headerimg

Artikelenselectie Reiki & innerlijke groei

 

 De weg van Reiki   Het zit dieper 
 Pus   Genezen met liefde 
 De energie in groepen   De relatie tussen Helios, de amygdala en de neocortex 
 De Reikiprincipes in Marrakech   

 

De Reikiprincipes in Marrakech

(Arianne Groeneveld, 2008)

Dick en ik (Arianne) zijn net terug uit Zuid-Marokko. De tweede dag raakten we hopeloos de weg kwijt in de medina van Marrakech (medina is de historische binnenstad, een doolhof van kleine, soms duistere straatjes vol kooplui en ezeltjes met een unieke combi van specerijengeur en ezeltjesstrontlucht.....). Welke Marokkaan wij ook vroegen, zij wezen ons niet eruit maar naar hun eigen zaakje of die van hun oom. neef e.d. We werden het een beetje zat.

Toen werden we aangesproken door een Japanse, een knappe jonge vrouw. Zij was helemaal alleen, en was nog hopelozer verdwaald dan wij want zij sprak geen Frans en ook vrijwel geen Engels. Ze wilde terug naar haar hotel en wees ons de in het Japans gespelde naam aan in haar gids van Marokko. Zei ons niet veel natuurlijk. Gelukkig had ze ook een papier in onze letters, en wij zeiden: kom maar mee, wij helpen je wel naar een taxi! Dat was wel grappig, toen iemand ons nodig had, dachten wij meteen dat wij een uitgang uit dit riekende doolhof voor haar zouden vinden.

Terwijl een Marokkaan ons ongevraagd eruit gidste, hopend op een royale fooi van de Japanse, raakten we aan de praat met haar. Ze kwam uit Osaka, en wij vertelden haar dat we aan een soort Japanse handoplegging deden, Reiki genaamd en dat we volgend jaar naar Kyoto wilden. Ze begon te stralen van oor tot oor, eerst was ze totaal verloren en hier waren mensen die nog wel iets met haar thuisland hadden! Toen dacht ik, kom op, ik trek de stoute schoenen aan en ga mijn Reikiprincipes in het Japans voor haar opzeggen. Gelukkig heb ik ze geleerd van Japanse nonnen op een CD, ik zou het verstaanbaar moeten kunnen doen.

Haar blijde glimlach verwijdde zich tot maximaal toen ze in haar eigen taal hoorde: Kyo dake wa, shimpai suna! Maak je vandaag geen zorgen!, een paar minuten na het moment dat de moed haar vermoedelijk niet alleen in de schoenen was gezakt, maar dieper dan dat. Je moet als Japanse maar je groep kwijtraken, en dan nog op zo'n plek als de medina van Marrakech en dan zegt een Hollandse toerist in je eigen taal dat je je geen zorgen hoeft te maken! Moet wel lijken of de hemel je een engel heeft gestuurd.

Onze Marokkaan slaagde erin haar af te leveren bij een taxi niet ver van ons hotel. Ook wij straalden nog even na, vereerd dat we zo maar even opgeroepen waren door het leven zelf.....


 

 Index Artikelenselectie De weg van Reiki (1989)

Dick Nijssen

Bij de meesten van ons die met Reiki beginnen te werken zijn er begrijpelijkerwijs nog twijfels en onzekerheden over hoe en in welke mate Reiki nu precies werkt. Een deel van die onzekerheden zal ongetwijfeld blijven bestaan maar door het begrip van Reiki zoals ik dat nu heb met jullie te delen hoop ik een stukje hiervan weg te kunnen nemen.

Wat er tijdens en na de inwijdingen in Reiki gebeurt is dat gestolde energie in ons energiesysteem weer vloeibaar gemaakt wordt. Deze gestolde energie, meestal blokkades genoemd, hebben we in het verleden opgebouwd op de momenten dat we ons probeerden af te sluiten voor pijnlijke ervaringen. Het is dus niet de pijnlijke ervaring die een blokkade vormt in ons, maar de manier waarop we met pijn in ons leven omgaan. Hoe meer we ons verzetten tegen pijnlijke ervaringen hoe meer we onze energie stollen, bevriezen, vastzetten. We verlagen dus ons energienivo en aangezien energie leven is, sterven we op zo'n moment een beetje. Sterven is dus geen gebeurtenis die alleen plaatsvindt aan het eind van je leven. Sterven is de voltooiing van een langdurig proces van afsterven in jezelf, van het ontkennen van leven. Energie ervaren is leven ervaren en leven ervaren betekent pure vreugde ervaren. Paradoxaal genoeg moeten we om pure vreugde te ervaren, pijn durven toelaten. Op het moment dat we pijn emotioneel of lichamelijk, totaal durven toelaten verdwijnt deze en ontstaat pure vreugde. Iedereen die de moed gehad heeft om zijn pijn totaal toe te laten, vaak pas in momenten van totale wanhoop wanneer je met de rug tegen de muur staat, zal dit beamen.


Leven betekent ook beweging. De oude Grieken zeiden al; Alles stroomt. De hele schepping is niets anders dan energie in beweging. Pijn is als een doorn in ons vlees die we pas echt voelen als we ons bewegen. In plaats van op te houden met bewegen, zullen we de doorn moeten erkennen, hem lokaliseren en hem er eigenhandig moeten uittrekken. Dan kunnen we weer meegaan met de stroom, de golf, de energie van het Leven.


Leven betekent ook waarheid. Konkreet betekent dat dat we in alle eerlijkheid in onszelf op zoek gaan naar stukjes, delen van onszelf, bewust of onbewust die het leven ontkennen. Door die delen ten volle toe te geven en er verantwoordelijkheid voor te nemen zonder jezelf daarvoor te veroordelen ga je ook zien welk verkeerde idee en welke verkeerde denkbeelden er in je negatieve houding besloten liggen. Dan pas kunnen we werkelijk de keuze maken voor het positieve, voor het Leven. Dit is in het kort de weg die we met Reiki gaan, niet altijd gemakkelijk, maar zo genezend, zo heelmakend als je je er aan over kunt geven.


 Index Artikelenselectie

Het zit dieper (1991)

Dick Nijssen

Voor mij kent Reiki vele aangezichten. Een daarvan is Reiki als de trooster en stiller van pijnen.

Maar er zijn meer aangezichten van Reiki die velen van ons in de loop van de tijd hebben mogen aanschouwen of we dat nou wilden of niet. Het aangezicht wat ik nu ga beschrijven lijkt soms zelfs tegengesteld aan het troostende en stillende aspekt van Reiki.

We kunnen Reiki namelijk in ons leven ook ervaren als de brenger van waarheid.
Deze kant van Reiki roept weerstand op omdat de waarheid vaak zo pijnlijk is als je er mee in aanraking komt.

Ons leven lang maken we voordurend keuzes. In de mate waarin de grote keuzes in ons leven gebaseerd zijn op onze hoogste innerlijke waarheid, in die mate zijn de fundamenten en de draagmuren van het huis van ons leven duurzaam gebouwd.

Als mensen tijdens Reiki kursussen en ook in individuele kontakten met hun problemen komen word ik regelmatig gekonfronteerd met een kluwen van waarheden en onwaarheden. Ik krijg dan soms het gevoel dat ik via een nauw gangetje meegenomen wordt naar een kamertje op de derde verdieping van hun huis om te helpen een nieuwe pleisterlaag op hun muur aan te brengen, terwijl ik onderweg naar boven kan waarnemen dat de trap op instorten staat, het huis verzakt is, de muren afbrokkelen en de riolering niet meer werkt. Dan voel ik altijd een zekere machteloosheid omdat ik weet dat de oplossing van het probleem niet daar op die derde verdieping te vinden is. Dat maakt dat ik mezelf ervan kan weerhouden op de stoel te gaan zitten die ze me daar aanbieden. Als ik dat zou doen zou ik meewerken aan het ontkennen van de grotere leugen waarin geleefd wordt en zou ik de "derde verdieping" waarheden slikken die gepresenteerd worden om de onrechtvaardigheid van hun situatie aan te tonen. Terwijl de problemen in werkelijkheid ontstaan door de onwilligheid om de toestand van hun hele huis eerlijk onder ogen te zien om daarna ongeacht de konsequenties dat te doen wat nodig is orde op zaken te stellen. Wordt dat geweigerd dan kan het nodig zijn dat zo iemand door een proces moet gaan waarbij de waarheid van Reiki als een slopersbal alle valse muren van leugen en illusie moet neerhalen opdat er uit de puinhopen een nieuw en veel mooier huis kan verrijzen.

Zo'n waarheid van de derde verdieping kan zijn dat je je partner kwalijk neemt dat hij jou te weinig liefde en intimiteit geeft.

De waarheid van de tweede verdieping is dat je erachter komt dat je een partner hebt gekozen die past bij het vertrouwde patroon uit je kinderjaren waar je als kind al te weinig liefde ontving. Je ontdekt dat het kind in jou eist dat die liefde aan jou gegeven wordt.

De waarheid van de eerste verdieping kan zijn dat je tot de ontdekking komt dat je moeilijk liefde en intimiteit kan toelaten omdat het je in kontakt brengt met de pijn van alles wat je al die jaren gemist hebt. Door eindelijk je heimelijke wrok op te geven laat je je pijn van het gemis toe en begin je je te openen voor liefde.

De waarheid van de begane grond is dat je ontdekt dat liefde een toestand van overstromen is vanuit jezelf, zonder eisen en verwachtingen en onafhankelijk van de ander.

De waarheid van je diepste fundament kan zijn dat jij en de liefde één geworden zijn waarbij je jezelf in alles en iedereen liefhebt.


 

 Index Artikelenselectie 


Pus (1991)
Dick Nijssen

Zoals Reiki in staat is om bij ontstekingen het onderhuidse pus naar de oppervlakte te brengen, zo brengt Reiki ook ons verborgen psychische "pus" naar de oppervlakte. Dit psychische pus is het afvalprodukt van de ontstekingen in onze psyche. Ontstekingen zijn konflikten en konflikten zullen er altijd zijn zolang er delen van ons niet in waarheid zijn. Die konflikterende delen bestaan uit alle opvattingen en emoties die de rechtvaardigheid en de gelukzaligheid van het leven ontkennen. Als we eerlijk (in waarheid) zijn, moeten we toegeven dat we dus nog heel wat van die delen in ons hebben! Al deze konflikterende delen zijn niets anders dan illusies die we met hand en tand verdedigen. Daarom is het zo moeilijk om werkelijk kontakt te maken met elkaar. Als we elkaar te diep beroeren wordt er altijd wel een plek geraakt waar nog pus onder zit. Pus is in dit voorbeeld niets anders dan ingekapselde pijn. En waar pijn is weten we dat er konflikt is.

Bij velen van ons zit er onderhuids zoveel pus dat we onzelf ter bescherming tegen de pijn een olifantenhuid hebben aangemeten (waarbij ik bedenk dat een olifantenhuid wel ongevoelig lijkt maar dat de olifant zelf nooit iets vergeet!). Die "olifantenhuid" geeft dan wel een zekere bescherming tegen de direkte pijn, maar al het genot van de subtielere aanrakingen van het leven gaan eveneens ongemerkt aan ons voorbij.

Een goede en snelle manier om onze konflikten op te sporen is ons open te stellen (wat heel bloot kan aanvoelen) voor de aanraking van de ander. Die aanraking kan heel pijnlijk zijn in het begin, vooral als de ander je raakt vanuit zijn pijnplek. Een heel eind op weg ben je, als je zelfs dan, in de pijn van het moment, kan waarnemen dat het niet de ander is die jou pijn geeft, maar dat het de pus is, de ontkende pijn, die je op dat moment voelt. Eigenlijk zou je zelfs dankbaar kunnen zijn voor de diagnose die de ander je geeft door middel van de pijn die je voelt.

Waarheid geeft dus (tijdelijk) pijn, zoals je ogen zeer doen als je lange tijd in de duisternis hebt geleefd en plotseling in het licht komt. In het begin vervloek je misschien het licht maar naderhand ben je dankbaar voor de kleurenpracht die je geniet. Reiki is dit licht van de waarheid.


 

 Index Artikelenselectie Genezen met liefde (1998)
Arianne Groeneveld

Soms maak je dingen mee in je leven die je nooit meer vergeet. In 1986 was ik op bezoek bij een vriendin. De kinderen waren nog klein; ik liefhebberde wat in astrologie in die tijd, maar was toch vooral moeder. Ze vroeg mij wat ik nog verder in mijn leven wilde neerzetten. Toen voelde ik een bijzondere energie om mij heen en schoten er woorden uit mijn mond waar ik totaal verbaasd over was: "Ik ga genezen met de kracht van liefde". Ik keek haar vervolgens nogal schaapachtig aan; ik vond het genant overdreven klinken. Ik zei: "Ik weet eigenlijk niet eens wat ik nu bedoel, hoe dat eruit zou moeten zien. Misschien bestaat het wel niet!" Toen kwam weer die bijzondere energie en de woorden rolden uit mijn mond: "Maar als het niet bestaat, dan vind ik het misschien wel uit". Het voelde vreemd, maar ook waar, alsof ik mijn wezensbestemming voor het eerst duidelijk hoorde.

Misschien was dit wel mijn eerste spontane channeling. Het leek uit de hemel te komen vallen, want ik had geen flauw benul wat ik, of wie dan ook maar, bedoelde - ik had daarbij ook nog nooit van Reiki gehoord!

Wel, besefte ik dat ik al van jongs af aan op zoek was naar wat liefde is. Liefde leek jarenlang een puzzel waarvan ik steeds nieuwe stukjes vond, terwijl ik het gevoel bleef hebben dat het totale mysterie van liefde een ervaring was voorbij de som van al deze delen. Ik geloofde dat hij bestond, maar vroeg me af of die liefde wel totaal op aarde te ervaren was.

Ik vond verschillende leermeesters op die weg naar liefde. Reiki heeft me veel liefde laten voelen. Tijdens het inwijden en de deelkringen voel ik vaak een diepe liefde voor mensen die ik nog maar heel kort ken. Ik voel hun levenspijnen, hun boosheid, hun eenzaamheid, maar ook hun liefde en hun kracht. Wanneer ik tijdens het inwijden de symbolen van Dr. Usui gebruik, voelt het alsof een warme golf van liefde in hen wakker wordt, die door zijn eigen aard hun pijnen verzacht. Soms is het zo intens dat het lijkt op een vuurbal van liefde die de pijnen verzengt! Of er ontstaat een diepe, vredige rust. Ieder mens heeft een eigen kwaliteit van liefdesenergie en ik geniet ervan die te ervaren. En des te minder bang ik ben hun pijn ook mee te voelen, des te meer voel ik hun bron van liefde.

De laatste tijd ervaar ik steeds meer dat wanneer ik zonder reserve in die stroom van liefde durf te gaan staan, ik mij ook totaal met de "shit" van de ander kan verbinden, zonder er ook maar in het minst door geschaad te worden. Het lijkt alsof ik, door uit angst enige afstand te houden, mij weghoud van liefde en daardoor wél het risico loop enige negativiteit over te nemen. Maar het kan dus anders. Ik heb de laatste tijd een diepe stroom van liefdesenergie ervaren waarin ik naar deelnemers een gevoel had van: "kom maar op met je pijn, ik hoef er niet meer van weg te lopen".

Deze ervaring heeft mij ook veel geleerd over het al of niet overnemen van de klachten van de ander tijdens een Reikibehandeling. Wanneer ik dus echt in liefde ben van mens tot mens, ben ik onverschrokken en kan ik met die kracht van liefde alles dragen. Daarvoor moet ik mij wel hebben geoefend mij met alles zonder angst te verbinden, hoe erg het ook is. Dat lukt uiteindelijk alleen wanneer ik totaal in de oerstroom van liefde kan gaan staan, want alleen die is vrij van angst.

Dit klinkt wel simpel, maar ik heb wel een hele weg afgelegd om hieraan te mogen ruiken. Eerst moest ik door de jaren veel van mijn angst kwijtraken voor o.a. wanhoop, pijn, eenzaamheid en kilte, zodat die me niet zouden weghouden van liefde.

Ik geloof dat ik een idee heb gekregen wat ik in 1986 "orakelde". Let wel, ik voel me slechts een leerling in het genezen met liefde, maar op zijn minst hebben de meesters mij aangenomen, daar ben ik zeker van. Ik mag leren, ik ben op pad. Liefde stroomt tussen mij en anderen, en ik verlang ernaar samen steeds grotere golven te maken.

  

 Index Artikelenselectie De energie in groepen (2001)
Arianne Groeneveld

Ik verbaas me al 15 jaar over de energie van groepen. Alles wordt sterker in een groep. Wanneer je in een groep zit ben je intenser, je voelt en ervaart meer. Ik heb zelf meegemaakt dat ik jaren vastzat in een voor mij onverkwikkelijke situatie. Ik ging een Reiki I cursus doen en een weekend rebirthing - toen had ik ineens de wijsheid en de kracht uit die situatie los te breken.

Niet iedere groep mensen schept samen die magische energie, en niet altijd. Wat maakt dat die enorm warme, krachtige, wijze energie neerstrijkt in een groep? Wanneer je met elkaar zit te hakketakken op het niveau van het ego, vol kritiek zit naar jezelf en anderen, dan kun je het wel schudden. Dan gebeurt dat echt niet, al ben je met nog zoveel mensen.

magische groepsenergie
Het gebeurt wel als de mensen in een groep hun hart openen voor zichzelf en anderen. Voor mij is Reiki de mooiste manier om die magische groepsenergie te bereiken. Reiki verbindt ons met die pure, onvoorwaardelijke liefde in onszelf. Dat kritische stemmetje in onszelf dat altijd wat aan te merken heeft op onszelf en anderen sukkelt in slaap, en die wijze man/vrouw ontwaakt. Gebeurt dat met voldoende mensen in de groep, dan vindt de Grote Magie plaats. Dan lijken al die innerlijke wijze mannen en vrouwen aan elkaar te klikken en te versmelten tot een enorm veld van warmte, wijsheid en zachtheid. We lijken in een koepel van warmte en licht te zitten, de grond lijkt zelfs heet te worden...................... En dat is een mystieke ervaring die bij veel mensen geluksgevoelens teweegbrengt. Want dit is gewoon ons spirituele thuis, waar we in de drukte van ons leven naar verlangen maar wat we zo vaak niet meer kunnen vinden.

Samen kunnen we een werkelijkheid bereiken die we alleen soms maar moeizaam bereiken. Wanneer die coherentie er is, kunnen we doorbraken ervaren, emotioneel, spiritueel maar vaak ook lichamelijk. En we nemen het weer mee naar huis ook: warmere Reikihanden, een diepere verbondenheid met ons wijsheids- en liefdesveld om ons in te ankeren, thuis.

 

 Index Artikelenselectie 


 

De relatie tussen Helios, de amygdala en de neocortex
Dick Nijssen

In deze nieuwbrief vinden Arianne en ik het leuk om eens vanuit de invalshoek van de moderne wetenschap te kijken naar waar we op Helios mee bezig zijn. Arianne vertelt je over "het veld" in haar stukje over Reiki II. Ik ga het hier hebben over wat hersenonderzoekers de afgelopen jaren ontdekt hebben over het functioneren van het menselijk brein en hoe dat aansluit bij wat er gebeurt met de mensen op onze cursussen.

dieper gevoel van liefde
We zien door de jaren heen dat mensen gelukkiger worden als ze Reiki beoefenen en hun gezondheid vaak aanmerkelijk verbetert. In het Innerlijk Kindwerk vertellen deelnemers ons dat deze aanpak zoveel meer met ze doet dan hun vroegere gesprekstherapieën. Mensen in een LSE- of een Essentieweekend voelen zich meer levendig worden in wie ze wezenlijk zijn. En over de hele linie zien we in de workshops dat mensen meer gevestigd raken in een dieper gevoel van liefde en verbondenheid met zichzelf en anderen. Vanuit welke invalshoek we ook werken, de gemeenschappelijke effecten lijken sterk op elkaar. Wat is nu het onderliggende mechanisme in onze cursussen waardoor dit kan plaatsvinden?

Zo'n tien jaar geleden schreef ik in mijn Innerlijk Kind folder dat we als mens vanuit verschillende belevingswerelden functioneren. Het mooie is dat ik het verhaal uit die folder inmiddels ook kan uitleggen aan de hand van hoe de hersenen zijn opgebouwd. Als mens hebben we in de loop van de evolutie aan de voorkant van onze hersenen een flinke neocortex (hersenschors) ontwikkeld. Via de neocortex ervaren we onszelf als een rationeel denkend mens met een eigen, op zichzelf staand, bewustzijn.

de amygdala
Maar hoe rationeel zijn we eigenlijk? Het blijkt namelijk dat er allerlei situaties zijn waarin een "primitiever" deel van onze hersenen, de amygdala, de touwtjes van ons functioneren naar zich toetrekt. De amygdala kunnen we zien als het centrum van ons emotionele brein. Het ligt meer centraal in de hersenen. Tijdens de eerste jaren van ons leven, de jaren waaraan we vrijwel geen bewuste herinneringen hebben, was het de amygdala die alle fysieke en emotioneel bedreigende situaties registreerde. De neocortex was toen nog onvoldoende ontwikkeld om alles wat ons overkwam verstandelijk te begrijpen en een plek te geven. De amygdala is tot op de dag van vandaag veel sneller en machtiger dan het rationele, denkende deel dat ons onderscheidt van de dieren. Het overziet alle inkomende informatie en wanneer hij het ook maar even niet vertrouwt, ontketent hij een vecht- of vluchtreactie. De amygdala dateert dan ook uit een periode in onze evolutie waarin "eten of gegeten worden" centraal stond.

alarminstallatie
Bij de meeste mensen fungeert hij als een alarminstallatie die te gevoelig is afgestemd en op de meest ongelegen momenten afgaat. Veel vaker dan we zelf willen toegeven, staat ons denken onder invloed van de amygdala-in-alarmtoestand. Dat kun je zien aan de zorgen die we maken en onze irrationele denkpatronen die worden aangestuurd door de angstsignalen van deze onruststoker. Met je denken, je neo-cortex, kun je de amygdala dus niet de baas. Daarom hebben al die innerlijke dialogen, waarin je jezelf op je kop zit dat je niet zo bang, boos, hebberig etc. zou moeten zijn, zo weinig effect.

hersengolven
Als het denken erg geactiveerd is, zoals dat bij de meeste mensen gedurende hun activiteiten het geval is, dan produceren de hersenen Beta-golven (12-25 Herz). Als mensen Reiki leren en beoefenen, als ze bepaalde Innerlijk Kind oefeningen doen, mediteren of visualiseren dan ontstaan er Alpha (8-12 Herz) of zelfs Theta (4-8 Herz) golven.

Deze laatste twee bewustzijnstoestanden zijn heel helend voor je. De hersenen krijgen de kans om te regenereren en er treedt een spontaan verwerkingsproces op van onverwerkte ervaringen en emoties. De amygdala krijgt de kans om tot rust te komen en opnieuw "ingeregeld" te worden.
Als Arianne en ik cursus geven dan voelen we vaak al spontaan bij het begin van de cursus, en met name tijdens meditaties en de Reiki inwijdingen, dat we in een hersengolfritme van Alpha of Theta komen. Dat voelt heel weldadig aan en in de loop van het weekend merken we dat de hele groep geleidelijk aan op dit hersengolfritme raakt afgestemd. Dit andere hersengolfritme voelt aan als een ander, ruimer bewustzijnsniveau.

intuïtiever
Als je nu regelmatig op dit andere bewustzijnsniveau verkeert, door regelmatige Reiki- of meditatie-beoefening, dan wordt het voor de hersenen steeds moeilijker om vanuit angstdenken te functioneren. Oude, negatieve denkgroeven verdwijnen letterlijk en de hersenen gaan een verfijnder netwerk van zenuwvertakkingen aanleggen. Dat maakt dat de hersenen geleidelijk aan op een intuïtiever niveau kunnen functioneren, aangesloten op het onderliggende veld. Dan worden de hersenen niet langer aangestuurd door de angstverkramping die we ego noemen, maar worden ze transparanter voor de impulsen uit dit onderliggende veld van zuiver bewustzijn. Dat ervaar je doordat je steeds vaker contact blijft houden met een diep gevoel van innerlijke ruimte en vreugdevol aanwezig zijn waarbij gedachten en emoties nog op kunnen komen, maar dan meer aan de periferie van wie je bent, daar waar je er met enige afstand naar kan kijken. Aangezien het altijd onze gedachten en overtuigingen zijn die ons angst inboezemen, maar nooit het leven zelf, nemen we dus afstand van onze angsten. En waar geen angsten zijn is er liefde, de grote helende factor in het leven.


Helios Centrum Groep

De website van Helios maakt alleen gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goede functioneren van de site.