headerimg

Leven vanuit Liefde weekend voor paren


Agenda:

 vrijdag 20 november 2020 20:00 uur - zondag 22 november 2020 17:00 uur Aanmelden

Dick Nijssen, Anja Gijsbers € 315.00 Inclusief volpension

Deze cursus is nu volgeboekt. Het kan zinvol zijn om je toch aan te melden als paar. Dan komen jullie op de wachtlijst en is er best kans dat jullie alsnog mee kunnen doen omdat er in deze tijd meer annuleringen plaatsvinden dan gebruikelijk.

 vrijdag 19 maart 2021 20:00 uur - zondag 21 maart 2021 17:00 uur Aanmelden

Dick Nijssen € 315.00 Inclusief volpension

De prijs is per persoon!

Dieper dan romantische liefde

Dieper dan romantische liefde

Romantische liefde kan heerlijk zijn. Je voelt je gezien en geliefd en je hoopt dat het altijd zo zal blijven. Ze draagt helaas een element van illusie in zich: de verwachting dat je partner al je verlangens naar liefde en intimiteit kan bevredigen. Zoals iedereen die langer in relatie is weet, geeft dat vroeg of laat teleurstelling en frustratie omdat je onmogelijk aan al die bewuste en onbewuste behoeften kan voldoen.
Dit daagt je uit om dieper te gaan dan romantische liefde: samen op ont-dekkingstocht naar de liefde-die je-bént.

Dit weekend bied je mooie en intieme manieren om diep te gaan met elkaar en thuis te komen in een liefde die onvoorwaardelijk is.
Van daaruit kan er een spontaan uitreiken plaatsvinden naar je partner en de mensen om je heen. Leef je vanuit de liefde die je bent, dan is elk moment nieuw en heeft het leven glans en sprankeling.

Jullie liefdestank bijvullen

In gevoelige, speelse en vreugdevolle contactoefeningen met je geliefde krijg je deze dagen de kans dit volop te ervaren. Laat je verrassen door wat er wil ontstaan in de levendigheid van het moment! Samen jullie 'liefdestank' weer bijvullen en in een heerlijke flow komen met elkaar. Wat er eventueel nog aan niet-liefde omhoogkomt, kan benoemd en doorvoeld worden, een plek krijgen en uiteindelijk in liefde omarmd worden.

Het is een groot goed om zo’n intieme relatie met jezelf en je geliefde op te bouwen dat er niets meer opgehouden of ontkend hoeft te worden. Liefdevol te kunnen blijven naar jezelf en de ander, ook wanneer je beperkingen tegenkomt. Kunnen we dat naar onszelf, dan kunnen we ook onze geliefde(n) in mededogen aanschouwen en de schoonheid in hun imperfectie zien. Dan vallen ook de claims weg dat de ander, de wereld, ‘het’ jou moet geven want ware, bevrijdende liefde claimt niet maar geeft ruimte en is vreugdevol uit zichzelf.

Wat aan bod komt dit weekend:

* speelse, vreugdevolle en sensitieve groepskennismakingsoefeningen
* bevrijding van kern-overtuigingen en 'verhalen' die je weghouden uit liefde
* zicht op en heling van het gekwetste innerlijke kind in jullie relatie
* geweldloze communicatievormen
* De Vijf Talen van de Liefde
* helend energiewerk
* Eros als poort naar Liefde
* Liefde als staat van Zijn
* Deep Space massage

Meditatie

Over dit weekend verspreid doe je verschillende meditaties: op jezelf maar ook in verbinding met je partner, zoals de Tibetaanse hartmeditatie en de Charming the Snake Kundalini meditatie. De meditaties worden deels ingeleid door Dick via inductie methodes die het denken al snel tot rust brengen.

Aanraking en energie overdracht

Aanraking en energie overdracht

Vanuit de liefde die we zijn ga je op deze dagen verwennende en verstillende aanrakingsvormen verkennen waarmee je elkaars huidhonger op een gourmet manier kunt stillen en je hopelijk inspiratie opdoet om daar ook thuis meer tijd voor te nemen.

Dick geeft op de zaterdagavond met zijn assistente een demo van de Deep Space massage, een meer meditatieve vorm van de Kasjmierse massage. Deze massage is er, net zoals de meditaties, op gericht om de liefde die we zijn te verlevendigen. Vanuit een verhoogde staat van energie en bewustzijn geef en ontvang je deze slow-motion massagevorm nadat je eerst de Quantum healing techniek hebt geleerd om gericht energie uit je handen te laten stromen.

Sfeervol centrum in mooie natuurlijke omgeving

Dit weekend wordt gegeven op het Helios Centrum. Helios biedt al 27 jaar cursussen en workshops aan voor bewustwording en innerlijke groei.

De accommodatie beschikt over prachtige workshopruimtes en goed verzorgde, sfeervolle, hier en daar zelfs sprookjesachtige overnachtingsruimtes.
NB Op dit weekend krijgt ieder paar een eigen kamer!

Het Centrum ligt aan een ‘Klompenpad’ en niet ver van het mooie natuurgebied ‘De Renderklippen’ en het Heerdermeer/strand. In de middagpauze op zaterdag is voldoende tijd om een fijne wandeling te maken dus als jullie graag wandelen, neem dan goede schoenen mee!

Ervaringen van deelnemers

Hartelijk dank voor alles wat je gaf. Je hebt ons echt veel gegeven!! Op een prachtige & integere manier, zo fijn!
Het afgelopen weekend was bijzonder en belangrijk voor ons als mens individueel en binnen onze relatie.
Dank. Wens je moois! Liefs en warms :)
Y.

Ha Dick, Diana en ik kijken tevreden terug op het weekend. Een mooie locatie, een fijne ambiance, met hart en ziel verzorgd eten en fijne onderwerpen. We zijn bekend met reiki, masseren en persoonlijke ontwikkeling waardoor we comfortabel door het weekend heen gleden, we hebben het allemaal goed kunnen volgen. De vele verschillende aspecten die aan bod kwamen gaf een overzicht van onderwerpen waarin allemaal verder te ontwikkelen is. Met vertedering hebben we gekeken naar de zachte, respectvolle, volle en liefdevolle manier waarmee Anna en jij de Deep Space massage demonstreerde. Met plezier hebben we gedanst en gesprongen en met aandacht bezig geweest met de vragen 'wie ben jij nou daar van binnen, je mag er zijn, en wie zijn wij samen'. Het is altijd grappig om te ervaren dat deelnemers met ieder een eigen achtergrond en beleving in zo'n groep samenkomen. De één meer bekend met de onderwerpen dan de ander, wel of niet in staat om uit het hoofd te geraken, en waar verschillen en noden tussen de partners wel heel duidelijk zichtbaar werden. Diana en kijken met een warm gevoel terug op het weekend wat naar meer smaakt. Dank je wel dat je samen met Anna op een warme en fijne manier ons mee hebt genomen in dit weekend. Hopelijk tot ziens ! Mark en Diana

We kijken terug op een heerlijk en warm Leven vanuit Liefde weekend waarbij jullie begeleiding liefdevol was. Een weekend waarin we dichter bij ons gevoel zijn gekomen. Het liefdegevoel naar ons zelf en naar elkaar is voller en intenser geworden. We genieten er nog elke dag van. Het geven van liefde aan anderen en het opheffen van een emotionele blokkade heeft ons inzicht gegeven en een verdere verdieping in ons gevoelsleven. Het heeft duidelijk iets toegevoegd aan onze spirituele groei en iets blijvends opgeleverd. Nogmaals enorm bedankt voor deze fijne ervaring.” Jos & Riny

Gegeven door:

Dick Nijssen

Begeleider Dick  Nijssen

Dick was in 1988 een van de eerste Reiki Masters in Nederland en heeft veel ervaring met diverse vormen van energiewerk. Ook is hij grondlegger van het Innerlijke Kind werk in Nederland en heeft daar jarenlang een therapeuten opleiding in gegeven. Als oprichter en docent van de vroegere Helios TaoTantra Massage Opleiding is hij ook een ervaren masseur. Deze vaardigheden komen allemaal tot uitdrukking in zijn Leven vanuit Liefde workshops.

Dick over hemzelf: “Door die jaren heen ben ik dieper thuis gekomen in een bron van liefde en vreugde die ik altijd in mij aanwezig voel, zelfs wanneer ik pijn en beperkingen tegenkom. Daarmee schep ik een energieveld waarin je je al gauw welkom, gezien en geliefd voelt en het gemakkelijk voor je wordt om diep te ontspannen.”


Anja Gijsbers

Begeleider Anja  Gijsbers

Persoonlijke ontwikkeling en 'waarheidsvinding' hebben mij altijd mateloos geboeid. Ik wilde leren en weten en delen. Ik vond antwoorden bij uiteenlopende levensfilosofieën die ik vervolgens vertaalde naar mijn werk als coach en begeleider van groepen. 

Tegelijkertijd ontstonden er weer nieuwe vragen. Een voortdurend proces waarbij steeds meer 'niet-weten' leidt tot steeds meer 'niet-doen'. In de rust van de vrijgekomen ruimte ontstaan nieuwe keuzes. Soms tegenstrijdig aan mijn gewoontepatronen (en daardoor spanning opleverend) en soms direct inzicht gevend en bevrijdend. 

Samen met mijn partner Jan-Willem faciliteer ik bijeenkomsten waarbij we de kracht van de groep benutten voor bewustzijn vrijmakend onderzoek. Wij kiezen expliciet voor een praktische en fysieke aanpak om je lichaam te helpen openen en tot expressie te brengen. Je essentie verankert daardoor stevig in je lijf; het middel om je Zelf in deze realiteit uit te drukken. 

Met name de verstilde aanraking en het 'niet doen om te voelen, maar eerst voelen en dan pas doen' hebben voor mij verdiepend gewerkt. Het is fijn om mijn ervaring te delen samen met gelijkgestemde mensen, en Helios is daarvoor de perfecte plek!
Helios Centrum Groep