juiste verhouding aan Omega -3 en Omega-6 vetzuren preventief werken op het ontstaan van bovengenoemde aandoeningen of er verbetering in aanbrengen. (meer hierover vind je in het Eye-Q artikel van Desirée Röver, dat je bij ons kan bestellen door vier postzegels van 39 cent in een envelop op te sturen).

Suiker: Veel mensen beseffen niet hoeveel suiker ze binnenkrijgen en waar het allemaal in verwerkt is. Om suiker te kunnen verteren rooft het lichaam vitaminen en mineralen uit het lichaam. Het lichaam verzuurt erdoor waardoor o.a. candida, hypoglycemie en diabetes kan ontstaan. Suiker is een belangrijke boosdoener bij ADHD en andere gedragsstoornissen. Light dranken zijn geen alternatief voor suiker omdat het aspartaam dat de suiker vervangt nog veel schadelijker is (veroorzaakt hersentumoren). Druivesuiker en moutstropen zijn betere alternatieve zoetstoffen.

Het Budwig ontbijt: Sinds een paar jaar eten Arianne en ik als ontbijt een aangepaste versie van het Budwig papje zoals dr. Budwig dat in de jaren '20 van de vorige eeuw ontwikkelde. Daarin zijn ook de Omega vetzuren goed vertegenwoordigd. Hier volgen de ingrediënten: 2-6 eetlepels biologische granenvlokken uit de natuur- of reformwinkel, dan een eetlepel tarwekiemen, een eetlepel haverzemelen, een eetlepel lecithine en een eetlepel gebroken lijnzaad. Daar voegen we een dessertlepel tarwekiemolie en een dessertlepel lijnzaadolie aan toe. Dit zetten we in de week met jus d'orange (meestal de avond daarvoor). 's Ochtends voegen we er dan wat vers fruit, bijv. gesneden appel en wat yoghurt aan toe. Een weldaad voor je spijsvertering!


 

 Index Artikelenselectie 
Heb jij soms ook HPU?
Veel vrouwen hebben allerlei kleine maar soms heel vervelende klachten die je accepteert omdat het schijnbaar bij het vrouw-zijn hoort: sjaggerijnigheid en/of migraine voor de menstruatie, je ellendig voelen door de anticonceptie-pil of door een spiraaltje, erg misselijk zijn tijdens de zwangerschap, chronische vermoeidheid, huiduitslag, gewrichtsproblemen, overgewicht of ondergewicht, slaapstoornissen, depressiviteit, allergieën, lactose- en gluten-overgevoeligheid - als je ermee naar de huisarts gaat, voel je je al gauw een zeurkous.
Het was voor mij een eye opener van een collega Reiki Master te horen dat aan al deze verschijnselen een stofwisselingsstoornis ten grondslag kan liggen - een gebrekkige opname van vit. B 6 resulterend in tekorten in mangaan, zink en magnesium. Het bevestigde mijn al lang bestaande vermoeden dat er één basisoorzaak zou moeten zijn voor dit soort klachten.

Degene die er zich intensief mee bezig houdt in Nederland, Dr. J. Kamsteeg, schat dat 10-20% van de vrouwen hier in zekere mate last van heeft, maar ook mannen kunnen het hebben. Door stress maar ook door langdurig vegetarisme kan het verergeren.
Het voert te ver om het geheel in de Nieuwsbrief uit te leggen maar de ontdekking was voor ons zo wezenlijk en we hebben er al zoveel mensen mee kunnen helpen dat we jullie de informatie willen doorspelen. Heb je dit soort klachten en vermoed je dat jouw klachten hiermee te maken kunnen hebben, ga naar Dr. Kamsteeg's site www.keac.nl of bestel het boekje "Hebt u HPU?" bij het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum te Weert, tel. 0495-451428. Op de site staat een vragenlijst waardoor je uit kunt vinden of HPU de oorzaak van je klachten zou kunnen zijn en als dat waarschijnlijk is, kan een urinetest het objectief vaststellen. De remedie is ook nog eens simpel: 1 x per dag een combicapsule van vit. B6, zink en mangaan.
Mocht je het hebben en het voedingssupplement gaan nemen, mail ons eens hoe het voor je werkt. Je moet het 6-9 maanden gebruiken voordat duidelijke resultaten zichtbaar worden en ben je psychisch labiel dan moet je heel gedoseerd en het liefst onder begeleiding van een arts/natuurgenezer beginnen met het innemen van het supplement - lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Er kan namelijk een beginverergering optreden. 

 Index Artikelenselectie 
De vleesindustrie is de grootste boosdoener   (2007)
Koeien dragen meer bij aan het broeikaseffect dan auto's, volgens Jeremy Rifkin. Het is daarom hoog tijd om allemaal vegetariër te worden.
Terwijl de bezorgdheid toeneemt over de honderden miljoenen auto's, bussen, vrachtwagens, vliegtuigen en treinen die kooldioxide uitspuwen in de atmosfeer en daarmee een fundamentele verandering in het klimaat op aarde dreigen te veroorzaken, wordt een veel verraderlijker bron van het broeikaseffect praktisch genegeerd. Het zal u misschien verbazen, maar op dit ogenblik is het vlees dat wij op tafel zetten de grootste boosdoener bij de klimaatverandering. Volgens een eind november verschenen rapport, Livestock's long Shadow, van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) van de VN is 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de veehouderij. Dat is meer dan de uitstoot door vervoersmiddelen. De veehouderij (vooral van rundvee) produceert maar 9 procent van de uitstoot van kooldioxide door menselijk handelen, maar een veel groter deel van de schadelijkste broeikasgassen.

65 Procent van de door mensen veroorzaakte uitstoot van lachgas (dat driehonderd keer meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde dan kooldioxide) is afkomstig van de veeteelt, vooral van mest, en 37 procent van zulke uitstoot van methaan (een gas dat 23 keer meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan kooldioxide).
Veehouderij neemt op het ogenblik 26 procent van de oppervlakte van de aarde (afgezien van het deel dat door ijs is bedekt) in beslag. Minstens zo belangrijk is dat bijna een derde van de landbouwgrond in de wereld nu wordt gebruikt voor de teelt van voedergraan voor dieren in plaats van voor graan als voedsel voor mensen. Van oudsher graasde vee altijd op grasland. Pas in de 20ste eeuw zijn we begonnen om enorme lappen landbouwgrond te bestemmen voor de productie van voedergraan, zodat de rijkste consumenten vlees konden eten. Nu moeten miljoenen van de armste mensen hun toevlucht zoeken tot marginaal bouwland. Vaak wordt hen zelfs al het land ontnomen, waardoor het voor hen steeds moeilijker wordt om te zorgen voor zelfs een kleine dagelijkse portie gezond voedsel. De steeds maar groeiende vleesindustrie is wereldwijd een plaag geworden van dramatische omvang. Alleen al het rundvee eet zich letterlijk een weg door hele ecosystemen. Veel van de nog resterende tropische regenwouden, zoals het Amazonegebied, worden met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor grasland. Tegelijkertijd erodeert landbouwgrond over de hele wereld omdat er teveel wordt gegraasd.

Het resterende zoetwater raakt vervuild door uitwerpselen van dieren en door bestrijdingsmiddelen. En het probleem gaat nog veel groter worden. De FAO schat dat de mondiale vleesproductie in 2050 verdubbeld zal zijn. De gevolgen voor de biosfeer van de planeet kunnen desastreus zijn. Het VN-bureau waarschuwt dat 'de milieukosten per vleesproductie-eenheid tot de helft moeten worden teruggebracht om te waarborgen dat de schade het huidige niveau niet zal overstijgen.'
Na ons te hebben gewaarschuwd voor de ongekende milieugevaren die de groei van de vleesproductie met zich meebrengt, biedt de FAO oplossingen, zoals efficiëntere methoden voor grondbeheer, verbetering van het diervoeder om de uitstoot van methaan terug te dringen en verbeteringen in de doelmatigheid van irrigatiesystemen.
De oplossingen van de FAO lijken bijna belachelijk, als je nagaat dat de werkelijke kwestie overduidelijk is, maar toch in het rapport van het bureau niet aan de orde wordt gesteld. Het probleem is dat meer mensen, door veel vlees te eten, hun voedsel krijgen uit de hogere regionen van de voedselketen en dat dat ten koste gaat van het welzijn van de aarde. Dus waarom wordt er slechts een paar keer, in het voorbijgaan, gewag gemaakt van het nut van vegetarische eetgewoonten en waarom wordt niet als oplossing voorgesteld de vleesconsumptie te beperken? Misschien is dat omdat de veeteeltindustrie wereldwijd de snelst groeiende landbouwsector is, die werk geeft aan 1,3 miljard mensen en 40 procent van de mondiale landbouwproductie voor zijn rekening neemt.

Vegetarische eetgewoonten kunnen bijdragen aan een oplossing
Zelfs de New York Times, die op het gebied van milieukwesties over het algemeen toch als slim wordt beschouwd, ging niet in op de portee van het FAO-rapport. Na een klaagzang over het funeste effect van veehouderij op het milieu en op klimaatverandering, werd in het hoofdredactioneel commentaar van de krant opgemerkt dat, aangezien 'er aan de grote voorkeur van mensen voor het eten van vlees binnenkort wel geen einde zal komen', de oplossing toch zal moeten komen van 'meer aandacht voor duurzaamheid binnen de veeteeltsector zelf'. Wat de New York Times en de FAO niet inzien is dat 'meer duurzaamheid' hier neerkomt op de consumptie van voedsel uit lagere regionen van de voedselketen, dus op het eten van minder vlees. Er is 18 kilo voer nodig om een kilo extra vlees aan een kalf te krijgen (dat voer bestaat uit twaalf kilo granen en bijproducten en zes kilo ruwvoer). Dit betekent dat maar 11 procent van het voer bestemd is voor de productie van vlees. De rest wordt verbrand als energie voor de normale lichaamsfuncties, wordt afgescheiden of wordt opgenomen door lichaamsdelen die niet worden opgegeten, zoals haar of botten.

Terwijl we ons druk maken over de ondoelmatigheid en verspilling van benzine slorpende auto's, is de ondoelmatigheid en de verspilling bij het eten van vlees nog veel erger. Vergelijk maar eens de productiviteit van grond gebruikt voor de productie van graan voor menselijke consumptie, met die van grond gebruikt voor voedergraan. Een hectare graangewas levert vijf keer zoveel eiwitten als een hectare gebruikt voor de vleesproductie. Peulvruchten leveren tien keer zoveel eiwitten per hectare en bladgroenten vijftien keer zoveel als bij vleesproductie.

In de Verenigde Staten gebruikt de vleesindustrie het equivalent van vijf liter benzine voor de productie van een halve kilo vlees. Om aan de jaarlijkse vleesconsumptie van een gemiddeld huishouden van vier personen (118 kilo) te voldoen heeft men bijna 1000 liter fossiele brandstof nodig. Als die brandstof wordt verbrand, komt er meer dan 2,5 ton extra kooldioxide in de atmosfeer, net zoveel als een gemiddelde auto bij normaal gebruik in zes maanden uitstoot.

Natuurlijk, de eerste reactie op zelfs maar de voorzichtigste oproep tot het terugdringen van de vleesconsumptie is dat mensen nu eenmaal carnivoren zijn en vlees nodig hebben voor een goede gezondheid. Dat is niet waar. Wij, homo sapiens, zijn omnivoren. Net als onze naaste verwanten, de chimpansees, zijn wij biologisch zodanig geëvolueerd dat we kunnen leven van een dieet van vers fruit en verse groenten, met alleen af en toe wat vlees. Hoewel vlees van oudsher wel onderdeel van het menu was, was het tot de 20ste eeuw geen hoofdbestanddeel.

Een evenwichtig plantaardig dieet levert met gemak alle eiwitten die een mens nodig heeft om gezond te kunnen leven. Welke implicaties het FAO-rapport heeft, is duidelijk. Als de veehouderij een groter aandeel heeft in het broeikaseffect dan het vervoer, waarom besteden we in de media en het openbaar beleid dan niet meer tijd en aandacht aan manieren om onze verslaving aan vlees terug te dringen dan aan manieren om van onze verslaving aan benzineslurpende auto's af te komen?

Jeremy Rifkin is voorzitter van de Foundation on Economic Trends in Washington en schreef Beyond Beef: The Rise and Fall of the Cattle Culture. Vertaling: Cees Koster.
Dit artikel lazen wij in de Volkskrant, januari 2007.


Helios Centrum Groep

De website van Helios Centrum Heerde maakt gebruik van cookies.
Wat betekent dit voor u?