headerimg

Kunnen er kort tevoren nog mensen bijgemeld worden of geannuleerd worden?

Wij kennen het probleem van late aanmelders bij onze eigen workshops en proberen onze huurders daarom ook zo veel mogelijk ter wille te zijn in dit opzicht.

Het is belangrijk dat wij 7 dagen tevoren en dan weer 4 dagen voor de start bericht krijgen over het actuele aantal gasten. Op basis daarvan doet de kok namelijk de boodschappen. Hij rekent ruim, dus 2-3 last minute aanmeldingen zijn de laatste dagen nog mogelijk. Die dienen dan wel meteen te worden gemeld bij info@helioscentrum.nl

Helios betaalt niet terug als er minder mensen komen dan 4 dagen tevoren gemeld. Voor die mensen is immers al eten ingekocht en een slaapplaats gereserveerd.
Ook geldt de reservering voor de totale groep: er wordt geen korting gegeven voor deelnemers die een of meer dagdelen later komen of vroeger vertrekken.


Helios Centrum Groep