headerimg

Artikelenselectie Reiki Master

 

 Vragen over Reiki 
 Master in het Usui Systeem - historisch en nu 
 Master geworden en dan? 

 

Vragen over Reiki

beantwoord door Arianne Groeneveld

Vraag : is het waar dat het Reiki Masterschap 10.000 dollar kost?

Antwoord : De pijnlijke misvatting die in deze vraag besloten ligt is dat het Reiki Masterschap iets is dat je kunt kopen. Als het duidelijk de tijd voor iemand is om tot Master ingewijd te worden zal geld nooit de reden zijn waarop iemand afgewezen wordt.

Waar komt dan die 10.000 dollar vandaan?

Daarvoor moeten we terug naar 1935, naar het moment waarop Dr. Hayashi aan Hawayo Takata vroeg wat ze er voor over had om Reiki Master te worden, waarop ze antwoorde: Alles!

Daarop verkocht ze haar 2 huisjes in Hawaii waarvoor ze 10.000 Dollar kreeg, waarna ze een half jaar bij de familie Hayashi introk en uiteindelijk als Reiki Master naar Hawaii terugkeerde. (Misschien interessant om te weten is dat Hawayo als opvolgster van Hayashi als Grandmaster alle bezittingen van Hayashi erfde. Deze erfenis, die ook de Reiki kliniek omvatte, gaf ze overigens na de tweede wereldoorlog terug aan de weduwe van Hayashi. Deze weduwe had in 1945 de Reiki kliniek, één van de weinige nog overeind staande gebouwen in de puinhopen van Tokyo, omgevormd tot een meisjesweeshuis, waarmee ze dakloze meisjes voor prostitutie behoedde).

Via Hawayo Takata is dus de traditie ontstaan dat de Masterkandidaat zijn toewijding aan Reiki uitdrukt door middel van deze 10.000 Dollar of een soortgelijk grote energie-uitwisseling (bijv. het werken in vrijwilligersprojekten).

Zelf ervaren we het als een verrijking en verdieping van ons Masterschap om Reiki Masterkandidaten te mogen begeleiden naar hun Masterschap. Dat is een proces dat soms jaren kan duren, waarin we o.a. maandelijks met onze groep masterkandidaten een dag samenkomen. Belangrijk ingrediënten van de groei naar het Reiki Masterschap zijn voor ons het assisteren op kursussen, waardoor kandidaten steeds meer groeien naar de Masterenergie, een bereidheid tot eerlijk zelfonderzoek waarbij, om onze eigen blinde vlekken te kunnen waarnemen, een openstaan voor de feedback van onze omgeving noodzakelijk is. Tenslotte is ook de faktor tijd belangrijk die noodzakelijk is om de Masterenergie volledig te kunnen laten indalen in je eigen energiesysteem.

 


 

 Index Artikelenselectie Master in het Usui Systeem - historisch en nu - (1995)

Arianne Groeneveld

In dit artikel willen wij het Masterschap in het Usui Systeem, zowel historisch als in het hier en nu, wat meer aandacht geven.

usui-hayashi-takata-furumoto
Hoe Dr. Usui en dr. Hayashi het precies deden, weten we niet meer. Maar mevr. Takata begon pas Reiki Masters op te leiden toen ze haar levenseinde voelde naderen, alleen om zichzelf te vervangen. Ze eiste van diegenen, die Master bij haar wilde worden, een volledige inzet voor Reiki. Het was haar wens, dat haar ingewijden meteen volledig in hun kracht zouden gaan staan als Masters, en ze wijdde daarom bijvoorbeeld geen moeders met jonge kinderen in.

Na haar dood kozen haar Masters Phyllis Furumoto, Takata's kleindochter, als de draagster van de Reikitraditie. De meesten lieten het inwijden van nieuwe Masters met liefde aan Phyllis over, en zo was Phyllis tot mei 1988 vrijwel de enige die dit deed. Ik ben nog vanzelfsprekend door Phyllis in maart '88 tot Master gewijd.

onstuimige masters
Ik herinner mij nog de toespraak van Phyllis op de Alliance conferentie in mei '88, waarin zij zei het vermogen om Masters in te wijden van nu af aan met ervaren Masters te willen gaan delen. Wij waren maar een beperkte groep Masters toendertijd, en zij kende iedereen. Ze vertrouwde ons in ons omgaan hiermee.

Wat er toen gebeurde, was heel verrassend. De Masters die 5 jaar of langer Master waren beseften, wat een grote verantwoordelijkheid het was een Reiki Master op te leiden en in te wijden, en aarzelden. Ze gunden zichzelf de tijd goed in zichzelf te verkennen of ze wel klaar hiervoor waren.

Maar aan de kant van de onstuimige jonge Masters met nog weinig gerijpte en verdiepte ervaring in het Usui Systeem, stond menigeen te trappelen om aan de slag te gaan.

inwijding als doel op zich
In de 80'er en 90'er jaren waren het veelal esoterisch geïnteresseerde mensen die voor het Masterschap wilden gaan. Was voor Takata een Masterinwijding een praktisch gebeuren om iemand gewoonweg het vermogen te geven, in Reiki les te geven, in deze kringen werd de Masterinwijding op zich als iets begerenswaardig gezien. Die magische ridderslag tot Master, die zou op zich al genoeg zijn om je de meest fantastische mystieke ervaringen te geven. Sommigen begonnen het te zien als een doel op zich, wat je niet mocht missen als je wilde groeien. Zelfs als je geen verlangen had als Reiki Master te functioneren, dan moest je zo'n Masterinwijding toch een keer meemaken. En sommige Masters vonden dat ze deze ervaring aan geen Reiki II'er konden onthouden.

Er ontstonden praktijken, waarin "Masters" wekelijks meer Masters inwijden dan Reiki 1 studenten, en dat zonder de aspirant te kennen en na hooguit een uurtje voorgesprek. Een meegegeven stenciltje, dat de nieuwe Master thuis mocht doorlezen, mocht hem/haar de benodigde informatie geven over het cursussen geven. En natuurlijk kostte het maar een fractie van wat in de Reikitraditie van een aspirant Master gevraagd wordt - misschien ook omdat de Master voelde dat hij ook maar een stukje gaf.

Dit is een voorbeeld van hoe het uit zijn verband rukken van één element, n.l. de inwijding, uit een samenhangend systeem van elementen de balans in het systeem ernstig kan bedreigen. Veel van de chaos in de Reikiwereld vandaag de dag komt hieruit voort. Het Usui Systeem bestaat uit negen elementen, die allemaal even belangrijk zijn.

Hoe ziet de voorbereiding op een Masterinwijding er nu in het Usui Systeem uit?

relatie met master
In onze Masteropleiding wordt de relatie tussen inwijdend Master en de kandidaat zorgvuldig opgebouwd over een periode van minstens een jaar. Er ontstaat een vertrouwensband, waar beide in het latere leven op terug kunnen grijpen. De kandidaat verkent zijn eigen relatie met Reiki, die nog wat pril is, en bouwt tegelijkertijd een relatie op met de door de tijd heen gerijpte ervaring van de Master en diens levende verbinding met de Grandmaster(s).

gemeenschap van masters
Die vertrouwensband wordt ook met de groepsleden onderling opgebouwd. Dat gaat vanzelf, want je leert elkaar goed kennen in een jaar opleiding en gezamenlijke assistentie op cursussen. Je deelt je eigen groeiproces met elkaar: dat kan zijn waar je tegenopziet in het Masterschap, maar ook de ervaring van de groeiende Masterenergie in jezelf. Zo leer je deel uitmaken van de wereldwijde Reikifamilie.

bedding om te rijpen
Onze Masteropleiding wil vooral een bedding zijn waarin je je veilig kunt voelen om op je eigen tempo je Masterschap te laten ontstaan. Soms duurt dat één jaar, soms langer. We hebben geen haast. Ons beider innerlijke gevoel zal de juiste tijd van inwijding aangeven.

Wij bieden lesmateriaal aan, dat verband houdt met alle aspecten van het Usui Masterschap: het geven van behandelingen, het leiden van meditaties en deelkringen, het uitleggen van posities e.d. Het is echter niet de bedoeling dat je ons gaat kopiëren - we moedigen je aan om binnen het Usui Systeem je eigen kleur en mogelijkheden te ontdekken.

verschillende kleur
Onze kandidaten komen van beide sexen en van allerlei achtergronden, zowel beroepsmatig als qua geaardheid/relatie/gezin. Gemeenschappelijk delen wij het diep geraakt zijn door Reiki, en het verlangen deze relatie te verdiepen door uiteindelijk andere mensen Reiki te mogen leren. Daarnaast hebben we allemaal onze eigen kleur. Sommigen hebben een vlotte babbel, andere hebben hun enthousiasme voor Reiki hard nodig om over hun verlegenheid heen te komen. We zijn ook verschillend in wat ons het diepste raakt in Reiki, en wanneer we dat met elkaar delen ontstaat er soms een sfeer van "we zijn samen meer dan de som van onze delen" waar we heel dankbaar over kunnen zijn. We leren van en aan elkaar.

 

 Index Artikelenselectie Master geworden en dan? (1999)
Portret van een Helios Reiki Master

Arianne Groeneveld

Marjo de Bock (48) kwam in maart '97 op de Masteropleiding op ons Centrum. Ze had twee dromen: samen met haar vriendin Conny een echt, massief houten huis bouwen én haar leven wijden aan het Reiki Masterschap. Omdat het niet zo wilde lukken met het vinden van een mooie plek voor haar huis, besloot ze dan maar voor haar spirituele droom te gaan en in de opleiding te stappen.

Marjo woonde toen in Thorn (Limburg). Het zat haar mee: in diezelfde tijd kwam er nog een Limburgse op de opleiding, die ook Marjo heette, en samen reden de beide Marjo's iedere maand naar de Masteropleiding. De lange rijtijd was wel afzien maar het gaf ze ook de gelegenheid samen uit te wisselen over hun leven met Reiki.
Maar zoals ongelukken meestal niet alleen komen, is dat soms ook zo met gelukken: Marjo zat nog geen maand in de opleiding of de droomlocatie voor haar huis kwam in zicht: een prachtige plek aan een grote vijver in St. Odiliënberg. De andere Masterkandidaten steunden haar met afstandsbehandelingen en........ ze kreeg haar plek.
Het werd er, wat de weg naar het Masterschap betreft, allemaal niet gemakkelijker op - omdat zij en haar vriendin Conny veel zelf deden aan het huis bleef er weinig puf over voor de opleiding, en omdat men geld maar een keer kan uitgeven leek het te dol om beide te doen.

Ze deed het uiteindelijk toch: in mei 1998 werd Marjo door Dick tot Reiki Master ingewijd in haar heerlijk naar natuurlijk hout geurende huis. Marjo ging voor twee dromen en kreeg ze allebei - en het derde "wonder": terwijl ze de hele opleiding door enorme twijfels had of ze "het wel zou kunnen", bloeit haar Reiki Centrum Sagapo nu in haar houten huis, waar haar lezingen en cursussen veel mensen uit de omgeving trekken.
We vragen Marjo er zelf wat over te vertellen.

Marjo, we zeggen wel eens dat iedereen op weg naar haar Masterschap door het vuur heen moet, door een beperking heen moet breken om de Masterenergie te kunnen ontvangen.
Wat was/waren de les(sen) die jij in jouw gevoel moest leren op jouw weg?


Ik ging vooral het eerste half jaar van de opleiding voor Reikimaster door het vuur. 't Vuur van mijn eigen kleinheid, mijn angsten, onzekerheid en spanning; ik stierf bijna van de zenuwen. Ik zou van het moeilijkste in mijn leven het mooiste "moeten" gaan maken, naar ik dacht een haast onmogelijke opgave. De lessen die ik voor mijn gevoel moest leren op mijn weg tijdens de opleiding waren: mijn vooroordelen loslaten. Doorzetten ondanks de steen die letterlijk zwaar op de maag lag (als ik vroeger iets niet durfde ging ik er al gauw tussenuit, vluchtgedrag dus). Mezelf zijn, en mezelf accepteren als de mens Marjo met alles wat ik ben; geen copie te zijn van mijn leraren. Te leren Ik ben (wat) wie ik ben met mijn schaduwzijden waar ik altijd tegen vocht. Vrij zinloos. Mijn controle hierover los te laten en er gewoon "te zijn". De belangrijkste les ontstond in januari 1998 na het spelen van het Transformatiespel op de opleiding. Ik leerde dat ik mijzelf moest accepteren, van mezelf moest houden zoals ik was en vooral ook van de moeilijke dingen in mij. Dit leverde een gigantisch conflict op in mijn hoofd omdat ik ervan overtuigd was dat dit tijdens de opleiding door Dick en Arianne zou veranderen. Na mijn boosheid en frustratie hierover kwam de acceptatie. Ik zou 't met Marjo zèlf moeten doen. Wat een ontdekking na 47 jaar!

Hoe is het nu om Master te zijn?

Master zijn is voor mij mijn hoogste spirituele doel en het mooiste beroep van de wereld en het overtreft al mijn verwachtingen. Ik ben zielsgelukkig. Wetend dat ik net mijn nieuwe poort ben doorgegaan, voel ik me als Jonathan Livingston Zeemeeuw, de beroemde vogel die steeds maar zijn grenzen verlegde en ik vlieg en vlieg en val soms op mijn snavel om weer verder te vliegen. Eigenlijk zijn er geen dieptepunten in de 9 maanden ('n voldragen zwangerschap bemerk ik nu) in mijn Masterschap. Wel ervaar ik het soms als zwaar dat ik als 48-jarig mens twee banen heb: ik werk 50% bij zwaar verstandelijk gehandicapte mensen. Na 7 dagen intensief - maar prachtig - werk staat er een nieuwe Reikicursus voor onze (houten) deur. Dat is vermoeiend hoor, en de omschakeling is voor mij het moeilijkste, maar ik wen!

Wat ik het lastigste vind: de informatie-avond! Nóóit had ik maar een moment gedacht dat ik dat zou doen en als Dick me uitdaagde tijdens de Masteropleiding dacht ik:"Lieve jongen, bekijk het even. Ik zet een advertentie en doe 't rustig aan!"
De eerste informatie-avond waren er 25 mensen in ons huis en het liefst was ik ter plekke onzichtbaar geworden. Inmiddels is de vierde info-avond voorbij. Spannend hoor, maar ik ben zeer zichtbaar en mijn enthousiasme (en alle goede voorbereidingen) overstijgen alles!
Het mooiste en ontroerendste is zó duidelijk: mensen inwijden in Reiki waarbij ik een zielsliefde voel, 'n steeds opnieuw prachtige ervaring. Het meest ontroerd ben ik zondagmorgen als ik zie hoe wildvreemde mensen met al hun zorgen, lief en leed samen dragen en zich verwonderen over hun twee energie-rijke handen! Ze zijn warm naar zichzelf en de ander, hun ogen stralen en ze willen gewoon niet naar huis! Ik leer de mooiste mensen kennen en die mensen leren het mooiste in zichzelf kennen. Schitterend. De dag na zo'n Reikicursus, als het weer stil is in ons huis vol bloemen, lieve briefjes, 'n gedicht van onze cursisten, dan stroom ik stilletjes over van geluk en dankbaarheid.

Heb jij vanuit jouw ervaring een goede raad voor Reiki II'ers die de weg naar het Masterschap willen gaan vanuit jouw ervaring?

Ja, meerdere!
* Luister eerste naar ja hart, waarom wil je Master worden? Er is naar mijn mening een enorme liefde, motivatie, inzet en doorzettingsvermogen voor nodig. Luister naar je intuïtie, je hoogste doel en volg de stem van je hart. Laat liefde je motivatie zijn...
* Zoek een goede, traditionele opleiding. Voor mij is dat jullie Centrum geweest maar vooral jullie zelf! Jullie integriteit, liefde, wijsheid, vertrouwen. Iets wat ik vooral na de opleiding enorm waardeer en ik pluk er nu de vruchten van.
* En ben je eenmaal Master, zorg voor goed persberichten en vooral een goede assistent. In mijn geval mijn partner, die van mij houdt, me begrijpt en steunt in alles wat Reiki met mij doet - voor mij is dit goud waard.
* Maar bovenal: geloof in jezelf, je ideaal, je hoogste dromen. Je kunt je eigen werkelijkheid zélf scheppen.


Helios Centrum Groep

De website van Helios Centrum Heerde maakt gebruik van cookies.
Wat betekent dit voor u?