headerimg

Artikelenselectie Reiki II

 

 Tweedegraads Reiki – leven met verwondering 
 De meest gestelde vragen over Reiki 2  Reiki 2 en geiten. 
 De 4 meest gestelde vragen over Reiki 2  Reiki 2 en kinderen 
 Reiki op Helios   Zero Point Field 
 Reiki: de tweede graad   Usui Systeem Reiki 2
 Een bedding van liefde   

 

Een bedding van liefde
(Arianne Groeneveld, 2011)
Het is boeiend om ouder te worden. Naast overduidelijke nadelen die ik maar niet nader benoem, zijn er zeker ook voordelen.

Kijkend naar mijn eigen leven zie ik dat ik in een hoop dingen geloofd heb en ze met veel enthousiasme heb nagestreefd. Als ik maar vaak en lang genoeg zou mediteren zou ik permanent in een staat van geluk en verlichting terecht komen; als ik maar dagelijks Reiki zou doen zouden de familiaire klachten en kwalen mijn deur wel voorbij gaan of alleen maar héél zachtjes aankloppen......

Door de jaren heen vond ik uit dat de chaos van ongeluk en ziekte zich echter niet zo eenvoudig laat bedwingen. Dat meditatie of Reiki je niet een teken op je voorhoofd geeft waardoor alle narigheid jouw deur voorbijgaat. Voor een deel hadden mijn leermeesters gelijk, maar de Grote Belofte bleek nooit helemaal waaargemaakt te kunnen worden. Stomweg omdat het leven een mysterie is dat zich niet door ons laat bedwingen.

Daarom loop ik tegenwoordig niet meer zo warm voor een nieuwe hype in bewustwording, en kan ik zelf alle beloften van wonderbaarlijke lichamelijke genezing niet meer zo uit mijn mond krijgen als Reiki Master. Ondanks alle Reiki is mijn schouder immers nog steeds niet 'ontdooid'.

Toch geloof ik nog steeds 'heilig' in Reiki. Ik ken zelf geen beter hulpmiddel om in contact te komen met waar het leven voor mij helemaal om draait: de bedding van liefde in jezelf.

Vooral wanneer er pijn in mijn lichaam of in mijn levenssituatie is of in die van mijn dierbaren, maakt die bedding van liefde die ik onder mijn/hun leven ervaar dat ik niet hoef weg te lopen, dat ik 'het' kan plaatsen in die oneindige, alles dragende bedding van liefde.

In die bedding verandert verzet en gespannenheid in zachtheid en ontvankelijkheid. Daar kan ik weer toelaten wat het leven van mij wil.

Het is vooral Reiki II dat mij helpt die bedding van liefde steeds weer opnieuw te scheppen.
De Reikisymbolen zijn er gewoonweg voor gemaakt om ons daarop af te stemmen. Hoe ze zo zijn ontwikkeld is voor mij een mysterie, maar ik maak er dankbaar gebruik van. Door middel van het afstandssymbool (3e symbool) kun je je op die liefdeskracht in jezelf afstemmen.

Het 2e symbool, het essentiesymbool, helpt diepgaand te ontspannen in innerlijke stilte, ver van het strijdperk van je ego.

Het is boeiend dat Dr. Usui ook altijd zei, wanneer mensen te zeer gefascineerd raakten door de mogelijkheid van lichamelijke genezing door Reiki: vergeet nooit dat Reiki niet hierom draait, het draait om verlichting.

 

 Index Artikelenselectie Artikel uit de Helios Nieuwsbrief 2005-2006:

Tweedegraads Reiki – leven met verwondering
Tweedegraads cursussen in Reiki horen bij ons gewone standaard aanbod.
Maar zijn ze wel zo gewoon? Een Reiki 2 cursus is in feite een wonder dat zich ontvouwt door het weekend/de avonden heen. Neem de afstandsbehandeling. Natuurlijk ga je ervan uit dat je op afstand zult kunnen behandelen, anders had je je niet voor Reiki 2 aangemeld. Maar als je van je maatje terughoort wat die allemaal heeft gevoeld van jouw afstandsbehandeling, dan ben je toch verwonderd. Als je zelf dan ook op verschillende “lichaamsplekken” andere gewaarwordingen voelt, terwijl je je handen op een kussentje hebt en niet “echt” op de persoon, en achteraf uit de nabespreking blijkt dat de persoon de verschillen in het stromen van jouw Reiki goed in verband kan brengen met eigen klachten - dan ben je nog meer verwonderd!

ver-wonder-ing
Phyllis Lei Furumoto zei wel eens dat, om Reiki 2 te kunnen doen, je bereid moet zijn om je te openen voor ver-wonder-ing. Je moet op zijn minst open zijn om te gaan ervaren dat er veel meer onder de (Reiki)zon is dan je tot dusverre ervaren hebt. Je hoeft er niet in te geloven, de openheid is voldoende.
diepe stilte
Met het afstandssymbool van Reiki II kun je je eigen rug dagelijks behandelen, vrienden en familieleden die ziek zijn of het moeilijk hebben, dieren, planten en allerlei levenssituaties. Het Essentiesymbool voert je mee naar de diepe stilte die je Ware Zelf is. Reiki 2 is het meest verfijnde, spirituele deel van Reiki: het verheft Reiki tot spiritueel pad. Dat is ook de reden dat Reiki 2 een vereiste is voor de HART Therapeuten Opleiding.

mondelinge traditie
Reiki is een mondelinge traditie: je moet de verschillende energiefrequenties van de symbolen ontvangen van een Master die ze alle drie helder ervaart. Dat is vooral van belang bij het Essentiesymbool (mentale symbool). Als het goed is voelt Reiki met het Essentiesymbool duidelijk anders dan gewoon Reiki: veel warmer en intenser, en het moet je kunnen voeren naar een innerlijke ruimte van vrede en harmonie voorbij de wereld van je drukke gedachten.
Wanneer je dit niet ervaart wil het niet perse zeggen dat je het niet goed hebt geleerd. Mogelijk heb je meer steun nodig om tot die ervaring te komen.

Wist je dat er veel artikelen over Reiki 2 op deze site staan onder “Artikelenselectie”? Heb je vragen over je Reiki 2, neem gerust contact op met mij (Arianne).

 

 Index Artikelenselectie De meest gestelde vragen over Reiki II: (2003)

Ben ik eraan toe?
Wanneer je minimaal 6 maanden je Reiki I hebt laten stromen en je een duidelijk ja in jezelf voelt dat niet aan het wankelen wordt gebracht door wat je ervoor over moet hebben, dan ben je er vermoedelijk aan toe. Bij twijfel kun je gerust bellen of langskomen!

Wat als ik het echt niet kan betalen?
Wij hebben nog nooit iemand voor welke Reikigraad dan ook geweigerd om reden van geld. Onze traditie vraagt ons om onze toewijding te tonen en een energie-uitwisseling te geven maar dat hoeft niet alleen geld te zijn. Ook andere vormen van energie-uitwisseling, zoals inzet voor Reiki, kunnen daar een onderdeel van zijn.
Bel ons of kom langs en leg je situatie voor - samen komen we er zeker uit.

Zal er niet te veel loskomen?
Sommige cursisten zijn na Reiki I door een roerige periode van aanpassing aan de krachtiger energie gegaan en zijn bang dat zich dat zal herhalen. Dat is vrijwel nooit zo omdat de Reiki II inwijding veel meer op ziels- of hartsniveau werkt dan op de emotionele laag. Je gaat als het ware een heel andere verdieping in gebruik nemen in je Reikigebouw. De meeste Reikicursisten die voor Reiki II komen zitten bovendien beter in hun energie en functioneren veel beter in hun leven dan toen ze Reiki I kwamen doen.

Zijn die symbolen niet heel ingewikkeld?
De Reiki II inwijding stemt je af op het niveau van de symbolen waardoor het leren gemakkelijker wordt. Wij hebben in 15 jaar onderricht in Reiki II een manier van lesgeven ontwikkeld die het leren licht en prettig maakt en het genieten van de energie van de symbolen centraal stelt.

Waarom is Reiki II in het traditionele Usui Systeem duurder dan elders?
Reiki II kostte, toen ik het in 1986 leerde, net zo veel als nu! Wij zijn dus gewoon trouw gebleven aan de traditie waarin wij zelf Reiki hebben geleerd. In onze traditie worden de studenten uitgenodigd om iets over te hebben voor iedere volgende stap en des te groter de verantwoordelijkheid, des te meer wordt er van hen gevraagd.
De geldelijke energie-uitwisseling staat niet op zich - er wordt in traditioneel Reiki ook in andere opzichten meer gevraagd van zowel de Master als de studenten. Zo ben ik als traditionele Master altijd bereid mijn studenten te steunen in hun Reiki-beoefening en zit er dus, binnen mijn mogelijkheden, een levenslange garantie aan alle graden die ik geef. En ik verwacht van mijn Reiki I en II studenten dat ze op zijn minst de eerste maand zichzelf dagelijks behandelen en als het kan de rest van hun leven ook…... Waarom niet-traditionele Masters de energie-uitwisseling en vele andere onderdelen daarbij hebben veranderd weet ik niet. Mocht dat je interesseren dan kun je hen dat het beste zelf vragen!

 

 Index Artikelenselectie De 4 meest gestelde vragen over Reiki II (2002)

beantwoord door Arianne Groeneveld

Reiki II voor mezelf?

1. Ik behandel alleen mezelf met Reiki. Ik heb geen behoefte anderen te behandelen, ook niet op afstand. Toch betekent Reiki veel voor me, en ik zou er wel verder in willen. Is Reiki 2 in mijn geval wel zinvol?

Reiki is in de eerste plaats voor jezelf - dit geldt zowel voor Reiki I als voor Reiki 2! Het is een liefdevolle manier om jezelf te helen, lichamelijk, emotioneel en spiritueel. Iedere handpositie is een tastbaar, stromend stuk zelfliefde, dat heling in je lichaam brengt.

Bij Reiki 2 ontvang je een krachtsymbool om je energie naar jezelf krachtiger door te laten stromen. Met het mentale symbool kun je verandering in jezelf teweegbrengen: daar waar je jezelf onnodig klein maakt en veroordeelt, waar je angsten en onverwerkt verdriet hebt, kun je jezelf door middel van de mentale behandeling geleidelijk aan diepgaand omvormen. Iedere verandering die je voor jezelf wenst - meer zelfvertrouwen, grotere helderheid, onafhankelijkheid van het oordeel van anderen - wordt met behulp van de mentale behandeling op een diep onbewust niveau ingevoerd tot het "pakt". Een dagelijkse mentale behandeling is als een diepe, zinvolle meditatie, die dagelijks maar 10 minuten in beslag neemt.

Een afstandsbehandeling naar jezelf is een warme energiedouche, die je in 10-15 min. van top tot teen kan verkwikken. Als je wilt, kun je tijdens die behandeling je rug uitgebreid behandelen, of een ander lichaamsdeel waar je met 1e graads moeilijk bij kan.

Het lijkt me overigens onwaarschijnlijk, dat je nooit iemand tegenkomt die je op afstand zou willen behandelen. Maar zelfs als dat nooit zou gebeuren, is Reiki 2 door het bovenstaande al meer dan de moeite waard.

2. Hoe weet je nu of je er klaar voor bent? Is het minimum aantal van 6 maanden, dat tussen Reiki 1 en 2 moet zitten, belangrijk?

Ja. Het is belangrijk dat je een vertrouwdheid opbouwt met het eerste niveau van Reiki door het, minimaal 6 maanden lang, regelmatig op jezelf en eventueel ook op anderen toe te passen. Als je gevoel over Reiki verandert van "ik heb Reiki geleerd" in "ik heb Reiki", dan heb je ruimte om Reiki 2 erbij te leren, om ook dat uiteindelijk, weer na een paar maanden, te gaan ervaren als iets dat helemaal van jou is.

3. Waarom is de Reiki 2 cursus zo anders dan de Reiki 1?

Tijdens onze Reiki 1 cursus word je geboren in het Reiki energieveld. Dat is soms heftig, emotioneel, ontroerend. Niet alleen voor jou, maar ook voor je groepsgenoten, wat een heel speciale sfeer kan geven.

Sommige mensen hopen bij Reiki 2 nog eens geboren te worden in Reiki, maar dat kan natuurlijk niet. Nu treed je een veld van rijping in Reiki binnen, dat krachtiger en verfijnder is.

Bij Reiki 1 wordt het grootste werk door je Master tijdens de inwijdingen verricht: nu, zoals het bij volwassenheid hoort, leer jij zelfstandig energievelden te beheren. Dat betekent leren en oefenen onder deskundige leiding.

Vroeger was ik zelf nogal gehecht aan de emotionaliteit van Reiki 1, waardoor ik Reiki 2 minder boeiend vond om te onderrichten. Tegenwoordig voel ik me echt een Reiki 2 inwijdster - ik geniet ervan om zoveel van mijn spirituele zelf te kunnen laten zien in de geborgen sfeer van een Reiki 2 cursus.

 

 Index Artikelenselectie Reiki II en geiten (1992)

Arianne Groeneveld
De Belgische Reiki Masters Ad en May Verhoeven hebben een geitenboerderij met 300 geiten. Ad is al zijn leven lang boer en heeft zich met succes verdiept in de psyche van dieren. Wanneer een geit voelt dat zij ziek is, is er maar één psychische houding: ik ga dood. Een keer was één van zijn geiten van een ziekte genezen maar bleef zitten hangen in een hoek. Hij was fysiek wel beter, maar psychisch kon het er nog niet in bij hem. Ad kwam toen op het idee om het beest met het mentale symbool te behandelen, wat je onder andere helpt om vastgeroeste denkpatronen los te laten. Het hielp ook bij de geit! Na de behandeling pikte hij weer de gezonde manier van doen op. Onlangs hadden Ad en May een virusziekte op de boerderij, waardoor veel jonge geitjes stierven. Hun uiteinde was zeer pijnlijk bij deze ziekte - via het psychische symbool kon Ad hen helpen het leven eerder los te laten, zodat ze minder hoefden te lijden.

 


 

 Index Artikelenselectie Reiki: de tweede graad (1991)

Dick Nijssen

In elke nieuwsbrief zetten we een stukje over tweede graad. Vaak blijft dat toch enigzins abstrakt. Daarom zou ik dit keer een paar ervaringen willen vertellen over een tweede graads weekendkursus die ik in september 1991 in Epe heb gegeven bij Rie en Gerard van Ark, twee mensen die hun leven voor een groot deel aan Reiki wijden. Een spannend moment voor de deelnemers in zo'n 2e graad kursus vormt altijd weer de reaktie van de mensen die je voor het eerst op afstand Reiki hebt gestuurd, het bewijs dat het echt werkt!

Tijdens deze kursus werden we opgebeld door een wanhopig echtpaar die vertelden dat hun zoon en schoondochter zojuist en ongeluk hadden gehad. De schoondochter was op slag dood en hun zoon levensgevaarlijk gewond.

Hij had een gebroken ruggewervel, gekneusde ribben, inwendige bloedingen en veel pijn. Na met de groep een afstandsbehandeling gegeven te hebben, zo hoorden we de volgende dag, was de pijn weg. Drie weken lang hebben Rie en Gerard hem daarna dagelijks met Reiki op afstand behandeld waarna hij geopereerd werd. Tijdens die operatie werd ook de chirurg op afstand behandeld, wat tot gevolg had dat de operatie twee keer zo snel ging als normaal. De artsen stonden verbaasd over de snelle genezing, op 7 september was het ongeluk gebeurd, op 4 oktober was hij weer thuis!

In datzelfde weekend kregen we ook te horen over een vrouw die suicidaal depressief was. Nadat de hele groep haar een mentale behandeling op afstand had gegeven belde ze op dat ze tijdens de behandeling het gevoel had gekregen alsof alle zwaarte van haar af werd genomen!

Het leuke van Reiki 2 blijkt te zijn dat je je handen uit de mouwen kan steken, soms wel 10.000 kilometer lang, naar alles en iedereen die Reiki nodig heeft!


 

 Index Artikelenselectie Usui Systeem Reiki II (1997)

Arianne Groeneveld

Reiki 2 cursussen noemden wij vroeger wel eens een "thuiswedstrijd". Iedereen die komt, is namelijk een Reikifan. Je geeft elkaar de hand voor de openingskring, en de energie zindert door de kring. Geen zenuwen, nee, iedereen heeft er meestal op een ontspannen manier zin in. Noch Reiki, noch de Master hoeft iets te bewijzen.

Nieuwsgierigheid alom. Ook dankbaarheid, om dit te mogen ontvangen. Sommige mensen hebben een poosje gespaard om Reiki 2 te kunnen doen, en kunnen dan extra genieten dat het nu zo ver is.

Wij geven Reiki 2 cursussen op de boerderij graag in het weekend. Er is dan extra tijd om de symbolen grondig te leren, en het gebruik van ieder symbool uitgebreid te oefenen en ervaringen te bespreken. Wanneer je in een groep Reiki 2 leert, zijn je eerste ervaringen meestal intenser, waardoor je je bevestigd voelt in je vermogen, de symbolen toe te kunnen passen. Je gaat dan aan het eind van de cursus met meer zelfvertrouwen naar huis.

Wij hebben door de jaren heen onze Reiki 2 cursussen steeds verder ontwikkeld. Konden mensen in de eerste jaren nog wel eens in paniek raken wanneer ze zagen wat ze moesten leren, tegenwoordig hebben we een systeem dat snel zelfvertrouwen en goede ervaringen geeft.

Nieuwe kennis en inspiratie kreeg ik vorig jaar oktober bij Phyllis in Atlanta, Georgia (USA) in een workshop voor Masters over Reiki 2. Wat ik daar aan nieuwe verbeteringen heb geleerd, is in de Reiki 2 cursussen van ons alle drie doorgevoerd.

3 symbolen

Je leert, en wordt op traditionele wijze ingewijd in, 3 symbolen die een krachtige uitwerking hebben op de Reiki energie die je doorgeeft. Het krachtsymbool pas je, nadat je Reiki 2 geleerd hebt, bij iedere behandeling toe: bij zelfbehandelingen, gewone behandelingen van anderen en bij afstandsbehandelingen. Het maakt de Reiki energie krachtiger en dieperreikend.

Het mentale symbool brengt de geest tot een heerlijke diepe, ontspannende rust. Je kunt het dagelijks bij jezelf toepassen, en in je Reiki behandelingen van anderen toepassen. Het helpt je jezelf of anderen te bevrijden van psychische blokkades en ondersteunt daardoor de psychische/spirituele kant van je groeiproces met Reiki. Je komt krachtiger in contact met je hogere zelf door de toepassing van dit symbool.

Het afstandssymbool helpt je om krachtig af te stemmen op een ander mens in zijn ziekte of moeilijke levenssituatie - eigenlijk op alles wat geheeld wil worden. Je kunt ook jezelf zo'n indirecte energiedouche geven.

Hoewel we je in een cursus optimaal proberen mee te geven wat je nodig hebt om met plezier Reiki II te beoefenen, blijft het een feit dat het na de cursus belangrijk is om zelf met de symbolen aan de slag te gaan. Daardoor komen ze tot leven, en worden ze ieder jaar krachtiger en helender voor je. Vooral de eerste maand na de cursus is dat heel belangrijk. Daarom moedigen wij cursusdeelnemers aan, na afloop met elkaar te oefenen.


 

 Index Artikelenselectie Reiki 2 en kinderen

Arianne Groeneveld
Hoe verrassend Reiki II kan werken op kinderen, ervoer Dick onlangs weer eens. Wij hadden buren op bezoek, die vertelden hoe een van hun tweelingzoontjes (3 jaar) 's nachts meerdere malen wakker werd en dan moest overgeven. Er was, lichamelijk gezien, niets afwijkends aan hem te ontdekken. Psychisch viel het op dat hij knuffeliger en volgzamer was dan zijn broertje, soms wat té onderdanig.

Dick vroeg toen of hij het jongetje afstandbehandelingen mocht sturen en dat mocht. Dick deed het een paar keer en hij vond het heel vertederend om te doen - het stroomde bovendien heel goed.

Toen ik de buurvrouw na een week of wat weer sprak, zei ze: vanaf het moment dat Dick het jongetje voor het eerst behandelde, was het of er een knop in hem was omgedraaid. Niet alleen heeft hij nog maar één keer gespuugd, zijn karakter veranderde 180 graden. Weg onderdanigheid! Hij liet boosheid zien, schreeuwde, sloeg met zijn vuistje op tafel - spugen was niet meer nodig. En het tweelingbroertje, dat eerst niet van knuffelen en aanraken hield, was zich daarvoor gaan openen.

Ik vind het fijn om mijn zonen van 19 en 20 jaar, die niet meer bij mij thuis wonen, zo af en toe Reiki te sturen. Ze hebben zelf in hun kindertijd Reiki geleerd en ze staan open voor afstandbehandelingen.

Ik vind het fijn om mijn moederlijke liefde en zorg regelmatig op afstand met mijn Reikibehandeling mee te sturen. Omdat ze, ieder op hun eigen manier, nog op zoek zijn naar hun levenskoers, behandel ik graag de "rode draad" van hun leven. Ik stimuleer daardoor hun innerlijke wezen om krachtiger te worden, zodat ze de volgende stap kunnen vinden op hun pad. Wanneer ik hen behandel, zie ik hoe het hen helpt. Bovendien helpt het mij aan een betere uitlaatklep voor mijn moederzorg dan hen te bestoken met welgemeende, maar op hun leeftijd niet meer welkome adviezen!

Het fijne van Reiki 2 is dat je de psychische kant in korte tijd beter kunt behandelen. Zeker wanneer een kind onrustig is en niet graag en lang bij je zit, is het sturen van afstandbehandelingen een uitkomst.


 

 Index Artikelenselectie 


Reiki (2) en het Zero Point Field
Bericht van Arianne

Ik zit net een prachtig boek te lezen, The Field van Lynne McTaggart. Het gaat over de nieuwste vindingen in de moderne natuurkunde en het leuke is dat het zo aansluit bij mijn ervaringen met Reiki.
Wetenschappers slagen er steeds meer in te bewijzen dat er een onderliggend energieveld in de schepping is waarin alle kennis aanwezig is: hoe alles in elkaar zit maar ook wat er in alle tijden gebeurd is in de cosmos. Uit dat veld zou een embryo bijvoorbeeld de informatie halen die het nodig heeft om uit een klompje cellen op de juiste plek een beentje of een armpje te laten ontstaan. De DNA van zijn klompje cellen alleen bevat die informatie namelijk niet!

genezend licht
In dat boek lees ik ook dat Dr. Fritz-Albert Popp door experimenten uitvond dat ieder wezen (mensen, dieren, planten) licht uitzendt en dat bij zieken dat licht verstoord is. Wisten jullie overigens dat Dr. Mikao Usui Reiki "het genezende licht" noemde?? Dat is wel heel treffend in deze context.
Het licht/de uitstraling van gezonde mensen is het gevolg van hun harmonie met dat basisenergieveld dat in het boek Zero Point Field wordt genoemd. Dr. Popp ontdekte dat de cellen van kankerpatienten niet meer in harmonie waren met dat basisenergieveld. Ze waren de aansluiting kwijt en daardoor was hun levenslicht letterlijk aan het doven. Nu begrijp ik nog beter wat Reiki dus voor (kanker)patienten kan doen: hun absoluut noodzakelijke harmonie met dat basisveld helpen herstellen! Dat geldt natuurlijk net zo goed voor mensen met andere ziekten.

Als ik weer eens de geest krijg, vertel ik op mijn Reikicursussen met enthousiasme hoe Reiki je in harmonie brengt met dat onderliggende veld van levensenergie. Hoe daar alle informatie uit te halen is. Dat is voor mij een dagelijkse, ervaarbare realiteit die me gewoonweg blij maakt! Maar de beschrijving van de verschillende onderzoeksresultaten in "The Field" voegt er echt iets aan toe. Het maakt het nog concreter in mijn dagelijkse werkelijkheid: daarom ervaar ik dus zoveel licht tijdens de inwijdingen; daarom gaan mensen op een Reikicursus zo zichtbaar vanuit al hun cellen stralen! Daarom voel ik zo'n vrede en harmonie in mezelf wanneer ik met Reiki bezig ben: door verbinding met dat veld gaat een mens gewoon meer stralen.

thuiskomen
En het mooiste is, je zit dus niet zo maar geïsoleerd te "stralen", je straling is een teken van harmonie met dat moederveld van de gehele schepping - is dat thuiskomen of niet?! En omdat iedereen en alles in de gehele cosmos met dat veld verbonden is ben je, als je via Reiki "inbelt" naar dat veld, letterlijk in contact met alles! Te gek he? Je "uitstraling" is ook een teken van harmonieuze interactie met de gezonde blauwdruk van jezelf die in dat veld te vinden is. Als je (chronisch) ziek bent is het daarom van belang jezelf door Reiki dagelijks af te stemmen op dat moederveld dat de informatie van jouw gezonde staat in zich draagt. Jouw lichaam kan dat weer uit dat veld aflezen en zo goed mogelijk overnemen.

In het boek lees ik dat informatie in dat veld moeiteloos kan worden opgevangen in iedere uithoek van het heelal - voor mij een indicatie dat afstandsbehandelingen wel gebruik moeten maken van dit veld want afstand speelt geen rol. Zelfs Nieuw Zeeland is dus niet de limit, je moet een astronaut op de maan straks ook moeiteloos Reiki kunnen sturen. Het grootste probleem is hem te bellen om zijn toestemming te vragen!

 

 Index Artikelenselectie 


 

Reiki 2 op Helios
 

* Je ontvangt de vorm, klank maar vooral de energiefrequentie van de Reiki II symbolen, de stemsleutels die je in harmonie brengen met het veld van levensenergie. (Alleen een Master die die frequentie zelf ontvangen heeft, kan die overdragen. Deze kan alleen in lijfelijke aanwezigheid van Master op leerling overgedragen worden. Je kunt het niet uit een boek leren - vandaar de uitdrukking "Reiki is een mondelinge traditie".)

* De afstemming intensiveert je Reiki-energie en geeft je toegang tot de krachtigere, subtielere frequenties van Reiki waar Reiki II om draait.

* We behandelen elkaar uitgebreid, maar nu met meer kracht.

* Je zendt je eerste afstandsbehandeling naar een groepsgenoot en deelt ervaringen.

* De Master draagt je haar/zijn kennis van de aard en de werking van deze symbolen over. Dit is mondeling, er staat niets op papier.

* Het doen van je eerste mentale behandeling, voor veel mensen de meest stromende, rustgevende Reiki-ervaring die ze ooit hebben gehad.

* Een afstandsbehandeling sturen aan een vriend/familielid.

* Hoe behandel je situaties met Reiki? Iedere ervaring in het leven, ook een eventuele pijnlijke jeugdervaring bijvoorbeeld, heeft een eigen energiefrequentie. Met Reiki 2 kun je je kind, maar ook trauma's later in het leven opgedaan, doeltreffend helen door je erop af te stemmen. Hoe, dat leer je op de cursus.

* Een speciaal onderdeel is gewijd aan de koestering en heling van het innerlijke kind en aan traumabehandeling voor jezelf en anderen.

* De behandeling van sollicitaties, examens, moeilijke vergaderingen e.d.

* Alle geleerde technieken worden tenslotte nog 1 keer doorlopen en finesses toegevoegd: het behandelen van voedsel, medicijnen, onprettig aanvoelende ruimtes e.d.

Je leert jezelf (je rug!) op afstand te behandelen.

Door dagelijks gebruik van de symbolen leer je jezelf de gewoonte aan om voorkomende problemen steeds weer te verbinden met de levensenergie, het veld van liefde en oplossing!

Je staat in levenslange verbinding met het Reikiveld van je inwijdende Master en kan altijd een beroep op hem/haar doen om je te steunen in je Reiki I/II beoefening.

Groepsgrootte: max. 10 deelnemers.

Bijdrage: € 500,-


Helios Centrum Groep

De website van Helios Centrum Heerde maakt gebruik van cookies.
Wat betekent dit voor u?