headerimg

Artikelenselectie Historisch

 

 Reikistudent bezoekt Dr. Usui's berg   Nieuw licht op Dr. Usui 
 Het heilzame pad van eerlijkheid en integriteit   interview Mikao Usui 
 Rick Bockner over de Reiki Principes   Reiki pelgrimstocht 2012 

 

Droomwens vervuld!
- Bericht van Arianne - 2012

Afgelopen maand ging er een droomwens van ons in vervulling: wij vertrokken naar Japan voor een soort Reiki pelgrimstocht in een groep van 21 Reikibeoefenaars.

Onze reis was speciaal voor ons ontworpen om plaatsen te bezoeken die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Reiki en om Japanse Reikigroepen en -leraren te ontmoeten. Zo bezochten wij het graf van Mikao Usui waar een prachtige, gigantische gedenksteen op staat (zie foto), het dorp waar hij geboren is en de berg Kurama, waar hij tot verlichting kwam en als bijproduct Reiki ontdekte. We bezochten ook prachtige musea en landschapstuinen.

Spoorloos.....
Het geboortedorp was een bijzondere ervaring. Het is een klein dorp in de bergen, ver weg van toeristencentra. Onze Japanse gids vond het bijna genant met ons daarheen te moeten gaan, buitenlanders laat je immers het mooiste van je land zien, niet een armoedig dorpje. Voordat we het doorhadden waren we in een soort 'Spoorloos'-uitzending terecht gekomen. Nadat de bewoners van de schrik bekomen waren van zoveel blanke gezichten, raakten ze enthousiast over onze zoektocht. Er werden steeds oudere dorpsbewoners opgetrommeld die nog weet konden hebben van het monument dat Dr. Usui had opgericht ter nagedachtenis van de Kanto aardbeving in 1923. En zo vonden we een oude stenen poort en krabde een zeer oude man, ook Usui geheten, het mos weg zodat de namen van Dr. Usui en zijn broers en hun boodschap weer zichtbaar werden. Er kwamen steeds meer dorpsbewoners, o.a. een man met een prachtig gecalligrafeerde afstammingslijn van de familie Usui, en een jongeman bracht ons naar zijn geboorteplek.


We zijn onder de indruk gekomen van alles wat we hebben gezien en gevoeld. We vroegen ons al 24 jaar af of die berg Kurama nou toevallig de berg was waar Dr. Usui zijn verlichting vond, of dat de berg duidelijk iets had om je te helpen erbij. Echt kicken toen we eindelijk de berg beklommen die we al die jaren van ons Masterschap steeds noemen als we vertellen over het ontstaan van Reiki.
En......... de berg was uniek! Tot 1949 was het een Boeddhistisch heiligdom maar sinds die tijd is het een zelfstandige heilige plek, open voor mensen van alle godsdiensten om er te komen mediteren en bidden. Gewijd aan kracht, licht en liefde! Nou, meer Reiki kan je het toch niet maken! Wij waren diep geraakt toen we het lazen.

Op verschillende plekken is de krachtige, hoge energie van de berg extra intens. Door yantra-achtige stenen wordt aangegeven waar je het best kan gaan staan om de energie te ontvangen.
En boven op de berg, in de 'wilderness are' waar boomwortels op een fascinerende manier boven de aarde kronkelen, vonden wij de plek waar Dr. Usui vermoedelijk heeft gemediteerd. Ook nu zat er een monnik te mediteren.....

Over het genot en de gevaren van Japanse toiletten
– een bericht van Dick -
Japanners zijn een heel proper volk. Toen ze voor het eerst, in de 17e eeuw, met Nederlanders in aanraking kwamen vonden ze die dan ook verschrikkelijk stinken. Die properheid uit zich ook op het toilet. Japanse vrouwen vinden het genant als er lichaamsgeluiden hoorbaar zijn als ze een toiletbezoekje afleggen. Daarom trokken ze vroeger voortdurend het toilet door als ze een grote boodschap deden. Dat kostte (te) veel water. Daarom kun je tegenwoordig in veel huizen en bijna alle hotels een high-tech toilet vinden. (Japanners zijn gek op hi-tech!). Een belevenis hoor! Als je op de verwarmde bril gaat zitten start er een geluidsopname van bruisend water.  Na de grote boodschap kun je vanuit meerdere hoeken je edele en minder edele delen laten schoonspuiten. Het volume en de druk kun je daarbij zelf instellen. Er zijn er nogal wat naïeve touristen, zo vertelde onze Japanse gids ons, die als ze voor het eerst zo'n toilet zien zich nietsvermoedend voorover buigen om de knopjes te bekijken en ze in te drukken. En zo ontdekken ze tot hun schrik dat het toilet ook als gezichtsdouche te gebruiken is!

 

 Index Artikelenselectie 


Reikistudent bezoekt Dr. Usui's berg (1998)

Arianne Groeneveld
Margot van Ruth leerde Reiki 1 en 2 bij ons en voelde zich heel geraakt door de Reiki energie. Al eerder in haar leven was Japan in haar leven gekomen. In 1979 leerde ze op een Korenfestival een Japanse dirigent en zijn meisjeskoor kennen. Hij vroeg haar hun ambassadrice te worden. Ze zou mogen komen lesgeven in Japan aan de meisjes (kennis van Eur. liederen en uitspraak van Europese talen) en concerten voor hen organiseren in Nederland en België. Margot heeft deze uitnodiging aangenomen, wat het leven van haarzelf en haar man Frans enorm heeft verrijkt. Ze heeft inmiddels veel Japanse "kinderen en kleinkinderen" erbij die haar ook thuis bezoeken!

Dit jaar ging ze voor de 10e en vermoedelijk laatste keer naar Japan met een grote wens: de berg te mogen bezoeken waar Dr. Usui het geschenk van Reiki ontving. Tevoren schreef ze haar wens, de Kuruyama te mogen beklimmen. Ze was teleurgesteld toen haar Japanse vrienden de berg niet kenden en niet wisten wat Reiki was!

In haar kamer in Japan had ze een faxmachine en ze was heel blij toen hij ging rammelen en haar vrienden een Japanse publicatie met een foto van Dr. Usui zonden met de mededeling dat hun speurtocht succes had opgeleverd: de berg heette niet Kuruyama maar Kurama-yama, en ze zouden hem bezoeken op 6 augustus.

Het wordt een heel bijzondere ervaring voor Margot. Haar vrienden verrassen haar aan de voet van de berg met 2 Japanse boeken over Reiki met informatie over de Japanse klinieken en ontroerende foto's en nemen haar mee de berg op in een kabeltreintje.

Als ik mijn verhaal over Dr. Usui op de cursussen vertelde, zag ik de berg als een prachtig, ruig natuurgebied, maar wat blijkt, er zijn wel 31 bezienswaardigheden op die berg, vooral tempels en bijzondere genezende krachtplekken waar je op kunt gaan staan. De oudste tempel is in 770 gebouwd en sindsdien komen er pelgrims heen. Op de folder staat: "Welkom aan een ieder die komt mediteren. Deze plaats is vol Reiki".

Toen ze bij de hoofdtempel aankwam, kwam de priester naar buiten en wilde met haar praten. Met een vriend als tolk bood hij haar een gebedsstokje aan en vroeg haar wat hij erop zou calligraferen. Margot zei "ik ben zo dankbaar voor Reiki" en dat schreef hij erop. Staande op de krachtplaats voor de tempel had ze een ervaring van een overweldigende liefdesenergie. Ze was er nogal ondersteboven van. Van de weeromstuit omhelsde ze zelfs haar Japanse vrienden, hoewel dat heel ongewoon is daar!

Het bovenstaande is mijn (A's) samenvatting van Margot's verhaal. Het heeft me bijzonder getroffen, een ongekende zachte energie straalde van de pagina's, foto's en folders af.

 

 Index Artikelenselectie 


Nieuw licht op Dr. Usui (1998)

Dick Nijssen

Tot voor kort kenden wij, Reiki beoefenaren uit de westerse wereld, de vroegste Reiki geschiedenis alleen maar uit de verhalen zoals die via Hawayo Takato aan ons zijn overgeleverd. Daarin is de laatste maanden veel verandering in gekomen. Via de onderzoekingen van een westerse Reiki Master die in Japan woont, via Reiki Master Fokke Brink die Japan bezocht heeft, en niet in de laatste plaats door de vertaling van de gedenksteen bij het graf van Dr. Usui is er veel nieuwe informatie vrijgekomen. Hier volgt een samenvatting van de inscriptie op deze gedenksteen:

Dr. Usui werd op 15 augustus 1866 geboren in het dorpje Yago. Hij was een begaafd en vlijtig student. Op volwassen leeftijd reisde hij naar verschillende westerse landen en naar China om te studeren. Dr. Usui had ooit een eigen zaak die door tegenslag ter ziele ging. Hij was tegelijkertijd een religieus mens. Hij mediteerde gewoonlijk bij een waterval op de berg Kurama. Op een dag trok hij zich terug op deze berg om 21 dagen te vasten en te mediteren. Aan het eind van deze periode voelde hij plotseling de machtige Reiki-energie zijn kruin binnenkomen. Deze ervaring legde de basis voor het Reiki systeem. Hij paste eerst Reiki op zichzelf toe en later ook op zijn familie. Omdat het goed werkte tegen vele aandoeningen besloot hij zijn kennis met anderen te delen. Hij opende in 1921 een kliniek in Tokyo. Hij behandelde niet alleen talloze patiënten, maar leidde ook workshops om zijn kennis te verspreiden. In 1923 werd Tokyo getroffen door een verwoestende aardbeving. Usui treurde niet alleen om de mensen, maar trok gewapend met zijn Reiki naar de verwoeste stad en gebruikte zijn heilzame kracht voor de slachtoffers die de ramp hadden overleefd. De kliniek werd te klein, en hij bouwde een nieuwe kliniek in Nakano. Zijn roem verspreide zich al snel over heel Japan en van heinde en verre stroomden uitnodigingen binnen. Tijdens een verblijf in Fukuyama stierf hij aan een beroerte op 9 maart 1926. Hij werd 62 jaar oud. Zijn vrouw heette Sadako. Ze hadden een zoon en een dochter. De zoon, Fuji Usui, nam het werk over na diens overlijden....

Verder zegt de inscriptie o.a.: De wereld verandert, opvattingen veranderen. Als Reiki zich verspreiden kan over de hele wereld, zal het de harten van de mensen raken en de moraal van de hele mensheid veranderen. Het zal veel mensen helpen en niet alleen ziekten genezen, maar ook de aarde in haar geheel. Meer dan 2000 mensen leerden Reiki van Dr. Usui. Nog meer leerden het van zijn opvolgers en op hun beurt droegen zij het weer verder uit. Mogen velen inzien welk een grote dienst Usui de wereld bewezen heeft.

Dr. Usui heeft tijdens zijn leven een stichting opgericht: de Usui Shiki Ryoho Gakkai. Deze stichting, hoewel klein en zeer besloten, bestaat nog steeds. Je doet er daar acht jaar over om de eerste graad in Reiki te halen. Eén inwijding om de twee jaar, voorafgegaan door veel meditatie. Tot het Masterschap duurt het daar veertien jaar. De zesde presidente sinds dr. Usui van dit genootschap is een vrouw van 92 jaar, genaamd Koyama.

Een andere tak van Reiki die in Japan na de dood van Dr. Usui ontstond en die Reiki meer gepopulariseerd heeft, is die van de broeders Egushi. De derde tak van Reiki is inmiddels gigantisch uitgegroeid, en loopt via Hayashi, een gerespecteerde senior-student van Dr. Usui. Dit is de lijn via welke wij allemaal Reiki hebben geleerd. Phyllis Furumoto is de Grandmaster van deze lijn. De laatste tijd is er nogal wat discussie over of zij wel door Takata is aangewezen als volgende Grandmaster. Ik heb dat nagevraagd bij Michael, mijn Reikimaster (een dankbare bron van inside information). Hij herinnerde zich nog duidelijk een vermanend briefje van Takata aan Phyllis die er qua inhoud op neerkwam dat Takata vond dat Phyllis zich nu maar eens als de aanstaande Grandmaster moest gaan gedragen (wat een hele overgang was voor een ski-lerares!).

Tot slot wil ik zeggen dat ik blij ben met wat er aan het licht is gekomen over dr. Usui en zijn Reiki. Het brengt dr. Usui dichterbij als een gewone en toch heel bijzondere man, een sterveling zoals jij en ik.

 

Index Artikelenselectie Een interview met Mikao Usui (1999)
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen hoe er nieuwe informatie over het leven van Dr. Usui beschikbaar is gekomen. Dat vond ik heel bijzonder, want dat is in al die dertien jaren dat ik met Reiki bezig ben nog nooit eerder gebeurd. Daar is het inmiddels niet bij gebleven. De vereniging die Dr. Usui heeft opgericht, de "Usui Reiki Ryoho Gakkai" in Japan, heeft inmiddels ook een interview met Dr. Usui openbaar gemaakt dat hem ergens tussen 1923 en zijn dood in 1926 moet zijn afgenomen.

Hier volgt een groot deel van het interview, met eerst een stukje uit het handboek van Dr. Usui, de Reiki Ryoho Hikkei:

Waarom ik deze methode aan iedereen leer; een uitleg van de grondlegger Mikao Usui.
Sinds mensenheugenis gebeurde het al: iemand die een oorspronkelijke, geheime wet ontdekte hield deze voor zichzelf of gaf die hooguit door aan zijn afstammelingen. Dit geheim werd dan als zekerheid voor het leven van zijn erfgenamen gebruikt. Het werd niet aan buitenstaanders doorgegeven. Maar dit is een ouderwets gebruik. In tijden als deze is het geluk van de mensheid gebaseerd op samenwerking en de wens voor maatschappelijke vooruitgang. Daarom zou ik ook niet willen dat iemand het ooit voor zichzelf zou houden! Reiki Ryoho is absoluut iets oorspronkelijks en kan met geen enkele andere weg ter wereld vergeleken worden. Daarom wil ik deze methode aan het publiek ter beschikking stellen voor het welzijn van de mensheid. Ieder van ons heeft het vermogen om een goddelijke gift te ontvangen, met als resultaat dat lichaam en geest verenigd worden. Op deze manier zullen heel veel mensen de zegen van het goddelijke kunnen ervaren. Voor alles is Reiki Ryoho een unieke therapie, gebaseerd op de spirituele kracht van het universum. Hierdoor zal de mens gezond gemaakt worden en zal de rust en vreugde in het leven worden vergroot. Nu hebben we verbeteringen en veranderingen in onze levens nodig zodat we onze medemens kunnen bevrijden van ziektes en emotioneel lijden. Dit is de reden waarom ik deze methode vrijelijk aan het grote publiek durf te leren.
Het interview

Wat is Usui Reiki Ryoho?
Dankbaar ze te hebben ontvangen, leven wij volgens de beginselen (de Reiki principes) voorgeschreven door de keizer Mejij. Als de mensheid het juiste pad wil bereiken, moeten we volgens deze beginselen leven. Dat betekent dat we ons lichaam en onze geest door oefening moeten verbeteren. Om dit te kunnen doen, helen we eerst onze geest. Daarna maken we het lichaam gezond. Wanneer onze geest zich op het heilzame pad van eerlijkheid en integriteit beweegt, wordt het lichaam als vanzelf gezond. Dus lichaam en geest zijn een en daardoor leven we ons leven in vrede en geluk. We helen onszelf en de kwalen van anderen, daarbij ons eigen levensgeluk en dat van anderen vergrotend en versterkend. Dat is het doel van Usui Reiki Ryoho.

Is Usui Reiki Ryoho hetzelfde als hypnotherapie, kiai jutsu of shinko ryoho enz.? Is het een vergelijkbare therapievorm met een andere naam?
Nee, nee. Het is niet vergelijkbaar met de eerder genoemde therapievormen. Na vele jaren van intensieve training ontdekte ik een spiritueel geheim: dit is een methode om lichaam en geest te bevrijden.

Is het een Shinrei Ryoho (spirituele heelmethode)?
Dat klopt, we zouden het Shinrei Ryoho kunnen noemen. Hoewel, het is ook mogelijk om het lichaamstherapie te noemen, omdat vanuit alle lichaamsdelen van de persoon die de behandeling geeft licht en energie straalt. Energie en licht straalt voornamelijk vanuit de ogen, de mond en de handen van de gever. Tegelijkertijd houdt de gever de ogen voor een minuut of twee, drie gericht op de aangedane plekken van het lichaam, blaast erop of masseert ze lichtjes. Kiespijn, hoofdpijnen. maagproblemen, zwellingen van de borst, zenuwpijn, blauwe plekken, snijwondjes, verbrandingen enz. helen eenvoudigweg. Chronische ziektes zijn niet zo eenvoudig te behandelen. Maar het is een feit dat slechts een enkele behandeling van een chronische zieke al resultaat heeft. Ik vraag mij wel eens af hoe dit fenomeen in de zin van de medische wetenschap verklaard kan worden. Welnu, de realiteit is altijd indrukwekkender dan je kunt verzinnen. Als je de resultaten ziet, zou je het met me eens moeten zijn. Zelfs iemand die het niet gelooft kan niet om de werkelijkheid heen.

Is het nodig om in Usui Ryoho te geloven, zodat heling kan plaatsvinden?
Nee, omdat het verschilt van andere heelmethoden zoals psychotherapie of hypnotherapie. Instemming en geloof zijn niet nodig omdat er niet met suggestie gewerkt wordt. Het maakt niets uit of iemand tegenstribbelt, wantrouwig is of er gewoon niet in wenst te geloven. Het werkt bijvoorbeeld net zo goed bij kleine kinderen als bij iemand die ernstig ziek is en niet bij bewustzijn is. Van tien mensen, brengt er misschien één vertrouwen mee naar een eerste behandeling. Zelfs na een eerste behandeling voelen de meeste mensen al het effect en groeit het vertrouwen in ze.

Welke lichaamsproblemen kunnen met behulp van Usui Reiki Ryoho geheeld worden?
Alle ziektes, ontstaan door psychische of lichamelijke oorzaken, kunnen met Usui Reiki Ryoho geheeld worden.

Heelt Usui Reiki Ryoho alleen ziektes?
Neen, het heelt niet alleen lichamelijke kwalen, maar ook slechte gewoontes en psychische klachten zoals wanhoop, zwakte, gebrek aan moed, geen beslissingen kunnen nemen en nervositeit. Hierdoor wordt de geest vergelijkbaar met God of Boeddha en ontwikkelen we ons levensdoel, namenlijk het helen van onze medemens. Zo maken we onszelf en anderen gelukkig.

Hoe heelt Usui Reiki Ryoho?
Ik ben door niemand in dit universum in deze methode ingewijd. Ik heb ook geen pogingen hoeven doen om buitengewone genezende krachten te bereiken. Terwijl ik vaste, kwam ik in contact met een intense energie en op een mysterieuze wijze werd ik geïnspireerd. Als bij toeval werd het mij helder dat mij de spirituele heelkunst was gegeven.

Hoewel ik de grondlegger van deze methode ben, vind ik het moeilijk om het duidelijker uit te leggen. Artsen en wetenschappers doen verwoed onderzoek, maar het is moeilijk om tot de slotsom te komen dat het op medische wetenschap gebaseerd is. De tijd zal komen dat het de wetenschap zal ontmoeten.

Gebruikt Usui Ryoho medicijnen? Zijn er bijwerkingen?
Er worden medicijnen noch instrumenten gebruikt. De enige vormen zijn kijken, blazen, masseren, kloppen en aanraken. Dit heelt de kwalen.

Moet iemand medische kennis hebben om Usui Reiki Ryoho te gebruiken?
Onze Ryoho is een spirituele methode die boven de medische wetenschap uitstijgt. Het is er daar ook niet op gebaseerd.

Wanneer je kijkt naar, blaast op, of het aangetaste deel van het lichaam aanraakt of masseert, dan zul je het gestelde doel bereiken. Bijvoorbeeld wanneer je de hersenen wilt behandelen, raak je het hoofd aan, of bij de maag de maag en bij de ogen de ogen. Je gebruikt geen medicijnen of andere middelen en je zult binnen korte tijd weer gezond zijn. Daarom is Reiho (spirituele methode) onze unieke creatie.

Hoe kijken erkende artsen tegen Usui Reiki Ryoho aan?
Op deze vraag antwoordt Mikao met het o.a. citeren van een reeks uitspraken van bekende artsen uit die tijd. Eén van die citaten geef ik hier weer: Dr. Kondo zei:" Het is nogal arrogant om te beweren, dat de medische wetenschap enorme vooruitgang heeft geboekt, omdat de moderne medische wetenschap het spirituele evenwicht veronachtzaamt. Dat is zijn grootste nadeel".

Wat denkt de regering hiervan?
Het laatste deel van dit antwoord luidt: De regering heeft als standpunt dat het gebruik van aanraking bij het bestrijden van kwalen niet hoort bij de geneesmethoden van de medische faculteiten. Daarom valt Usui Reiki Ryoho niet onder de wetten van de medische faculteiten, noch die van de acupunctuur of andere richtingen.

In deze behandelvorm kunnen de spirituele geneeskrachten zich alleen bij hen openbaren, die zich vanaf hun geboorte spiritueel ontwikkeld hebben.

Ik geloof niet dat iemand dit kan leren. Of denkt u van wel?
Alle wezens die het leven inademen, hebben dezelfde spirituele vermogens om te helen. Dit is zo voor planten, dieren, vissen en insecten. Maar de mens, die het hoogtepunt van de schepping voorstelt, heeft de grootste kracht. Usui Reiki Ryoho verscheen in de wereld om dit te benutten.

Kan iedereen in Usui Reiki Ryoho ingewijd worden?

Natuurlijk. Mannen en vrouwen, oud en jong, wetenschappers en ongeletterden, die volgens de morele beginselen leven, kunnen in korte tijd zeker leren hoe ze zichzelf en anderen kunnen helen. Tot aan vandaag heb ik meer dan duizend en enkele honderden mensen ingewijd. Iedereen had dezelfde gewenste ervaring. Iedereen, zelfs iemand die net Shoden (eerste graad) heeft geleerd, bleek dezelfde helende vermogens te hebben ontvangen. Als we erover nadenken, is het nogal vreemd dat we in korte tijd kunnen leren hoe we ziektes kunnen helen, hoewel het het moeilijkste is voor de mens. Zelfs ik vind het verbazend. Dit is het meest karakteristieke van onze spirituele heelmethode: dat we zoiets moeilijks op zo'n eenvoudige manier kunnen leren.

Andere mensen kunnen erdoor geheeld worden. Maar hoe zit het met jezelf? Kan iemand ook zijn eigen kwalen genezen?

Als we onze eigen kwalen niet kunnen helen, hoe kunnen we dan ooit anderen helen?

Einde interview.

 

 Index Artikelenselectie Het heilzame pad van eerlijkheid en integriteit

Arianne Groeneveld

De grondlegger van Reiki, Dr Mikao Usui komt meer dan zeventig jaar na zijn dood steeds meer tot leven. o.a. door de onderwerpen van het interview wat je hierboven kon lezen.

Wat Dick en mij daarin diep raakte was de zin:"Wanneer onze geest zich op het heilzame pad van eerlijkheid en integriteit beweegt, wordt het lichaam als vanzelf gezond". Hetzelfde thema wordt aan het eind van het artikel weer aangeraakt wanneer "jezelf waardig, ethisch en eerlijk gedragen" samen met enthousiasme genoemd worden als voorwaarden om Reiki 2 te mogen leren.

Dr Usui schildert Reiki als een weg naar innerlijke vrede, levensgeluk en gezondheid. Dat mag dan wel zo zijn, maar op weg naar de vrede waait er meestal eerst heel wat stof op - de weg gaat niet altijd over rozen. Het ziet ernaar uit dat we eerst, vaak met een smak, op dat heilzame pad van eerlijkheid en integriteit terecht moeten komen! En terwijl we overeindkrabbelen vragen we ons af: wil ik dit wel, mijn leven eerlijk onder ogen zien?

Voor mij heeft eerlijkheid niet alleen te maken met niet liegen maar ook met leven in waarheid. Vanaf ons vroegste kindzijn krijgen wij allerlei "waarheden" over onszelf met de paplepel ingegoten of we scheppen ze zelf. Die "waarheden" van het kind zijn onwaarheden voor de volwassene maar ze zijn inmiddels zo'n deel van ons dat we ze vaak nauwelijks ter discussie stellen. We leven ze gewoon.

Neem mij bijvoorbeeld. Het laatste wat mijn moeder wilde was nog een kind, maar ik kwam toch. Ze was al in de overgang en de combinatie van haar depressies en migraine-aanvallen en mijn vitale levenslust was erg moeilijk. Hoewel ze haar uiterste best deed er wat van te maken was de waarheid toch: ik was, met mijn levenslust en vitaliteit, die eerste jaren teveel. Ik was niet welkom. Ik heb als kind toen de keuze gemaakt om mezelf zo onzichtbaar mogelijk te maken.

De conclusie "ik ben niet welkom" heb ik het grootste deel van mijn leven met mij meegetorst. Omdat ik steeds verwachtte afgewezen te worden stelde ik me vaak afwachtend op, uitte me onhandig en werd vervolgens natuurlijk afgewezen. Ik kon overvallen worden door eenzaamheid en verdriet wanneer ik de invalshoek naar gemakkelijk contact met andere mensen weer eens niet kon vinden. Nu eens maakte ik mezelf onzichtbaar en hoopte dan toch gezien te worden, wat meestal niet gebeurde. Dan weer probeerde ik aandacht te trekken door één van mijn "producten", mijn horoscopen of meditatielessen bijvoorbeeld, maar dan was iedereen vooral blij met mijn product en voelde ik mij nog onzichtbaar.

Steeds maar weer probeerde ik mijn welkom zijn te verwerven, een pijnlijk en frustrerend gevecht. In die tijd was het zelfs moeilijk fijne woonruimte te vinden of werd ik zo maar uit mijn huis gezet! Door mijn vroegste kindervaring geloofde ik niet dat er een plek voor mij was of dat ik zo maar vanzelf welkom bij mensen kon zijn.

Reiki heeft mij toendertijd met een smak op het pad van de eerlijke waarheid doen terechtkomen. Mijn overweldigende gevoel na mijn Reiki I cursus was dat ik een toffe vrouw was en dat wie dat niet vond, de boom in mocht. Ik voelde me vitaal en bruisend, welkom bij mijzelf. Ik vond eindelijk een partner bij wie ik welkom was en maakte van mijn huis een fijne, verwelkomende plek. Niet dat het daarmee meteen gepiept was natuurlijk. De dertien jaar Reiki erna is mijn wond van onwelkom-zijn steeds verder genezen. Ik ben duidelijk het verschil gaan zien tussen het leven in vrije ruimte en het in regressie gaan in mezelf. Ik kan in het dagelijks leven zo maar in een innerlijke vernauwing schieten en in dat zwarte gat van onwelkom zijn van mijn jeugd terecht komen. Inmiddels schiet ik er veel minder in, en als het al gebeurt kan ik er ook steeds weer snel uitkomen, God zij dank.

Ik zie het blijven steken in de "waarheid" van je jeugd als leven in leugen. Mijn leugen was mijn niet welkom zijn. Andere leugens die op Reikicursussen door de mand vallen zijn bijvoorbeeld: emoties voelen en uiten is gevaarlijk; er is niemand voor mij, het heeft geen zin om steun te vragen; ik ben niet de moeite waard; als ik mijn kracht laat zien word ik afgewezen. Dit zijn kindconclusies die toen misschien waar waren, maar nu niet meer, tenzij wij ze zelf in stand houden.

Het heeft in mijn ervaring weinig zin om te proberen ze onszelf uit het hoofd te praten door bijvoorbeeld positief te denken. Het bewuste denken bereikt het onbewuste onvoldoende. De programmering van onze eerste vijf levensjaren is te diep in het onderbewuste ingegrift om te wijken voor ons denken.

Wat dan wel? Een van de basisregels voor verandering en bevrijding is: verhoog de energie. Dat gebeurt tijdens Reiki behandelingen en afstemmingen. Maar ook in groeigroepen ontstaat er een intensere, verhoogde energie waardoor je door je leugens heen kunt breken. In die hogere energie staan de leugens naakt, ze lijken plotseling nergens meer op te slaan. Wanneer je jezelf dagelijks met Reiki behandelt houd je het niet meer vol jezelf te verwaarlozen bijvoorbeeld, of jezelf voortdurend te onderdrukken. Leugens gedijen niet in stromende energie. Een andere basisregel voor verandering is: je raakt niets kwijt door ervan weg te lopen. Waar je bang voor bent, dat hecht zich aan je. Ik moest eerst de wanhoop van mijn niet-welkom-zijn omhelzen voordat ik kon leren eruit te stappen. Ik moest eerst gaan houden van dat eenzame, onwelkome meisje.

Usui lijkt ons met zijn nadruk op het pad van eerlijkheid te willen voorbereiden op de kracht van Reiki. Hij lijkt te zeggen: wees zo eerlijk mogelijk met jezelf en anderen, zodat je ermee vertrouwd bent en niet na je inwijding overvallen wordt door het stukvallen van leugens en illusies in je leven.

Ik wens jullie veel goeds toe op het Reikipad van eerlijkheid. Ik vind het heel verbindend om dit pad samen met jullie te gaan en elkaar erin te steunen.

Oku-den: de tweede graad van Reiki Wanneer je minstens drie maanden jezelf en eventueel ook anderen hebt behandeld met Reiki 1, kun je de tweede graad ontvangen. De tweede-graadsafstemming geeft een diepere verbinding met Reiki. Het brengt je weer dichter bij jezelf, bij het leven in waarheid.

Met Reiki 2 kun je de Reikikracht gericht inzetten voor allerlei heel specifieke situaties. Je kunt nu eindelijk je rug behandelen (op afstand). Je kunt mensen die ver weg wonen op afstand behandelen, en omdat op afstand behandelen korter duurt (15-20 min.) kun je in dezelfde tijd meer mensen behandelen. Je kunt ze fysiek behandelen maar ze ook psychisch ondersteunen door een speciaal daarvoor bedoeld symbool dat diepe rust en ontspanning teweegbrengt en ze helpt in balans te komen. Die psychische behandeling kun je ook tijdens de gewone behandeling toepassen, zowel bij de zelfbehandeling als bij anderen.

Je kunt jezelf en anderen helpen om van verslavingen en andere slechte gewoontes af te komen. Het psychische symbool kun je inzetten om jezelf te bevrijden van kindovertuigingen die je nog steeds belemmeren. Traditioneel wordt van de Reikistudent gevraagd dat hij/zij veel meer voor Reiki 2 overheeft dan voor Reiki 1. Geld is een uitdrukking van levensenergie, je krijgt het immers in ruil voor de inzet van je energie en creativiteit op je werk in heden of verleden. Reiki 2 geeft toegang tot meer en intensere energie, maar geeft ook meer verantwoordelijkheid in Reiki. Daarom is de energie-uitwisseling voor Reiki 2 meer, namelijk 500,- Euro

Je vindt uitgebreidere informatie over Reiki 2 op de website. Wanneer je twijfelt of je aan Reiki 2 toebent kun je ons gerust bellen.


 

 Index Artikelenselectie Rick Bockner over de Reiki Principes en Hawayo Takata
(Rick Bockner werd in 1980 door Hawayo Takata ingewijd tot Reiki Master. Hij gaf een paar prachtige presentaties tijdens de Spirit of Reiki 5-daagse in juli)

Over "Alleen vandaag...." en leven in het hier-en-nu: Als je wilt stoppen met roken hoef je maar één sigaret niet te roken: de eerstvolgende!

Over"Alleen vandaag maak ik mij niet kwaad": Als je boos wordt, dump je je angst op iemand anders. Hoe zou het zijn om te zeggen:"Wat je zegt maakt me bang" in plaats van boos te worden?

Over "Eer je ouders, je leermeesters en de ouderen": De mensen die voor ons hebben geleefd hebben alles opgebouwd waar wij op voortbouwen. Ons leven bestaat helemaal niet zonder hun geschenk! Dit principe nodigt ons uit de menselijke ervaring te eren waarop wij mogen voortbouwen. Ook al zijn wij misschien niet in alle opzichten blij met onze ouders, zij hebben ons wel deze menselijke ervaring overgedragen. Alleen daarom al zijn zij te eren.

Over Hawayo Takata:
Takata wilde, toen ze al een poos de eerste en tweede graad van Reiki had beoefend, dolgraag Master worden. Toen Dr. Hayashi, haar Master, haar in 1937 in Hawaii bezocht, was het nog helemaal niet zo zeker dat ze het zou worden. Ze plande een toeristische trip voor Dr. Hayashi die de urgentie van haar Masterschap duidelijk moesten maken. Zij bracht hem naar een leprakolonie, een TBC sanatorium en een Elefantiase kliniek (een ziekte die door een insektensteek ontstaat en waar iemand wanstaltig dikke benen van krijgt). De boodschap kwam duidelijk over - voor zijn vertrek wijdde Hayashi Takata in tot Master!

Hawayo Takata werkte in die tijd op de cosmetica afdeling van een supermarkt. Als klanten haar vroegen naar goede cremes tegen rimpeltjes, aarzelde ze niet naast de juiste creme ook Reikibehandelingen aan te bevelen! Toch behandelde ze alleen mensen die door en door gemotiveerd waren om Reiki te ontvangen. Zij was bereid er helemaal voor te gaan en verwachtte dat ook van haar clienten.

De specialisten van het ziekenhuis bij haar in de buurt haalden haar altijd op wanneer ze een hopeloos geval hadden en altijd wist ze er raad mee. Zo vroegen ze haar een man te behandelen die al 10 dagen de hik had en ernstige hartproblemen begon te krijgen. Ze legde zijn handen boven zijn hoofd en behandelde 10 minuten het middenrif en de hikaanval van 10 dagen was in 10 minuten over!

 


Helios Centrum Groep

De website van Helios Centrum Heerde maakt gebruik van cookies.
Wat betekent dit voor u?